Kinh Truyền Tin « để chúng ta cảm thấy được thương yêu »

Suy ngẫm cho ngày Lễ Chúa Ba Ngôi (Bản dịch toàn văn)

JUIN 07, 2020 13:45 ANNE KURIANANGÉLUS ET REGINA CAELIPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 07 tháng 6 năm 2020

« Ngày hôm nay… sẽ rất đẹp để chúng ta cảm thấy mình được thương yêu. ‘‘Thiên Chúa thương yêu tôi : đó là tình cảm của chúng ta ngày hôm nay », Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh vào giờ Kinh Truyền Tin do ngài chủ sự trên Quảng Trường Thánh Phêrô ngày 07/6/2020.

Từ trên cửa sổ dinh giáo hoàng của Vatican trông xuống Quảng Trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng đã mời gọi đám đông thưa thớt – còn đang thận trọng sau khi xả cách ly tại Ý – hãy « để mình được quyến rũ nữa bởi nét đẹp của Thiên Chúa ». Một vẻ đẹp « gần gũi, đã nhập thể để đi vào cuộc đời chúng ta, trong lịch sử của chúng ta, trong lịch sử của tôi, trong lịch sử của mỗi người chúng ta, để cho mọi con người nam và nữ có thể được gặp Người và có được sự sống đời đời ».

Lời của Đức Giáo Hoàng trước Kinh Truyền Tin

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Bài Phúc Âm ngày hôm nay (x. Ga 3,16-18), lễ Chúa Ba Ngôi, cho thấy, – qua ngôn ngữ tổng hợp của thánh Gioan – mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa đối với thế gian, công trình tạo dựng của Người. Trong một cuộc đối thoại ngắn ngủi với ông Nicôđêmô, Chúa Giêsu tỏ mình ra như là Đấng chu toàn chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha đối với thế gian. Người khẳng định : « Thiên Chúa yêu thế gian đển nỗi ban Con Một » của Người (c.16). Những lời này cho thấy rằng hành động của Ba Ngôi Thiên Chúa – Cha, Con và Thánh Thần – là một duy nhất dự án tình yêu sẽ cứu độ nhân loại và thế gian, đó là dự án cứu độ cho chúng ta.

Thiên Chúa đã tạo dựng thế gian tốt đẹp, nhưng sau tội lỗi, thế gian đã bị ghi dấu bởi sự ác và bởi sự hư hoại. Chúng ta, những con người nam và nữ, chúng ta là những kẻ tội lỗi, tất cả, vì thế Thiên Chúa có thể can thiệp để phán xét thế gian, để phá hûy sự ác và trừng phạt những kẻ có tội. Nhưng Người yêu thế gian, mặc dù tội lỗi của nó ; Thiên Chúa yêu mọi người chúng ta, kể cả khi chúng ta lầm lỡ và chúng ta xa rời Người. Thiên Chúa Cha yêu thế gian đến nỗi, để cứu độ nó, Người đã ban thứ mà Người quý trọng nhất : Con Một của Người, Đấng đã hiến mạng sống cho con người, đã sống lại, đã trở lại với Chúa Cha và đã sai Thánh Thần xuống. Chúa Ba Ngôi như thế là Tình Yêu, tất cả để phục vụ thế gian, mà Người muốn cứu độ và tái tạo. Ngày hôm nay, khi nghĩ đến Thiên Chúa Cha, và Con và Thánh Thần, chúng ta hãy nhớ đến tình yêu của Thiên Chúa ! Và sẽ là tốt đẹp để chúng ta cảm thấy mình được thương yêu. ‘‘Thiên Chúa yêu tôi’’, đó là tình cảm của chúng ta trong ngày hôm nay.

Khi Chúa Giêsu khẳng định rằng Chúa Cha đã ban Con Một của Người, điều này làm cho chúng ta nghĩ ngay đến ông Ápraham và việc hiến tế con của ông là Isaác, được kể trong sách Sáng Thế Ký (x. St 22, 1-14) : ‘‘chừng mực vô chừng mực’’ của tình yêu Thiên Chúa. Và chúng ta cũng nghĩ về cách mà Thiên Chúa tỏ mình ra với ông Môsê : nhân hậu và từ bi, hay nín giận, giầu nhân nghĩa và thành tín (x. Xh 34,6). Cuộc gặp gỡ với Đấng Thiên Chúa đó khuyến khích ông Môsê, như đã được kể trong sách Xuất Hành, không sợ phải xen vào giữa dân chúng và Chúa, và thưa với Người rằng : « Phải, Dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con, và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài » (c.9). Đó là điều Thiên Chúa đã làm khi sai Con của Người xuống. Chúng ta là những con cái trong Ngôi Con, bằng sức mạnh của Thánh Thần ! Chúng ta là gia nghiệp của Thiên Chúa !

Quý Anh Chị Em thân mến, ngày lễ hôm nay mời gọi chúng ta hãy để được quyến rũ lần nữa bởi vẻ đẹp của Thiên Chúa ; vẻ đẹp, nhân hậu và chân lý vô tận. Nhưng cũng là vẻ đẹp, nhân hậu và chân lý khiêm nhường, gần gũi, đã nhập thể để đi vào trong đời sống của chúng ta, trong lịch sử của chúng ta, trong lịch sử của tôi, trong lịch sử của mỗi người chúng ta, để cho mọi con người nam và nữ có thể gặp gỡ được Người và có được sự sống đời đời. Và đó là đức tin : đón nhận Thiên Chúa – Tình Yêu, đón nhận Đấng Thiên Chúa-Tình Yêu đó đã hiến mình trong Đức Kitô, Đấng đã làm cho chúng ta tiến lên trong Thánh Thần ; để mình được gặp gỡ Người và phó thác mình cho Người. Đó là đời sống Kitô giáo. Yêu mến, gặp gỡ Thiên Chúa, tim kiếm Thiên Chúa ; và Người đi tìm chúng ta trước đó, Người gặp chúng ta trước đó.

Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, nơi cư ngụ của Chúa Ba Ngôi, phù giúp chúng ta đón nhận với tấm lòng cởi mở tình yêu của Thiên Chúa, Đấng làm đầy chúng ta niềm vui và ban ý nghĩa cho con đường của chúng ta trên thế gian này, bằng cách hướng dẫn nó luôn hướng tới điểm đến là Thiên Đàng.

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/angelus-que-nous-nous-sentions-aimes/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.