Nhà Thánh Martha « Phân định cái gì là thế gian và cái gì là Phúc Âm »

« Ác thần của thế gian mà Chúa Giêsu nói đến »

MAI 16, 2020 19:17 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

Thánh Lễ tại Nhà Thánh Martha, ngày 16/5/2020

« Cầu xin Chúa Thánh Thần ơn biết phân định cái gì là thế gian và cái gì là Phúc Âm » : đó là lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài giảng Thánh Lễ buổi sáng ngày thứ bẩy 16/5/2020, trong nguyện đường Chúa Thánh Thần của Nhà Thánh Martha tại Vatican.

Các Thánh Lễ lúc 7 giờ sáng được đặc biệt truyền hình trực tuyến từ ngày 09/3/2020, và sẽ chỉ còn như thế đến ngày thứ hai 18/5/2020, cho Thánh Lễ tại mộ của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Đức Giáo Hoàng đã tóm lược bài giảng của ngài trong một tweet nói rằng : « Ác thần của thế gian mà Chúa Giêsu nói đến là thế nào (Ga 15, 18-21) ? Đó là một lối sống, một văn hóa phù du không hề biết đến tính chung thủy. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ơn biết phân định cái gì là thế gian và cái gì là Phúc Âm ».

Đức Giáo Hoàng cũng viện dẫn « Suy Ngẫm về Hội Thánh » của Đức Hồng Y Henri de Lubac, SJ được xuất bản năm 1953 tại nxb Aubier-Mintaigne, rồi bởi Desclée de Brouwer, và tái bản tại nxb Cerf năm 2003, nhân dịp kỷ niệm 50 năm lần xuất bản đầu tiên.

Sau đây là bản dịch bài giảng từ văn bản tiếng Ý của Vatican News.

AB

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Chúa Giêsu thường hay phán về thế gian, và nhất là trong bài diễn văn từ biệt của Người với các tông đồ (x. Ga 15,18-21). Và Người phán trong đó rằng : ’’Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước’’ (c.18). Người phán rõ ràng về sự thù ghét mà thế gian đã có đối với Chúa Giêsu và đối với chúng ta. Và trong cầu nguyện Người đã thực hiện trên bàn tiệc với các môn đệ trong phòng Tiệc Ly, Người đã cầu xin Chúa Cha đừng cất họ ra khỏi thế gian, mà hãy gìn giữ họ khỏi ác thần của thế gian (x. Ga 17,15).

Tôi tin rằng chúng ta có thể tự hỏi : ác thần nào của thế gian ?  Tính thế gian này là thế nào, có khả năng thù ghét, phá hoại Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, hơn nữa còn làm hủ hóa các ông và hủ hóa Hội Thánh ? Ác thần của thế gian như thế nào ? Là cái gì ? Thật là có ích để nghĩ đến điều này. Đó là một sự đề nghị của cuộc đời, của thế gian. Nhưng nhiều người nghĩ rằng tính thế gian tức là vui chơi lễ hội… Không, không. Tính thế gian có thể là như thế, nhưng căn bản thì không phải vậy.

Tính thế gian là một văn hóa : đó là một nền văn hóa phù du, một nền văn hóa bề ngoài, một sự hóa trang son phấn, một văn hóa của « hôm nay phải, ngày mai không, ngày mai phải và hôm nay không ». Nó có những giá trị bề mặt. Một thứ văn hóa không hề biết đến thủy chung, bởi vì nó thay đổi tùy theo hoàn cảnh, nó thương lượng tất cả. Đó là văn hóa thế gian, văn hóa của tính thế gian. Và Chúa Giêsu nhấn mạnh để bảo vệ chúng ta chống lại và Người cầu nguyện Chúa Cha gìn giữ chúng ta cho khỏi cái văn hóa mang tính thế gian đó. Đó là một thứ văn hóa lấy rồi bỏ, theo sở thích. Đó là một thứ văn hóa không có thủy chung, không có gốc rễ. Nhưng đó là một kiểu sống, nó cũng là kiểu sống của nhiều người tự cho mình là Kitô hữu. Họ là Kitô hữu nhưng họ mang tính thế gian.

Trong dụ ngôn hạt lúa rơi xuống đất, Chúa Giêsu phán rằng những lo lắng của thế gian – nghĩa là mang tính thế gian – bóp nghẹt Lời của Thiên Chúa, rằng chúng không cho Lời Thiên Chúa tăng trưởng lên (x. Lc 8,7). Thánh Phaolô nói với tín hữu Galát rằng : ’’Anh em đã là nô lệ của vũ trụ, của thế gian’’ (x. Gl 4,3). Tôi luôn luôn bị đánh động khi tôi đọc những trang cuối cuốn sách của cha Lubac : « Suy ngẫm về Hội Thánh », ba trang cuối, trong đó ngài nói về tính thế gian thiêng liêng. Và ngài nói rằng đó là cái tệ hại nhất có thể xẩy đến cho Hội Thánh ; và ngài không nói quá, bởi vì sau đó ngài nói đến những cái xấu đáng sợ, và cái xấu đó là đáng sợ nhất : tính thế gian thiêng liêng bởi vì đó là một cách chú giải Thánh Kinh của sự sống, đó là một lối sống ; cũng là một lối sống Kitô giáo. Và để sống còn trước sự rao giảng Phúc Âm, nó thù ghét, nó giết hại.

Khi người ta nói về các thánh tử đạo rằng các ngài bị giết « vì sự thù hằn đức tin », phải, đối với nhiều người, sự thù hằn quả là một vấn đề thần học, nhưng không phải là đa số [các trường hợp], chính là tính thế gian nó ghét đức tin và nó đã giết các ngài, cũng như nó đã làm với Chúa Giêsu.

Cũng kỳ lạ : tính thế gian, người ta có thể nói với tôi : « Nhưng thưa Cha, điều này là một chuyện hời hợt của cuộc đời… ». Chúng ta đừng lầm ! Tính thế gian không hề hời hợt ! Nó có cội rễ sâu xa, rễ nó đâm sâu lắm. Nó mang tính con kỳ nhông, nó thay đổi, nó tới lui tùy theo hoàn cảnh, nhưng bản chất nó vẫn như thế : một đề nghị lối sống đi vào khắp nơi, kể cả trong Hội Thánh. Tính thế gian, giải thích Thánh Kinh theo kiểu thế gian, trang điểm phấn son, người ta hóa trang tất cả để được như thế đó.

Thánh Phaolô tông đồ đã đến Athêna, và ngài đã có ấn tượng khi nhìn thấy ở Hội Đồng arêôpagô có nhiều công trình của các thần thánh. Và ngài đã nghĩ phải nói rằng : « Anh em là một dân tộc có tôn giáo, tôi thấy điều này… Bàn thờ « vị thần vô danh » này thu hút sự chú ý của tôi. Vị này tôi biết và tôi đến để nói với anh em vị đó là ai ». Và ngài đã bắt đầu rao giảng Phúc Âm. Nhưng khi ngài nói đến thánh giá và sự phục sinh, họ đã nổi giận và đã bỏ đi (x. Cv 17,22-32). Có một chuyện mà tính thế gian không chấp nhận : đó là Thánh Giá mà nó cho là ô nhục. Nó không chấp nhận. Và phương thuốc duy nhất chống lại ác thần thế gian, chính là Đức Kitô chịu chết và sống lại cho chúng ta, ô nhục và điên rồ (x. Cr 1,23).

Và bởi vậy, khi thánh Gioan tông đồ đề cập chủ đề thế gian trong thư đầu của ngài, ngài nói : « Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, đó là lòng tin của chúng ta » (1Ga 5,4). Chỉ có đức tin : nơi Chúa Giêsu Kitô, chịu chết và đã sống lại. Và điều này không có nghĩa là những người quá khích. Điều này không có nghĩa là chểnh mảng đối thoại với tất cả mọi người, không, nhưng với lòng xác tín của đức tin, từ sự ô nhục của Thánh Giá, sự điên rồ của Đức Kitô và cũng của sự chiến thắng của Đức Kitô. « Đó là thắng lợi của chúng ta, thánh Gioan nói : đó là đức tin của chúng ta ».

Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần trong những ngày này – cũng như trong tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần -, trong những ngày chót của mùa Phục Sinh, ơn biết phân định cái gì là thế gian và cái gì là Phúc Âm, và đừng bị lầm lẫn, bởi vì thế gian thù ghét chúng ta, thế gian thù ghét Chúa Giêsu và Chúa Giêsu đã cầu nguyện để Chúa Cha gìn giữ chúng ta khỏi ác thần thế gian (x. Ga 17,25).

(c) Traduction de Zenit, Anita Bourdin

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-discerner-ce-quest-la-mondanite-et-ce-quest-levangile-traduction-complete/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.