Nhà Thánh Martha – « Người luôn ở đây »

« Chúa an ủi trong sự gần gũi » (Bản dịch toàn văn)

MAI 08, 2020 11:07 ANNE KURIANPAPE FRANÇOIS

Nhà Thánh Martha, ngày 08/5/2020

« Người luôn ở đây », Chúa « gần gũi » trong những lúc khó khăn và trong lúc lâm chung, Người cầm lấy tay chúng ta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định trong Thánh Lễ buổi sáng ngày 08/5/2020.

Trực tuyến từ nguyện đường Nhà Thánh Martha, tại Vatican, Đức Giáo Hoàng đã đặc biệt cầu nguyện cho những người làm việc trong Hội Hồng Thập Tự và Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ : « Cầu xin Chúa chúc lành cho công việc của họ đã làm nhiều điều tốt », ngài cầu chúc nhân dịp Ngày Thế Giới của họ.

Trong bài giảng của ngài mà dưới đây là bản dịch, ngài đã suy niệm về « sự an ủi » của Thiên Chúa, Đấng « không che dấu sự thật ».

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Cuộc trao đổi của Chúa Giêsu với các môn đệ của Người cũng diễn ra tại bàn ăn, trong bữa Tiệc Ly (x. Ga 14,1-6). Chúa Giêsu buồn rầu và tất cả đều buồn rầu : Chúa Giêsu đã phán trước Người sẽ bị phản bội bởi một người trong các ông (x. Ga 13,21) và tất cả các ông đều linh cảm có cái gì xấu sắp xẩy tới. Chúa Giêsu bắt đầu an ủi những người của Người : bởi vì một trong những sứ vụ, ‘‘các công việc’’ của Chúa là an ủi. Chúa an ủi các môn đệ của Người và chúng ta thấy ở đây cách thức an ủi của Chúa Giêsu. Chúng ta có nhiều cách khác nhau để an ủi, từ những an ủi đích thực nhất, từ những an ủi gần gũi nhất cho tới những an ủi chính thức nhất, như những bức điện tín chia buồn : ‘‘Tôi buồn sâu xa vì…’’. Điều đó không an ủi được ai, đó chỉ là một sự đãi bôi, đó là một sự an ủi cho có lệ. Nhưng Chúa thì an ủi như thế nào ? Thật là quan trọng cần phải biết, để cả chúng ta nữa, khi chúng ta phải trải qua những lúc buồn khổ trong cuộc đời mình, chúng ta học được cách nhận thức sự an ủi thực sự của Chúa.

Và trong đoạn Phúc Âm này, chúng ta thấy Chúa luôn an ủi trong sự gần gũi, với sự thật và trong niềm hy vọng. Đó là ba dấu vết sự an ủi của Chúa. Trong sự gần gũi, không bao giờ xa cách : Thầy ở đây. Lời nói đẹp này : ‘‘Thầy ở đây’’. ‘‘Thầy đây, ở đây, với anh em’’. Và nhiều khi trong thinh lặng. Nhưng chúng ta biết Người đang ở đây. Người luôn ở đây. Sự gần gũi này là kiểu cách của Thiên Chúa, trong sự Nhập Thể cũng vậy, Người lại gần với chúng ta. Chúa an ủi trong sự gần gũi. Và Người không dùng những từ ngữ trống rỗng, hay tốt hơn : Người ưa chọn sự thinh lặng. Sức mạnh của sự gần gũi, của sự hiện diện. Và Người phán ít thôi. Nhưng Người gần gũi nhiều hơn.

Một dấu vết thứ nhì sự gần gũi của Chúa Giêsu, của cách an ủi của Chúa Giêsu, là sự thật : Chúa Giêsu phán ra sự thật. Người không phán những chuyện hình thức vốn là những lời nói dối : ‘‘Không, an tâm đi, mọi chuyện sẽ qua, không có gì đâu, sẽ hết thôi, mọi chuyện rồi sẽ qua…’’. Không. Người phán ra sự thật. Người không dấu sự thật. Bời chính Người đã phán trong đoạn Phúc Âm này : ‘‘Chình Thầy là sự thật’’ (x. Ga 14,6). Và sự thật là : ‘‘Thầy đi’’, nghĩa là ‘‘Thầy sẽ chết’’ (x. c.2-3). Chúng ta đối diện với cái chết. Đó là sự thật. Người phán ra một cách đơn giản và với sự êm ái, không đả thương ai : chúng ta đối diện với cái chết. Người không dấu sự thật.

Và đây là dấu vết thứ ba : Chúa Giêsu an ủi trong hy vọng. Phải, đó là một lúc xấu. Nhưng « Anh em đừng xao xuyến (…) Hãy tin vào Thầy » (c.1). Thầy nói với anh em một điều, Chúa Giêsu phán – « Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở (…) Thầy đi dọn chỗ cho anh em » (c.2). Chính Người đầu tiên sẽ mở các cửa, những cửa của nơi đó qua các cửa này, tất cả chúng ta sẽ đi qua, tôi hy vọng thế : « Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó » (c.3). Chúa trở lại mỗi khi một người trong chúng ta đang rời thế gian này. ‘‘Thầy sẽ lại đến và đem anh em về’’ : hy vọng. Người sẽ đến, Người sẽ nắm tay chúng ta và đem chúng ta đi. Người không phán : ‘‘Không, anh em không đau đớn : không có gì …’’. Không. Người phán sự thật : ‘‘Thầy gần gũi với anh em, đó là sự thật : đó là một lúc khó khăn, nguy hiểm, chết chóc. Nhưng lòng anh em đừng xao xuyến, anh em hãy ở trong sự bình an này, sự bình an này vốn là nền tảng của mọi an ủi, bởi vì Thầy sẽ đến và Thầy sẽ cầm tay anh em và Thầy sẽ đưa anh em về chỗ của Thầy’’.

Không phải là dễ để được an ủi bởi Chúa. Rất nhiều khi, trong những lúc xấu, chúng ta tỏ ra giận dữ với Chúa và chúng ta không để cho Người đến và phán với chúng ta như thế, với sự êm ái đó, với sự gần gũi đó, với sự thật đó và với niềm hy vọng đó.

Chúng ta hãy cầu xin ơn học được cách để cho chúng ta cho Chúa an ủi chúng ta. Sự an ủi của Chúa là sự thật, không lừa dối. Nó không là thuốc mê, không. Nhưng nó gần gũi, nó là thật và nó mở ra cho chúng ta những cánh cửa của hy vọng.

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-il-est-toujours-la-traduction-integrale/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.