Nhà Thánh Martha « Dịu hiền, khiêm nhượng, tôn kính, huynh đệ » : nguồn mạch !

Điều làm cho con người thành một gia đình và không phải là những kẻ mồ côi

MAI 17, 2020 08:44 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

Nhà Thánh Martha ngày 17/5/2020

Nguồn mạch của « sự dịu hiền », của « tính khiêm nhượng », của « lòng tôn kính », của « tình huynh đệ », chính là sự khẳng định có một Cha và chính là Thánh Thần đến « nhắc nhở », Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích rõ ràng trong lúc ngài bình giảng bài Phúc Âm chúa nhật ngày 17/5/2020, trong nguyện đường Chúa Thánh Thần của Nhà Thánh Martha tại Vatican : « Đó là cái gì làm con người thành một gia đình », và không phải là những « kẻ côi cút ».

Đức Giáo Hoàng đã tiếp tục bình giảng về « bài diễn văn từ biệt » của Chúa Giêsu trong Phúc Âm theo thánh Gioan bằng cách đưa vào chủ đề « cảm thấy mồ côi » : « Trong bài diễn văn từ biệt của Chúa Giêsu với các môn đệ, Chúa Giêsu đã ban cho họ bình an và sự yên ổn bằng một lời hứa : « Thầy không để anh em mồ côi » : Người bảo vệ họ trước nỗi đau khổ đó, cái cảm xúc đau khổ vì sự kiện là mồ côi ».

Đức Giáo Hoàng đã lưu ý rằng đó là một nét đặc trưng của thế giới hiện nay : « Ngày nay, có trên thế giới một cảm tưởng to lớn bị mồ côi. Nhiều người có rất nhiều thứ nhưng họ thiếu một người cha. Và điều này được lập lại trong lịch sử nhân loại. Khi thiếu đi người cha, tức là thiếu đi cái gì cốt yếu ».

Ngài đã nhấn mạnh rằng đó là một sự khát khao sâu đậm hiện diện trong các nền văn minh cổ xưa nhất : « Và có sự thèm muốn được gặp, được tìm lại người cha. Chúng ta hãy nghĩ đến những truyện thần thoại cổ xưa… Luôn tìm kiếm người cha thiếu vắng. Và ngày nay chúng ta đang sống trong một xã hội, ở trong đó cũng thiếu người cha. Tư tưởng bị mồ côi đụng chạm đến sự thống thuộc và đến tình huynh đệ ».

Đức Giáo Hoàng giải thích : Đó là vai trò của Chúa Thánh Thần : « Thầy ra đi, Chúa Giêsu phán, nhưng Thầy gửi đến cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác… Đấng sẽ nhắc nhở sự tiếp cận với Chúa Cha. Không đến để làm « khách », mà để nhắc nhở sự tiếp cận với Chúa Cha mà Chúa Giêsu đã mở ra… đã cho thấy ».

Theo Đức Giáo Hoàng, sự hiện diện của Chúa Cha cũng là nguồn mạch của sự bình an : « Chỉ với ý thức của các con cái vốn không phải là mồ côi mà người ta có thể sống bình an giữa chúng ta với nhau. Luôn luôn, những cuộc chiến tranh lớn, nhỏ đều có một tầm vóc ý nghĩa là mồ côi : thiếu vắng người cha là người làm hòa bình… »

Ý thức là con cái của cùng một Cha là nguồn mạch của sự dịu hiền và của tình huynh đệ : « Chúa Thánh Thần dạy bảo sự dịu hiền, lòng khiêm nhượng của con cái của Cha. Người không dạy nguyền rủa. Chính là một trong những hậu quả của cảm tưởng bị mồ côi là sự nguyền rủa, là chiến tranh, bởi vì nếu không có cha thì cũng không có anh em. Người ta mất đi tình huynh đệ ».

Đó là nguồn mạch của tình cảm thống thuộc vào cùng một gia đình : « Tôn trọng, dịu hiền, khiêm nhượng, đó là những thái độ của sự thống thuộc, của sự thống thuộc vào một gia đình có một người cha. « Thầy sẽ cầu nguyện Chúa Cha và Người sẽ gửi đến cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác » và Người sẽ nhắc lại sự tiếp cận với Chúa Cha. Người sẽ nhắc nhở anh em rằng chúng ta có một Cha, Đấng là trung tâm mọi sự, là nguồn gốc của mọi sự, là sự thống nhất của tất cả mọi người, là sự cứu độ của hết cả mọi người bởi vì Người đã sai Con của Người để cứu độ tất cả chúng ta. Bây gìờ Người sai Chúa Thánh Thần để nhắc nhở cho chúng ta sự tiếp cận với Người, với Chúa Cha ».

Đây là « ân sủng » mà Đức Giáo Hoàng gợi ý để cầu xin trong cầu nguyện : « Và với tình phụ tử, thái độ của khiêm nhượng, của dịu hiền, của bình an này, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần để Người luôn nhắc nhở chúng ta về sự tiếp cận với Chúa Cha. Rằng chúng ta có một Cha… Và xin Người ban cho cái nền văn minh này đang có một tinh thần mồ côi, để Người ban cho sự tiếp cận với Chúa Cha ».

« Đó là điều cho một ý nghĩa cho cả cuộc đời và làm cho con người thành một gia đình », Đức Giáo Hoàng kết luận.

Đức Giáo Hoàng đã tóm lược bài giảng của ngài trong tweet này : « Ngày hôm nay, chúng ta sống trong một xã hội với cảm tưởng là kẻ mồ côi, bởi vì thiếu Cha. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ơn tìm lại được người Cha, bởi vì Cha ban ý nghĩa cho cả cuộc đời và làm cho con người thành một gia đình ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/sainte-marthe-douceur-humilite-respect-fraternite-la-source/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.