Đức Giáo Hoàng vinh danh các bà mẹ

Nhân Ngày Hiền Mẫu tại Ý

MAI 10, 2020 14:53 ANNE KURIANANGÉLUS ET REGINA CAELIPAPE FRANÇOIS

Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng ngày 10/5/2020

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã vinh danh các bà mẹ, trong giờ Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng ngày 10/5/2020, trong lúc tại Ý (và nhiều nước khác, nd) mừng Ngày Hiền Mẫu.

« Tôi muốn nhắc tới, với lòng tri ân và trìu mến, tất cả các bà mẹ, và ký thác các bà cho sự chở che của Đức Maria, Mẹ Trên trời của chúng ta », ngài đã tuyên bố trực tuyến từ Thư Viện dinh giáo hoàng.

« Tư tưởng của tôi cũng hướng đến với những bà mẹ đã qua bên kia thế giới và đang đồng hành với chúng ta từ trên Trời », Đức Giáo Hoàng nói tiếp và mời gọi : « Chúng ta hãy dành một phút im lặng để mỗi người tưởng nhớ về mẹ của mình ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit. 

https://fr.zenit.org/articles/lhommage-du-pape-aux-mamans/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.