Nhà Thánh Martha « Nếu một Hội Thánh mà không có khó khăn, thì thiếu đi một cái gì đó »

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (Bản dịch toàn văn)

MAI 09, 2020 11:07 ANNE KURIANPAPE FRANÇOIS

Nhà Thánh Martha, ngày 08/5/2020

Nếu một Hội Thánh mà không có những khó khăn, thì thiếu đi một cái gì đó. Ma quỷ sẽ quá thanh thản. Và nếu ma quỷ mà thanh thản, điều đó không phải là điềm tốt », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cảnh giác trong Thánh Lễ buổi sáng ngày 09/5/2020.

Trong Hội Thánh, ngài nói trong bài giảng được truyền trực tuyến đi từ nguyện đường Nhà Thánh Martha, phải « luôn có khó khăn, cám dỗ, đấu tranh ».

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Trong Thánh Vịnh, chúng ta đã đọc « Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công ; Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chí thánh của Người. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công chính của người trước mặt chư dân » (Tv 97, 1-2). Thật vậy. Chúa đã làm bao kỳ công. Nhưng biết bao mệt mỏi ! Biết bao vất vả, để các cộng đoàn Kitô hữu có thể chạy theo những kỳ công của Chúa !

Trong đoạn sách Tông Đồ Công Vụ (x. Cv 13,44-52), chúng ta đã nghe niềm vui : toàn thể thành phố Antioche tập họp để lắng nghe Lời Chúa, vì thánh Phaolô và các tông đồ rao giảng một cách mạnh mẽ, và Thánh Thần phù trợ các ngài. Nhưng « thấy những đám đông như vậy, người Do Thái sinh lòng ghen tức ; họ phản đối những lời ông Phaolô nói và nhục mạ ông » (c.45). Một bên có Chúa, có Thánh Thần làm cho Hội Thánh lớn lên, và Hội Thánh ngày càng lớn lên, thật vậy. Nhưng phía bên kia có ma quỷ nó tìm cách phá hủy Hội Thánh. Luôn luôn là như thế. Luôn luôn là như thế. Đúng là chúng ta tiến tới, nhưng kẻ thù đến ngay sau đó và tìm cách phá hoại. Tổng kết luôn dương tính trên đường dài, nhưng biết bao mệt nhọc, biết bao đau khổ, biết bao khổ nạn vì đạo !

Đã xẩy ra ở đó, ở Antioche, và điều này xẩy ra ở khắp nơi trong Sách Tông Đồ Công Vụ. Thí dụ, chúng ta hãy nghĩ lúc các ngài tới Lystre và các ngài đã chữa lành [một người bất toại] và mọi người coi các ngài như những vị thần linh và muốn dâng các ngài lễ tế, và toàn dân đều theo các ngài (x. Cv 14,8-18). Rồi những người khác cũng đã kéo đến và đã thuyết phục được đám đông rằng không phải như thế. Và thánh Phaolô và người bạn đồng hành thì sao ? Bị ném đá (x. Cv 14,19). Luôn có cuộc đấu tranh này. Chúng ta hãy nghĩ tới thầy phù thủy Elymas, đến những gì hắn làm, để cho Phúc Âm không đến được với quan thống đốc (x. Cv 13,6-12). Chúng ta cũng nghĩ đến những tên chủ của cái cô gái làm thầy bói : bọn này khai thác cô gái, bởi vì cô ta ‘‘xem chỉ tay’’ và cô ta nhận được tiền, tiền đó chui vào túi lũ chủ của cô ta. Và khi thánh Phaolô và các tông đồ đã chứng minh cô là một kẻ nói dối, và điều đó không phải như vậy, đã có ngay một cuộc nổi dậy chống các ngài (x. Cv 16,16-24). Chúng ta hãy nghĩ về những người thợ thủ công của nữ thần Artêmis ở Êphêsô, đã mất món kiếm ăn vì không bán được những tượng thần của họ vì không ai mua nữa, lý do là họ đã trở lại đạo. Vân vân và vân vân. Một bên là Lời của Thiên Chúa kêu gọi, làm cho lớn lên, còn bên kia là sự bách hại và một sự bách hại to lớn bởi vì nó kết cuộc đã đuổi được các ngài, đánh đập các ngài…

Và ma quỷ đã sử dụng khí cụ nào để phá hoại cuộc loan triuyền Phúc Âm ? Lòng ghen tức. Sách Khôn Ngoan nói rõ : ‘‘Chính vì quỷ dữ ganh tỵ mà cái chết đã xâm nhập thế gian’’ (x. Kn 2,24) – Ghen tức, ganh tỵ, ở đây. Luôn có cái cảm tưởng cay cú, cay cú. Những con người đó thấy người ta rao giảng Phúc Âm và họ bực dọc, sự tức giận gậm nhấm họ từ bên trong. Và sự nổi giận đó thúc đẩy họ : chính là sự nổi giận của ma quỷ, chính là sự nổi giận đã phá hoại, sự nổi giận của tiếng la hét ‘‘đóng đinh nó vào thập giá ! đóng đinh nó vào thập giá !’’, trong cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu. Nó muốn phá hoại. Luôn luôn. Luôn luôn.

Khi nhìn vào cuộc đấu tranh này, câu nói quá hay này cũng thích hợp với chúng ta : ‘‘Hội Thánh tiến lên qua những cuộc bách hại của thế gian và những an ủi của Thiên Chúa’’ (x. Thánh  Augustin, De Civitate Dei, XVIII, 51,2). Nếu một Hội Thánh mà không có những khó khăn, thì thiếu đi một cái gì đó. Ma quỷ quá là thanh thản. Và nếu mà ma quỷ thanh thản, điều đó không phải là điềm tốt. Luôn có khó khăn, cám dỗ, đấu tranh… Sự ganh tỵ phá hoại. Thánh Thần làm Hội Thánh hài hòa, và ác thần phá hoại. Cho tới ngày hôm nay. Luôn luôn có cuộc đấu tranh này. Một trong những khí cụ của tính ganh tỵ này, tính ghen tức này, đó là những quyền lực thế tục. Ở đây người ta nói rằng « Người Do Thái xách động nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do Thái » (Cv 13,50). Họ đi gặp các bà này và nói với các bà rằng : ‘‘Đó là những tên cách mạng, các bà hãy đuổi chúng đi’’. Các bà đã nói với những bà khác và đã xua đuổi các ngài đi : Đó là những người phụ nữ ‘‘ngoan đạo’’  và có tai mắt trong thị xã (x. c. 50). Họ đã nhờ tới quyền lực thế tục ; và quyền lực tạm bợ có vẻ là tốt : những con người có thể là tốt, nhưng quyền lực như thế luôn rất nguy hiểm. Quyền lực của thế gian vận hành chống lại quyền lực của Thiên Chúa ; và đàng sau nó, đàng sau quyền lực, luôn là tiền bạc.

Điều xẩy ra trong Hội Thánh sơ khai – công việc của Chúa Thánh Thần để xây dựng Hội Thánh, để điều hòa Hội Thánh, và công việc của ác quỷ để phá hoại Hội Thánh, và sự nhờ cậy đến các quyền lực thế tục để ngăn chặn Hội Thánh – chỉ là sự phát triển của những gì xẩy đến trong Phục Sinh. Các vệ binh, khi nhìn thấy sự thật đã ‘‘bị bắt im lặng’’ (x. Mt 28,11-15). Từ buổi sáng đầu tiên ngày Phục Sinh, từ sự chiến thắng của Đức Kitô, đã có sự phản bội này ; cái ý chí ‘‘làm câm nín’’ lời của Đức Kitô, ‘‘bắt im lặng’’ chiến thắng của sự Phục Sinh bởi quyền lực thế tục : các thượng tế và tiền bạc.

Chúng ta hãy cẩn thận, hãy cẩn thận khi rao giảng Phúc Âm : đừng bao giờ đặt tin tưởng vào các quyền lực thế tục và vào tiền bạc. Lòng tin tưởng của các Kitô hữu là Chúa Giêsu Kitô và Chúa Thánh Thần mà Người sai đến ! Và Thánh Thần là men, đó là sức mạnh làm cho Hội Thánh lớn lên ! Phải Hội Thánh, trong bình an, nhẫn nhục, hạnh phúc : qua những bách hại của thế gian và những ủi an của Thiên Chúa.

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-si-une-eglise-na-pas-de-difficultes-il-lui-manque-quelque-chose/

 467 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.