Nhà Thánh Martha – cầu nguyện trước, rồi mới đến những chuyện còn lại.

Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho Châu Âu

MAI 10, 2020 23:34 ANNE KURIANPAPE FRANÇOIS

Nhà Thánh Martha ngày 10/5/2020

« Đầu tiên là cầu nguyện, các chuyện khác để sau », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh khi ngài cử hành Thánh Lễ ngày chúa nhật 10/5/2020, trong nguyện đường Nhà Thánh Martha tại Vatican.

Khi những chuyện khác dành chỗ của cầu nguyện, có cái gì không ổn, ngài nói trong bài giảng của ngài được truyền đi trực tuyến… Như vậy, Hội Thánh tiến tới bằng sự cầu nguyện, lòng can đảm cầu nguyện, vì Hội Thánh biết rằng không có sự hướng lên Chúa Cha, Hội Thánh không thể sống còn đựợc ».

Đầu Thánh Lễ, Đức Giáo Hoàng đã cầu nguyện để cho Châu Âu « hợp nhất lớn lên, trong sự hợp nhất của tình huynh đệ làm lớn lên tất cả các dân tộc bởi sự thống nhất trong cái đa dạng ».

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Trong đoạn Phúc Âm này (x. Ga 14,1-14), bài diễn văn từ biệt của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu phán rằng Người đến với Chúa Cha. Và Người phán rằng, Người sẽ ở với Chúa Cha và ai tin vào Người « cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. Nếu anh em mà nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó » (c.12-14). Chúng ta có thể nói rằng đoạn Phúc Âm này của thánh Gioan là một bản tuyên ngôn đi lên với Chúa Cha..

Chúa Cha đã luôn luôn hiện diện trong cuộc đời Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đã nói về chuyện này. Chúa Giêsu đã cầu nguyện Chúa Cha. Và rất nhiều khi, Người phán về Chúa Cha chăm sóc chúng ta, như Người chăm sóc chim chóc trên trời, hoa huệ ngoài đồng… Chúa Cha. Và khi các môn đệ xin với Người dạy các ông cầu nguyện, Chúa Giêsu đã dậy cầu nguyện với Chúa Cha : « Lậy Cha » (Mt 6,9). Người luôn cầu xin với Chúa Cha. Nhưng trong đoạn này thì rất là mạnh mẽ ; chính như thể người ta mở ra các cửa nẻo tính toàn năng của cầu nguyện. ‘‘Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy ; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm’’ (x.Ga 14,11). Lòng tin cậy nơi Chúa Cha, tin cậy nơi Chúa Cha có thể làm mọi sự. Lòng can đảm để cầu nguyện, bởi vì để cầu nguyện phải có lòng can đảm ! Chúng ta phải có cũng cái lòng can đảm đó, cũng sự ngay thẳng đó như để rao giảng : cũng thế. Chúng ta hãy nghĩ đến tổ phụ Ápraham, khi ngài – tôi tin rằng người ta nói như thế – ‘‘mặc cả’’ với Thiên Chúa để cứu thành Sôđôm (x. St 18, 20-33) : ‘‘Và nếu có ít hơn ? Và ít hơn ? Và ít hơn ? …’’ Đúng vậy, ngài biết ‘‘thương lượng’’. Nhưng luôn với lòng can đảm đó : ‘‘Lậy Chúa, xin lỗi Ngài, xin bớt cho con : một chút nữa, một chút nữa…’’. Luôn phải có lòng can đảm để đấu tranh trong cầu nguyện, bởi vì cầu nguyện tức là đấu tranh : đấu tranh với Thiên Chúa. Và rồi, ông Môsê : hai lần mà Thiên Chúa muốn hủy diệt dân chúng (x. Xh 32, 1-35 e x. Ds 11, 1-3) và làm cho ông thành thủ lãnh của một dân tộc khác. Ông Môsê đã thưa ‘‘Không !’’. Và Ông đã thưa ‘‘không’’ với Chúa Cha ! Với lòng can đảm ! Cầu nguyện chính là đi cùng Chúa Giêsu đến với Chúa Cha, Đấng sẽ ban cho tất cả. Can đảm trong cầu nguyện, ngay thẳng trong cầu nguyện. Cầu nguỳện phải như thế.

Và chúng ta đã nghe trong Bài Đọc Một cuộc tranh chấp trong những thời đầu của Hội Thánh (x. Cv 6,1-7), bởi vì các Kitô hữu gốc Hy Lạp xì xầm – vào thời đó người ta cũng đã xì xầm rồi : người ta thấy đó là một thói xấu của Hội Thánh… – họ xì xầm vì các bà góa của họ, các cô nhi của họ không được chăm sóc đúng mức ; các thánh tông đồ không có thời gian để làm nhiều chuyện một lúc. Và thánh Phêrô [cùng các tông đồ], được Thánh Thần soi sáng, ‘‘đã sáng tạo ra’’, chúng ta cứ nói như thế, các phó tế. ‘‘Chúng ta hãy làm công việc này : chúng ta kiếm ra 7 người can đảm và để các người đó đảm đương công việc phục vụ’’ (x. Cv 6,2-4). Phó tế là người canh giữ phục vụ, trong Hội Thánh. ‘‘Chúng tôi sẽ cắt đặt các vị phó tế trong trách vụ này – thánh Phêrô nói, chúng ta đã nghe ngài. Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ có thể chăm chỉ cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa’’ (x. c.3-4). Đó là sứ vụ của giám mục : cầu nguyện và loan truyền. Với sức mạnh đó mà chúng ta đã nghe trong Hội Thánh : giám mục là người đầu tiên đi tới với Chúa Cha, với lòng tin cậy mà Người đã ban cho Chúa Giêsu, vi lòng can đảm, với lời nói ngay thật, để đấu tranh cho quyền lợi của dân chúng.  Bổn phận đầu tiên của một vị giám mục là cầu nguyện. Thánh Phêrô đã nói : ‘‘Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ được chăm chỉ cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa’’.

Tôi đã biết một linh mục, một vị cha xứ, thánh thiện, mỗi khi ngài gặp một vị giám mục, ngài chào kính rất dễ thương, và ngài luôn đặt câu hỏi với vị giám mục : ‘‘Thưa Đức Cha, mỗi ngày Đức Cha cầu nguyện mấy tiếng đồng hồ ?’’ và ngài thưa với vị giám mục : ‘‘Bởi vì nhiệm vụ đầu tiên là cầu nguyện’’. Bởi vì đó là lời cầu nguyện của người đứng đầu cộng đoàn cho cộng đoàn, chuyển cầu với Chúa Cha để Người che chở dân Người.

Sự cầu nguyện của giám mục, bổn phận đầu tiên của ngài : cầu nguyện. Và dân chúng, khi thấy giám mục cầu nguyện, cũng học hỏi cầu nguyện. Bởi vì Chúa Thánh Thần dạy cho chúng ta rằng chính Thiên Chúa đã ‘‘làm mọi sự’’. Chúng ta chỉ làm một chút xíu thôi, nhưng chính Người đã ‘‘làm những vụ việc lớn’’ của Hội Thánh, và chinh là cầu nguyện đã làm cho Hội Thánh tiến lên. Bởi thế các vị lãnh đạo Hội Thánh, có thể nói, các giám mục, phải tiếp tục cầu nguyện.

Lời nói này của thánh Phêrô mang tính tiên tri : ‘‘Các thầy phó tể làm tất cả những chuyện đó, như thế người ta săn sóc được cho dân chúng và giải quyết những vấn đề cũng như những nhu cầu của họ. Nhưng phần vụ của chúng tôi, các giám mục, là cầu nguyện và loan truyền Lời Thiên Chúa’’.

Thật là buồn khi thấy các giám mục can đảm, can đảm, những con người tốt lành, nhưng bận bịu bao nhiều công việc, kinh tế, và chuyện này, chuyện nọ… Cầu nguyện trước tiên. Rồi mới đến các chuyện khác. Nhưng khi những chuyện khác chiếm chỗ của cầu nguyện, thì có chuyện gì không ổn rồi. Và cầu nguyện là mạnh mẽ vì chúng ta đã nghe trong Phúc Âm Chúa Giêsu : « Thầy đến cùng Chúa Cha, và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con » (Ga 14, 12-13). Như thế, Hội Thánh tiến tới, bằng cầu nguyện, bằng sự can đảm của cầu nguyện, bởi vì Hội Thánh biết rằng không có sự lên trời đến với Chúa Cha, Hội Thánh không thể sống còn.

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-la-priere-en-premier-lieu-ensuite-le-reste/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.