Covid-19 – đo thân nhiệt ở cửa vào vương cung thánh đường Latran

Chuẩn bị cho việc tiếp tục các cuộc cử hành

MAI 15, 2020 10:29 ANNE KURIANROME

Vương cung thánh đường Latran

Nhằm tiếp tục trở lại các cuộc cử hành phụng vụ tại Ý sau thời kỳ cô lập – dự trù vào ngày 18/5/2020 – việc đo thân nhiệt đã được dự trù trong các biện pháp phòng ngừa.

Ông giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh Matteo Bruni đã cho biết, một cuộc họp do Phủ Quốc Vụ Khanh chủ trì đã diễn ra với những đại diện của các vương cung thánh đường của Đức Giáo Hoàng ngày 14/5/2020 : đó là để đề cập đến thời kỳ thứ nhì của sự khẩn cấp phòng dịch Covid-19 nhằm tiếp tục trở lại các cuộc tập họp của dân chúng.

Trong cuộc gặp gỡ, bản thông cáo cho biết, các vị đại diện đã mong muốn « bảo đảm an toàn cho các tín hữu », đặc biệt bằng cách đo thân nhiệt với máy đo nhiệt độ siêu âm trong các buổi lễ.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/covid-19-prise-de-temperature-a-lentree-des-basiliques-papales/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.