Nhà Thánh Martha « Tính cứng nhắc đối nghịch với sự tự do của Thánh Thần »

Nó có thể che dấu cả sự hủ hóa (Bản dịch toàn văn)

MAI 15, 2020 17:31 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOIS

Thánh Lễ tại Nhà Thánh Martha, ngày 15/5/2020

Một lần nữa, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã lên án « tính cứng nhắc » trong Hội Thánh : « Tôi thường tự nhắc nhở, ngài khẳng định, và tôi nói rằng sự cứng nhắc không đến từ Thánh Thần, bởi vì nó đặt lại vấn đề nhưng không của sự Cứu Chuộc, sự nhưng không của sự phục sinh của Đức Kitô ». Trong bài giảng Thánh Lễ ngày thứ sáu 15/5/2020, trong nguyện đường Nhà Thánh Martha, Đức Giáo Hoàng đã đặt « tính cứng nhắc » đối nghịch với « sự tự do của Thần Khí của Thiên Chúa ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bình giảng đoạn sách Tông Đồ Công Vụ trong đó những Người Cũ trấn an các tân Kitô hữu bị bối rối bởi « những người, vì mải mê những lý luận mục vụ, những lý luận thần học, và đôi khi cả những luận cứ về luân lý, đã quả quyết rằng không, phải như thế này mới đúng ! Và điều này đặt lại vấn đề sự tự do của Thánh Thần, và cũng về tính nhưng không của sự phục sinh của Đức Kitô và của ân sủng ».

Không phải là điều gì mới mẻ trong lịch sử của Hội Thánh và điều này cũng hiện hữu « ngay trong thời đại của chúng ta nữa », ngài nhấn mạnh trước khi tố cáo không vòng vo gì hết « những tổ chức tông đồ có vẻ rất có nền nếp, và làm việc tốt… nhưng quá cứng nhắc, đều giống nhau cả, và rồi chúng tôi đã nghe có sự tham ô hoành hành trong đó, kể cả nơi những sáng lập viên ».

« Tinh thần cứng nhắc luôn đưa bạn đến sự bối rối : ‘‘Không biết tôi có làm chuyện đó tốt không ? Hay là tôi làm chuyện đó không tốt ?’’. Sự chu đáo ». Và Đức Giáo Hoàng Phanxicô dòng Tên nói tiếp : « Tinh thần tự do Tin Mừng dẫn bạn đến niềm vui, bởi vì đó chính là điều mà Chúa Giêsu đã làm bằng sự phục sinh của Người : Người mang lại niềm vui ! ». Cầu xin Chúa « giải thoát chúng ta khỏi cái tinh thần cứng nhắc, nó lấy đi sự tự do của chúng ta », ngài kết luận.

Sau đây là bản dịch bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

HG

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Trong sách Tông Đồ Công Vụ, chúng ta thấy rằng, lúc ban đầu, Hội Thánh đã có một thời gian bình an ; nói là rất nhiều khi : Hội Thánh bành trướng, trong bình an, và Thánh Thần của Chúa tràn lan (x. Cv 9,31) ; những thời bình an. Nhưng cũng có những thời gian bị bách hại, bắt đầu bằng sự bách hại đối với thánh Têphanô (x. chương 6-7), rồi đến ông Phaolô đi bách hại, ông trở lại, rồi ông cũng bị bách hại… Những thời bình an, những lúc bách hại, và cũng có những thời gian bối rối. Và đó là đề tài của bài đọc Một ngày hôm nay : thời gian bối rối (x. Cv 15, 22-31). « Chúng tôi nghe biết – các tông đồ viết cho các Kitô hữu đến từ dân ngoại – có một số người trong chúng tôi, không được chúng tôi ủy nhiệm, mà lại đi nói những lời gây xáo trộn nơi anh em, làm anh em hoang mang » (c.24).

Điều gì đã xẩy ra ? Các Kitô hữu đó đến từ dân ngoại, đã tin vào Chúa Giêsu Kitô và đã nhận được Phép Rửa, và họ rất hạnh phúc : họ đã nhận được Thánh Thần. Từ dân ngoại đi qua Kitô giáo, không có giai đoạn chuyển tiếp nào. Trái lại những người khác, mà người ta gọi là « xuất thân từ đạo do thái », đã khẳng định rằng không được làm như thế. Nếu ai là dân ngoại, người đó sẽ phải trở thành đạo do thái trước, một tín đồ do thái giáo tốt lành và sau đó mới được trở thành Kitô hữu để được vào hàng ngũ dân được lựa chọn của Thiên Chúa. Và các Kitô hữu đó không hiểu được điều này : « Nhưng sao, chúng tôi là những Kitô hữu hạng hai sao ? Sự phục sinh của Đức Kitô chẳng lẽ đã không làm cho lề luật cũ được hoàn chỉnh và dẫn đến một sự viên mãn ngày càng lớn hơn sao ? ». Họ đã bối rối và có nhiều tranh cãi giữa họ với nhau. Và những người muốn như thế là những người, vì mải mê những lý luận mục vụ, những lý luận thần học, và đôi khi cả những luận cứ về luân lý, đã quả quyết rằng không, phải như thế này mới đúng ! Và điều này đặt lại vấn đề sự tự do của Thánh Thần, và cũng về tính nhưng không của sự phục sinh của Đức Kitô và của ân sủng. Họ là những kẻ duy phương pháp. Và cũng cứng nhắc.

Chúa Giêsu đã phán về họ, về các bậc thầy của họ, về các kinh sư : « Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người pharisêu giả hình. Các người rảo khắp biển cả, đất liền để rủ cho được một người theo đạo ; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các người ». Đó là những điều Chúa Giêsu đã phán trong chương 23 của Phúc Âm theo thánh Mátthêu (x. c.15). Những kẻ đó, vốn là những « nhà tư tưởng », hơn nữa là những  « kẻ độc đoán », « những kẻ không tưởng », họ đã thu hẹp Lề Luật, giáo điều thành một hệ không tưởng : « phải làm cái này, cái kia, cái nọ… ». Một tôn giáo theo quy định, và như thế, họ bỏ đi tính tự do của Thần Khí. Và những người theo họ là những người cứng nhắc, những người không cảm thấy thoải mái, không biết đến niềm vui của Phúc Âm. Sự hoàn thiện của con đường để đi theo Chúa Giêsu sẽ là sự cứng nhắc : « phải làm cái này, cái kia, cái nọ… ».

Những người đó, những kinh sư đó « thao túng » lương tâm các tín đồ và, hoặc là chúng biến họ thành cứng nhắc, hoặc là họ bỏ đi.

Bởi vậy, tôi thường tự nhắc nhở và tôi nói rằng sự cứng nhắc không đến từ Thánh Thần, bởi vì nó đặt lại vấn đề nhưng không của sự Cứu Chuộc, sự nhưng không của sự phục sinh của Đức Kitô. Và điều nay, là cái gì đã xưa rồi : nó đã diễn ra nhiều lần trong lịch sử của Hội Thánh. Chúng ta hãy nghĩ tới những người theo tà giáo pelagius, tới những người cứng nhắc đó, đều được biết đến. Và ở thời đại chúng ta cũng vậy, chúng ta đã thấy nhiều tổ chức tông đồ, có vẻ rất có nền nếp, và làm việc tốt… nhưng quá cứng nhắc, đều giống nhau cả, và rồi chúng tôi đã nghe có sự tham ô hoành hành trong đó, kể cả nơi những sáng lập viên.

Ở đâu có sự cứng nhắc, Thần Khí của Thiên Chúa không hiện diện, bởi vì Thần Khí của Thiên Chúa là tự do. Và những kẻ đó muốn bước đi trong lúc bãi bỏ tính tự do của Thần Khí của Thiên Chúa và tính nhưng không của sự Cứu Chuộc : « Để được thanh minh, ta phải làm chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ… ». Sự thanh minh là nhưng không. Cái chết và sự sống lại của Đức Kitô cũng là nhưng không. Tất cả miễn phí, tất cả không thể mua được : đó là một quà tặng ! Và họ thì họ không muốn thế.

Đó là một con đường đẹp [cách thực hiện] : các tông đồ họp mặt trong công đồng này, cuối cùng, các ngài đã viết một bức thư nói rằng : « Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác… » (Cv 15,28), và các ngài đã chỉ đặt những điều buộc mang tính đạo đức và lương tri như : đừng lẫn lộn Kitô giáo với ngoại giáo, kiêng cữ ăn những đồ đã cúng tế ngẫu tượng, vv… Và cuối cùng, các Kitô hữu đó, trước đây bị bối rối, đã họp lại thành hội nghị, đã nhận được bức thư, và « đọc thư xong, họ vui mừng vì lời khích lệ đó » (c.31). Từ bối rối đi qua vui mừng. Tinh thần cứng nhắc luôn dẫn đưa ta tới sự bối rối : « Không biết tôi có làm chuyện đó tốt không ? Hay là tôi làm chuyện đó không tốt ? ». Tính chu đáo. Tinh thần tự do Phúc Âm dẫn chúng ta đến niềm vui, bởi vì đó chính là điều Chúa Giêsu đã làm bằng sự sống lại của Người : Người đã mang lại niềm vui ! Quan hệ với Thiên Chúa, quan hệ với Chúa Giêsu không phải là một thứ quan hệ mang tính « phải làm những chuyện này » : « con làm chuyện này và Chúa cho con chuyện kia ». Một quan hệ, tôi có thể nói, – xin Chúa tha tội cho con – mang tính thương mại, đúng không ? Nhưng không, cũng như quan hệ của Chúa Giêsu với các môn đệ của Người là nhưng không. « Anh em là bạn hữu của Thầy » (Ga 15,14). « Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, Thầy gọi anh em là bạn hữu » (x. c.15). « Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em » (c.16). Nhưng không chính là như thế.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa phù giúp chúng ta biết phân định những hoa trái của sự nhưng không Phúc Âm với những hoa trái của sự cứng nhắc phi-Phúc Âm và giải thoát chúng ta ra khỏi bối rối bị reo rắc trong chúng ta bởi những kẻ đặt đức tin, đời sống đức tin dưới những quy định mang tính biện luận tinh tế, những quy định không có ý nghĩa. Tôi muốn nói tới những quy định vô lý, chứ không phải những Giới Răn. Cầu xin Người giải thoát chúng ta ra khỏi cái tinh thần cứng nhắc đã lấy đi của chúng ta sự tự do.

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-la-rigidite-soppose-a-la-liberte-de-lesprit/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.