« Năm Laudato si’ » 2020-2021 – các sáng kiến

Bắt đầu từ ngày chúa nhật 24/5/2020

MAI 22, 2020 20 :15 ANITA BOURDINECOLOGIE HUMAINE INTÉGRALE

Bích họa của MauPal về Laudato si’

Một năm đặc biệt « Laudato si’ » sẽ đánh dấu ngày kỷ niệm 5 năm Sứ Điệp xã hội và sinh thái của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, từ ngày 24/5/2020 đến ngày 24/5/2021, Thánh Bộ phục vụ phát triển con người toàn diện thông báo, Vatican News cho biết.

Một giải thưởng, một cuộc thi Thánh Kinh …

Năm cử hành đặc biệt này dự trù thiết lập một giải thưởng Laudato si’ và những sáng kiến để kích thích sự phát triển bền vững và « sự bảo vệ Ngôi Nhà Chung ».

Một « giải thưởng Laudato si’ » sẽ được trao tặng vào lúc khai mạc và bế mạc của năm này, nhằm để « khuyến khích và phát huy các sáng kiến, cá nhân cũng như cộng đoàn, mưu ích cho ngôi nhà chung ».

Giải thưởng này sẽ bao gồm bẩy loại và một số phân loại : Giải người lãnh đạo xuất sắc về Laudato si’, Giải gia đình xuất sắc, Giải học đường xuất sắc, Giải cộng đoàn đức tin, Giải sáng kiến xuất sắc, Giải sáng kiến xuất sắc về kinh tế, về tài chính, về thực hiện công trình, về y tế, về ngành nghề, về nông nghiệp, về truyền thông.

Một Cương Lĩnh các sáng kiến Laudato si’ cũng sẽ được tung ra, nhằm « làm cho các cộng đồng trên toàn thế giới trở nên hoàn toàn lâu bền, trong tinh thần sinh thái toàn diện của Laudato si’ ».

Nhiều loại cơ chế khác nhau – bệnh viện, xí nghiệp nông phẩm, giáo phận, cộng đoàn tu trì, gia đình… – sẽ dấn thân vào một hành trình trong 7 năm để phát huy tính lâu bền.

Những cuộc tập họp sẽ được tổ chức như Kinh tế của Phanxicô, được dự trù tổ chức tại Assisi và được hoãn đến ngày 21/11/2020, hay hội nghị bàn tròn tại Hội Nghị kinh tế thế giới Davos, từ ngày 26 đến ngày 29/01/2021.

Những « Dự án đặc biệt » sẽ được đưa ra như sự trồng cây bởi giới trẻ, hay những ‘‘nhà nguyện sống Laudato si’’’, một ‘‘Plastic Bank’’ hay ‘‘Ngân Hàng đồ nhựa’’ để chống ô nhiễm, ‘‘Cuộc thi Thánh Kinh 2020’’, cuộc thi thế giới đầu tiên được tung ra trên các mạng xã hội chung quanh Thánh Kinh và Laudato si’.

« Chúng ta hy vọng rằng năm nay và thập niên tới đây sẽ có thể thực sự làm thành một thời gian ân điển, một trải nghiệm của thời cơ đích thực và một mốc thời gian « lễ mừng » cho Trái Đất, cho nhân loại và cho tất cả các vật thụ tạo của Thiên Chúa », thánh bộ đã giải thích trong thông điệp giới thiệu của mình.

Một thông điệp mang tính tiên tri

Nó nhấn mạnh tính tiên tri của tài liệu của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, năm năm sau : « Sự kiện ngày kỷ niệm 5 năm ra đời của sứ điệp trùng hợp với một thời điểm nguy kịch, một trận đại dịch toàn cầu, tượng trưng cho một bước ngoặt và làm cho sứ điệp Laudato si’ cũng mang tính tiên tri trong ngày hôm nay giống như vào năm 2015 ».

Tài liệu, bản giới thiệu cho biết,  cũng chứa đựng một thông điệp để xây dựng tương lai : « Sứ điệp cống hiến cho chúng ta một kim chỉ nam đạo đức và tinh thần để hướng dẫn chúng ta trên con đường chung, nhắm tới việc tạo dựng một thế giới tha thiết hơn, hòa bình hơn và lâu bền hơn ».

Năm đặc biệt này, như thế, làm thành « một cơ hội duy nhất để thay đổi sự than khóc và đau khổ hiện nay thành sự nẩy sinh của một cách sống mới » và để « hình dung ra một thế giới hậu đại dịch, chúng ta phải trước hết chấp nhận một sự tiếp cận toàn diện, « bởi vì tất cả đều gắn liền và những vấn đề hiện nay đòi hỏi một cách nhìn chú ý đến tất cả các phương diện của cuộc khủng hoảng toàn cầu » (LS, 137) », ban tổ chức nhận định.

Thánh bộ mời gọi một sự tham gia rộng rãi : « Chúng tôi mời gọi tất cả mọi người hãy đến cùng chúng tôi … Sự khẩn trương của tình hình là quan trọng đến độ những đáp trả tức khắc, mang tính lý luận và thống nhất là rất cần thiết ở mọi tầng cấp, địa phương cũng như khu vực, quốc gia cũng như quốc tế. Đặc biệt cần thiết là phải tạo ra một « động thái căn bản » xuất phát từ cơ sở, và một liên minh giữa tất cả mọi người có thành tâm thiện chí ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/une-annee-laudato-si-en-2020-2021/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.