Phép lành thầm lặng và nụ cười

Và lời mời gọi tôn trọng những cử chỉ rào cản

MAI 17, 2020 15:50 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng ngày 17/5/2020

Như mỗi chúa nhật từ đầu cuộc « cách ly » tại Ý, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã lặng lẽ ban phép lành từ cửa sổ văn phòng trông xuống Quảng Trường Thánh Phêrô, sau Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng ngày 17/5/2020.

Tuy nhiên, lần này, chiếc xe cảnh sát quốc gia Ý và toán tuần tiễu thấy rõ ở giữa quảng trường mà toán này có nhiệm vụ canh phòng, dù là trong lãnh thổ Vatican.

Quả vậy, Quảng Trường Thánh Phêrô chưa được mở ra cho công chúng, nhưng những khách qua lại đã đến, đi bộ hay xe đạp, nhận phép lành của Đức Giáo Hoàng Phanxicô bên ngoài các rào cản, dấu hiệu của sự « xả cảng » tại Rôma : nhiều người đã quơ tay và Đức Giáo Hoàng đã đáp trả bằng một cử chỉ vẫy tay, điều mà ngài đã không làm trong các chúa nhật trước.

Đức Giáo Hoàng vừa chúc mọi người « một ngày chúa nhật tốt đẹp » trước khi thêm câu : « Quý Anh Chị Em đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc bữa trưa ăn ngon và tạm biệt ».

Đức Giáo Hoàng cũng đã ám chỉ sự tiếp tục trở lại các buổi cử hành trong các thánh đường kể từ ngày mai 18/5/2020, mời gọi mọi người nên tôn trọng những cử chỉ rào cản để giữ gìn sức khõe cho mọi người : « Các buổi cử hành phụng vụ với giáo dân đã bắt đầu trở lại tại nhiều quốc gia; trong một số các nước khác, khả năng này đang được đánh giá ; tại Ý, kể từ ngày mai, sẽ có thể cử hành Thánh Lễ với giáo dân, nhưng xin Quý Anh Chị Em vui lòng, hãy đi tiên phong với các quy định vá chỉ thị mà người ta thông báo cho chúng ta, để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người và cho toàn dân ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/benediction-silencieuse-mais-moins-solitaire/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.