Nhà Thánh Martha « Ở trong Thiên Chúa cách tích cực và cộng sinh »

«Ở trong Chúa Giêsu để sinh nhiều hoa trái » (bản dịch đầy đủ)

MAI 13, 2020 18:50 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS

Nhà Thánh Martha ngày 13/5/2020

« Cầu xin Chúa phù giúp chúng ta để hiểu biết, để cảm nhận được mầu nhiệm « ở lại trong » trên đó Chúa Giêsu nhấn mạnh rất nhiều, rất nhiều » : đó là nguyện ước của Đức Giáo Hoàng Phanxicô  khi bình giảng trang Phúc Âm trong ngày nhân Thánh Lễ tại nguyện đường Chúa Thánh Thần của Nhà Thánh Martha, tại Vatican, ngày thứ tư 13/5/2020, lúc 7 giờ sang. Một Thánh Lễ được truyền hình trực tuyến kể từ ngày 09/3 cho đến hết ngày 18/5/2020.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh về « tính qua lại lẫn nhau » này của  sự kiện « ở lại » trong Thiên Chúa và Thiên Chúa trong người chịu phép Rửa : Giữa cây nho và cành nho, có  cái « ở lại trong nhau » mật thiết. Các cành nho, là chúng ta, chúng ta cần nhựa sống và nhựa cây cần có hoa trái, cần sự làm chứng ».

Sau đây là bản dịch đầy đủ bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ứng khẩu bằng tiếng Ý, từ đầu tới cuối.

AB

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Chúa đã nhắc trở lại về sự kiện «ở lại trong Người » và phán với chúng ta rằng : « Đời sống Kitô giáo, là ở lại trong Ta ». Và Người dùng ở đây hình ảnh của cây nho, như những cành nho ở trong cây nho (x. Ga 15, 1-8). Và sự kiện « ở lại trong » này không có nghĩa là ở lại một cách thụ động, ngủ quên trong Chúa : có thể là một « giấc ngủ diễm phúc », nhưng không phải thế. Sự kiện « ở lại trong » này có nghĩa là ở lại một cách tích cực, và cũng là ở lại một cách qua lại đôi bên. Tại sao ? Tại vì Người phán : « Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em » (c.4). Người cũng thế, Người ở trong chúng ta, không phải chỉ chúng ta ở trong Người. Điều này có nghĩa là ở trong nhau. Ở một chỗ khác, Người phán : « Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy » (Ga 14,23). Đó là một mầu nhiệm, nhưng một mầu nhiệm của sự sống, một mầu nhiệm rất đẹp. Ở lại trong nhau. Và cũng là thí dụ của những cành nho : đúng vậy, các cành nho không có cây nho không thể làm gì được vì nhựa sống không đến, chúng cần nhựa sống để tăng trưởng và để sinh hoa trái ; nhưng cây cũng thế, cây nho cần có các cành, bởi vì hoa trái không bám được vào thân cây, vào gốc nho. Đó là một nhu cầu của cả đôi bên, ở lại trong nhau để sinh hoa trái.

Và đời sống Kitô giáo là như thế đó. Thật vậy, đời sống Kitô giáo, nhằm để hoàn thành những điều răn (x. Xh 20, 1-11), điều này phải được hoàn tất. Đời sống Kitô giáo, chính là đi trên con đường phúc thật (x. Mt 5, 1-15), điều này phải được hoàn tất. Đời sống Kitô giáo, chính là hoàn thành các công trình lòng thương xót, như Chúa đã dạy chúng ta trong Phúc Âm (x. Mt 25, 35-36), và điều này phải được hoàn tất. Nhưng hơn nữa : ở lại trong nhau. Không có Chúa Giêsu, chúng ta không làm gì được, như các cành nho không có cây nho. Và Người – xin Chúa cho phép con nói điều này -, không có chúng ta, hình như Người cũng không làm gì được, bởi vì chính cành nho mới sinh hoa trái, và không phải là thân cây nho. Trong cộng đoàn này, trong tình mật thiết này của sự « ở lại trong nhau » mang nhiều hoa trái ; Chúa Cha và Chúa Giêsu ở lại trong tôi và tôi, tôi ở lại trong các Đấng.

« Nhu cầu » nào – đó là điều tôi chợt nghĩ – cây nho lại cần có các cành nho ? Chính là để có hoa trái. « Nhu cầu » nào – chúng ta cứ nói vậy đi, hơi táo gan một chút, – « nhu cầu » nào Chúa Giêsu cần đến chúng ta ? Làm chứng. Trong Phúc Âm, khi Người phán rằng chúng ta là ánh sáng, Người tuyên bố : « Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời » (Mt 5,16). Điều này có nghĩa rằng sự làm chứng là điều mà Chúa Giêsu cần đến chúng ta. Làm chứng cho danh Người, bởi vì đức tin, Phúc Âm lớn lên bằng sự làm chứng. Thật là mầu nhiệm : dù là được vinh danh trên trời, sau khi trải qua cuộc Khổ Nạn, Chúa Giêsu vẫn còn cần đến sự làm chứng của chúng ta để làm lớn lên, để loan báo, để cho Hội Thánh lớn lên. Và đó là mầu nhiệm qua lại của sự « ở lại trong nhau ». Người, Chúa Cha và Chúa Thánh Thần ở lại trong chúng ta, và chúng ta, chúng ta  lại trong Chúa Giêsu.

Thật là có ích cho chúng ta khi suy nghĩ về điều này : ở lại trong Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu ở lại trong chúng ta. Ở lại trong Chúa Giêsu để có nhựa sống, có sức mạnh, để có sự chứng minh, có sự nhưng không, để có sự sung mãn. Và Người, Người ở lại trong chúng ta để ban cho chúng ta sức mạnh để [mang] hoa trái (x. Ga 5,15), để ban cho chúng ta sức mạnh để làm chứng qua đó Hội Thánh được lớn lên.

Và tôi tự đặt một câu hỏi : quan hệ nào giữa Chúa Giêsu ở lại trong tôi và tôi ở lại trong Người ? Có phải là một quan hệ mật thiết, một quan hệ mầu nhiệm, một quan hệ không lời không ? « À thưa cha, nhưng điều này là cho những người thần bí ! ». Không. Chính là cho tất cả chúng ta ! Với những suy nghĩ nhỏ bé : « Lậy Chúa, con biết rằng Chúa đang ở đây [trong con] : xin Chúa ban cho con sức mạnh và con sẽ làm những gì Chúa bảo con làm ». Sự đối thoại thân mật với Chúa. Chúa hiện diện, Chúa hiện diện trong chúng ta, Chúa Cha hiện diện trong chúng ta, Thánh Linh hiện diện trong chúng ta ; Các Đấng hiện diện trong chúng ta. Nhưng tôi cũng phải ở lại trong các Đấng…

Cầu xin Chúa phù giúp chúng ta để hiểu biết, để cảm nhận được mầu nhiệm « ở lại trong » trên đó Chúa Giêsu nhấn mạnh rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Rất nhiều khi, khi chúng ta nói đến cây nho và cành nho, chúng ta hay dừng lại ở hình ảnh, ở nghề nhà nông, của Chúa Cha : trên sự kiện cắt tỉa cành mang hoa trái, Người chặt bỏ những cành không có hoa trái (x. Ga 15,1-2). Đúng vậy, đó là việc Người làm, nhưng không phải chỉ có thế, không. Có những chuyện khác. Điều đó, chính là sự giúp đỡ : những thử thách, những khó khăn của cuộc sống, và cũng là những chỉnh đốn mà Chúa làm cho chúng ta. Nhưng chúng ta đừng dừng lại ở đó. Giữa cây nho và cành nho, có cái sự « ở lại trong nhau » mật thiết. Các cành nho, là chúng ta, chúng ta cần nhựa sống và nhựa sống cần hoa trái, cần sự làm chứng.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-demeurer-en-dieu-activement-et-reciproquement-traduction-complete/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.