Bài Giáo Lý « Cầu nguyện thuộc về mọi người »

« Thiên Chúa chỉ biết tình yêu » (bản dịch đầy đủ)

MAI 13, 2020 18:41 ANITA BOURDINAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến ngày 13/5/2020

« Cầu nguyện thuộc về mọi người : của những người của mọi tôn giáo và có lẽ của cả những người không có tôn giáo nào cả », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định, khi định nghĩa cầu nguyện như một « sự vươn lên », « một cầu khẩn vượt lên khỏi chúng ta », « cái gì phát sinh tự sâu thẳm trong con người chúng ta » trong « sự hoài tưởng về một cuộc gặp gỡ ». Cầu nguyện Kitô giáo, ngài lưu ý, nó « sinh ra từ một sự mặc khải », sự mặc khải của một « Thiên Chúa không ở ẩn, mà Người cống hiến tình bạn cho nhân loại ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp nối chu kỳ các Bài Giáo Lý về cầu nguyện, ngày thứ tư 13/5/2020, trong cuộc triều kiến đã được truyền hình trực tuyến từ Thư Viện Dinh Giáo Hoàng của Vatican, như thường lệ kể từ đầu cuộc cô lập tại Rôma. « Thiên Chúa là bạn, là đồng minh, là phu quân. Trong cầu nguyện, người ta có thể thiết lập một mối quan hệ tin tưởng với Người », Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh.

Ngoài ra, các Kitô hữu thưa với Thiên Chúa « bằng cách dám tin tưởng gọi Người  bằng danh từ ‘‘Cha’’. Trong Phúc Âm theo thánh Gioan, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc, Chúa Giêsu khẳng định với các môn đệ của Người : « Tất cả những gì anh em cầu xin với Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho anh em ». « Đó là tấm ngân phiếu ký sẵn », Đức Giáo Hoàng bình giảng với sự dí dỏm trước khi mời gọi hãy « thưa lại với Thiên Chúa, trong sự ngạc nhiên của cầu nguyện : liệu có thể Ngài chỉ biết đến tình yêu sao ? ».

Sau đây là bản dịch Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô bằng tiếng Ý.

HG

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Ngày hôm nay, chúng ta làm bước thứ nhì trên hành trình các Bài Giáo Lý về cầu nguyện, được bắt đầu vào tuần trước.

Cầu nguyện thuộc hết thẩy mọi người : thuộc người của mọi tôn giáo và có lẽ thuộc cả những người không có tôn giáo nào cả. Cầu nguyện sinh ra trong sự thầm kín cûa chính chúng ta, trong nơi chốn nội tâm mà các tác giả thiêng liêng thường gọi là « trái tim » (x. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo, 2562-2563). Như thế, sự cầu nguyện nơi chúng ta không phải là cái gì ở ngoại biên, không phải là một chức năng thứ yếu và ngoài lề mà chúng ta có, nhưng chính là mầu nhiệm sâu thẳm nhất của chúng ta. Chính mầu nhiệm này cầu nguyện. Những xúc cảm cầu nguyện, nhưng người ta không thể nói rằng cầu nguyện chỉ là một cảm xúc. Trí tuệ cầu nguyện, nhưng cầu nguyện không chỉ là một hành động trí tuệ. Thân thể cầu nguyện, nhưng người ta có thể thưa chuyện với Thiên Chúa kể cả khi là một người tàn tật nặng nề. Như thế chính là toàn thân con người cầu nguyện, nếu « trái tim » mình cầu nguyện.

Cầu nguyện là một sự vươn lên, là một sự khẩn cầu vượt lên khỏi chúng ta : là cái gì phát sinh từ trong sâu thẳm nhất của con người chúng ta và nó lan ra, cảm thấy một nỗi hoài tưởng về một cuộc gặp gỡ. Nỗi hoài tưởng này vốn là hơn cả một nhu cầu, hơn cả một sự cần thiết : chính là một con đường. Cầu nguyện là tiếng nói của một « cái tôi » mò mẫm ; dọ dẫm bước đi, để đi tìm một « Đấng Ngài ». Sự gặp gỡ giữa « cái tôi » và « Đấng Ngài » không thể thực hiện được bằng máy tính : chính là một sự gặp gỡ mang tính nhân bản và người ta rất thường hay dọ dẫm bước đi để tìm « Đấng Ngài » mà « cái tôi » đi kiếm.

Sự cầu nguyện Kitô giáo, ngược lại, được sinh ra từ một mặc khải : « Đấng Ngài » không bị bao bọc bởi mầu nhiệm, nhưng Người đã đi vào quan hệ với chúng ta. Kitô giáo là một tôn giáo liên tục cử hành sự « biểu hiện » của Thiên Chúa, nghĩa là sự hiển linh của Người. Những lễ hội đầu tiên trong năm phụng vụ là sự cử hành của Đấng Thiên Chúa không ẩn mình, mà Người đã hiến tặng tình bạn cho loài người. Thiên Chúa biểu lộ vinh quang của người trong sự nghèo khó của Bêlem, trong sự chiêm ngưỡng của các đạo sĩ, trong phép Rửa trên sông Giođan, trong phép lạ ở tiệc cưới Cana. Phúc Âm theo thánh Gioan đã tóm tắt bằng một sự khẳng định tổng hợp là Bài Tụng Ca Mở Đầu vĩ đại : « Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả ; nhưng Con Một (…) Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,  chính Người đã tỏ cho chúng ta biết » (Ga 1,18). Chính Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta về Thiên Chúa.

Sự cầu nguyện Kitô giáo dẫn đưa vào trong quan hệ với Thiên Chúa với dung nhan rất dịu hiền, không hề gây lên sự sợ hãi cho con người. Đó là đặc tính đầu tiên của cầu nguyện Kitô giáo. Nếu con người đã luôn có thói quen đến gần với Thượng Đế trong thái độ e dè, sợ sệt bởi cái huyền bí uy nghi đáng sợ, nếu họ đã quen thờ lậy Người trong một thái độ nô lệ, giống như thái độ của một kẻ tôi đòi không dám thất kính với chủ nhân của mình, thì người Kitô hữu, họ thưa với Thiên Chúa bằng cách dám tin tưởng mà gọi Người bằng cái tên « Cha ». Và kể cả, như Chúa Giêsu đã dùng một từ ngữ khác : « Ba ».

Người Kitô hữu đã loại bỏ mọi quan hệ « phong kiến » trong sự liên hệ của mình với Thiên Chúa. Trong gia sản của đức tin chúng ta, người ta không tìm được những thành ngữ như « lệ thuộc », « nô lệ » hay « thần phục », nhưng trái lại những từ ngữ như « giao ước », « tình bạn », « lời hứa », « hiệp thông », « gần gũi ». Trong bài diễn văn dài của Người để từ biệt các môn đệ, Chúa Giêsu đã phán điều này : « Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em » (Ga 15, 15-16). Nhưng đó chính là tấm ngân phiếu trắng đã ký sẵn : « Tầt cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, Thầy sẽ cho anh em ».

Thiên Chúa là bạn, là đồng minh, là phu quân. Trong cầu nguyện, người ta có thể thiết lập một mối quan hệ tin tưởng với Người, đến độ rằng, trong « Kinh Lậy Cha », Chúa Giêsu đã dạy chúng ta thưa lên một loạt những cầu xin. Chúng ta có thể cầu xin mọi thứ với Thiên Chúa, tất cả ; giải thích tất cả, kể ra tất cả. Không quan trọng, nếu trong quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa, chúng ta cảm thấy có thiếu sót : chúng ta không phải là những người bạn tốt,  chúng ta không phải là những đứa con hiếu thảo, chúng ta không phải là những người chồng chung thủy. Người vẫn tiếp tục thương yêu chúng ta. Đó là điều Chúa Giêsu tỏ ra một cách vĩnh viễn trong bữa Tiệc Ly, khi Người phán rằng : « Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em » (Lc 22,20). Trong cử chỉ này, Chúa Giêsu tỏ lộ trong Tiệc Ly mầu nhiệm Thánh Giá. Thiên Chúa là một đồng minh chung thủy : nếu con người ngừng yêu mến, Người vẫn tiếp tục thương yêu chúng ta, dù rằng tình yêu đưa Người đến Núi Sọ. Thiên Chúa luôn ở gần cánh cửa trái tim chúng ta và Người đợi chúng ta mở ra cho Người. Và đôi khi, Người gõ cửa trái tim chúng ta nhưng người không xâm nhập : Người chờ đợi. Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với chúng ta là sự kiên nhẫn của một người cha, của Đấng thương yêu chúng ta rất nhiều. Tôi có thể nói rằng đó vừa là sự kiên nhẫn của một người cha và của cả người mẹ. Luôn luôn gần với trái tim chúng ta và, khi Người gõ cửa, Người làm với sự dịu dàng và với rất nhiều thương yêu.

Tất cả chúng ta hãy tìm cách cầu nguyện như thế, khi đi vào trong mầu nhiệm của Giao Ước. Tìm cách đặt chúng ta bằng cầu nguyện trong vòng tay thương xót của Thiên Chúa, để cảm thấy được bao bọc bởi mầu nhiệm hạnh phúc này vốn là sự sống Ba Ngôi, để cảm thấy như những người được sai đi mà không xứng đáng được nhiều vinh hạnh như thế. Và để nhắc lại với Thiên Chúa, trong sự ngạc nhiên của cầu nguyện : liệu có thể Ngài chỉ biết đến tình yêu sao ? Người không biết hận thù. Người bị thù ghét, nhưng Người không biết thù hận. Người chỉ biết tình yêu. Đó là Thiên Chúa mà chúng ta cầu nguyện. Chính là trái tim nồng cháy của mọi cầu nguyện Kitô giáo. Thiên Chúa của Tình Yêu, là Cha chúng ta, Đấng đợi chờ chúng ta và đồng hành với chúng ta.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/catechese-la-priere-appartient-a-tout-le-monde-traduction-complete/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.