Nhà Thánh Martha – Chúa Thánh Thần « Quà tặng của Thiên Chúa »

Để lớn lên trong đức tin và để nhớ lại (bản dịch đầy đủ)

MAI 11, 2020 16:35 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS

Nhà Thánh Martha ngày 11/5/2020

Chúa Thánh Thần là « Quà Tặng của Thiên Chúa », Chúa Giêsu phán với các tông đồ của Người, « sẽ nâng đỡ anh em và phù giúp anh em để tiến tới, để nhớ lại, để phân định và để lớn lên ». Chính như thế mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tóm tắt bài giảng của ngài trong Thánh Lễ được cử hành hôm thứ hai 11/5/2020, trong nguyện đường Nhà Thánh Martha.

Đức Giáo Hoàng đã bình giảng đoạn Phúc Âm ngày hôm nay, theo thánh Gioan, trong đó Chúa Giêsu nhắc đến sự ra đi của Người và báo trước việc sai Chúa Thánh Thần đến trên các tông đồ và phán : « Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em ».

Thánh Thần « dạy cho chúng ta mầu nhiệm đức tin » bởi vì, Đức Giáo Hoàng giải thích, « đức tin không phải là cái gì tĩnh tại » và chính Thánh Thần « làm cho nó lên trong chúng ta, đến lúc trưởng thành, học thuyết của Chúa ». « Làm cho nhớ lại », ngài giải thích tiếp, có nghĩa là Chúa Thánh Thần « dẫn đưa bạn đến ký ức của sự cứu độ » và ký ức « của chính cuộc đời bạn ». Sau cùng, « nếu chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần ánh sáng, Người sẽ giúp chúng ta phân định để có những quyết định đích thực, những quyết định nhỏ bé của mỗi ngày và những quyết định to lớn nhất ».

Sau đây là bản dịch bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

HG

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Đoạn Phúc Âm ngày hôm nay được rút ra từ những lời từ biệt của Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly (x. Ga 14,21-26). Cuối cùng Chúa đã phán bằng những câu này : « Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với ah em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy cho anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em » (c.25-26). Đó là lời hứa về Chúa Thánh Thần ; Chúa Thánh Thần ngự trong chúng ta và Chúa Cha và Chúa Con sai Người đến. « Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy », Chúa Giêsu phán, để đồng hành với chúng ta trong cuộc đời. Và người ta gọi Người là Đấng Bảo Trợ. Đó là sứ vụ của Thánh Thần. Tiếng Hy Lạp, Thánh Thần là Đấng nâng đỡ, đồng hành với chúng ta để không bị sa ngã, Đấng giữ gìn chặt chẽ chúng ta, gần gũi với chúng ta để nâng đỡ chúng ta. Và Chúa đã hứa với chúng ta sự nâng đỡ đó, vốn cũng là Thiên Chúa : đó là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần làm gì trong chúng ta ? Chúa phán : « Người sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em » (c.26). Dạy bảo và làm nhớ lại. Đó là công việc của Chúa Thánh Thần.

Người dạy chúng ta : Người dạy chúng ta mầu nhiệm đức tin, Người dạy chúng ta để đi vào trong mầu nhiệm, để hiểu biết hơn một chút về mầu nhiệm. Người dạy chúng ta học thuyết của Chúa Giêsu và dạy chúng ta làm thế nào triển khai đức tin của chúng ta mà không bị nhầm lẫn, bởi vì học thuyết lớn lên, nhưng luôn theo cùng một hướng : nó lớn lên trong sự hiểu biết. Và Chúa Thánh Thần giúp chúng ta để lớn lên trong sự hiểu biết về đức tin và để hiểu biết đức tin nhiều hơn nữa, để hiểu biết đức tin nói gì. Đức Tin không phải là cái gì tĩnh tại ; đức tin không phải là cái gì tĩnh tại ; nó lớn lên. Nó lớn lên như cây xanh mọc lên, luôn giữ bản chất như thế nhưng lớn hơn, với hoa trái, nhưng luôn là như thế, trong cùng một chiều hướng. Và Chúa Thánh Thần tránh cho học thuyết bị sai lầm, Người tránh cho nó bị bế tắc, không lớn lên được trong chúng ta. Người sẽ dạy cho chúng ta điều Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, Người triển khai trong chúng ta sự hiểu biết những điều Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, Người sẽ làm lớn lên nơi chúng ta, cho đến lúc trưởng thành, học thuyết của Chúa.

Và Chúa Giêsu còn phán điều khác nữa về Chúa Thánh Thần, đó là « làm nhớ lại » : « Người sẽ làm anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em » (c.26). Chúa Thánh Thần cũng giống như là ký ức, Người đánh thức chúng ta : « Con hãy nhớ chuyện này, con hãy nhớ chuyện kia… ». Người giữ cho chúng ta tỉnh thức, luôn tỉnh thức trong những chuyện của Chúa và Người làm cho chúng ta cũng nhớ lại cuộc đời chúng ta : « Con hãy nghĩ đến giờ phút này, con hãy nhớ lại lúc con đã gặp Chúa, con hãy nhớ lại khi con rời xa Chúa ».

Tôi đã nghe nói về một người cầu nguyện trước Chúa như thế này : « Lậy Chúa, con cũng vẫn cùng là một con người, khi còn nhỏ, còn trẻ, con đã có những ước mơ. Và rồi, con đã đi theo con đường xấu. Bây giờ, Chúa đã gọi con ». Tôi vẫn cùng là một con người đó : chính điều đó là ký ức của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của mỗi người. Người dẫn dắt chúng ta đến với ký ức cứu độ, đến với ký ức những điều Chúa Giêsu đã dạy, nhưng cũng đến với ký ức cuộc đời của chính bản thân chúng ta. Và điều này đã khiến con suy nghĩ – đó là điều người đó nói – đến một cách tốt đẹp để cầu nguyện, để nhìn lên Chúa : « Con vẫn là con người đó. Con đã bước đi nhiều, con đã lầm lạc nhiều, nhưng con vẫn là con và Chúa yêu con ». Ký ức con đường đời.

Trong cái ký ức đó, Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta ; Người dẫn dắt chúng ta để phân định, để phân định điều gì tôi phải làm ngay bây giờ, đâu là con đường chính và đâu là con đường tà, kể cả trong những quyết định nhỏ nhoi. Nếu chúng ta cầu xin ánh sáng với Chúa Thánh Thần, Người sẽ giúp chúng ta phân định để có được những quyết định đích thực, những quyết định nhỏ bé hàng ngày và những quyết định lớn lao nhất. Chính Người tháp tùng chúng ta, Người nâng đỡ chúng ta trong sự phân định.

Như thế, Chúa Thánh Thần dạy bảo : Người dạy chúng ta mọi chuyện, nghĩa là Người làm lớn lên trong chúng ta đức tin, Người dẫn chúng ta đi vào mầu nhiệm ; Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta nhớ lại : Người nhắc cho chúng ta đức tin,  Người nhắc cho chúng ta cuộc sống của chúng ta ; và Chúa Thánh Thần, qua sự dạy dỗ này và sự nhớ lại này, Người dạy cho chúng ta biết phân định những quyết định mà chúng ta phải có. Và các Phúc Âm đặt tên cho sự kiện đó, cho Chúa Thánh Thần – phải, là Đấng Bảo Trợ, bởi vì Người nâng đỡ chúng ta, nhưng một danh hiệu đẹp hơn nữa – : Quà tặng của Thiên Chúa. Thánh Thần là Quà Tặng của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần đích thực là Quà Tặng. Thầy sẽ không bỏ anh em một mình, Thầy sẽ gửi cho anh em một Đấng Bảo Trợ, Đấng sẽ nâng đỡ và sẽ trợ giúp anh em để đi tới, để nhớ lại, để phân định và để lớn lên. Quà Tặng của Thiên Chúa, chính là Chúa Thánh Thần.

Cầu xin Chúa phù giúp chúng ta giữ được Quà Tặng mà Người đã ban cho chúng ta ngày chịu phép Rửa mà chúng ta đều có trong chúng ta.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-lesprit-saint-don-de-dieu/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.