Tháng Thánh Tâm « Lậy Chúa Giêsu xin làm cho trái tim con nên giống trái tim Chúa »

Một kinh nguyện mà Đức Giáo Hoàng đã học được từ bà nội ngài

JUIN 07, 2020 23:27 ANNE KURIAN 6 ANGÉLUS ET REGINA CAELIPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 07/6/2020

Cho tháng sáu, được dâng kính Thánh Tâm Chúa Kitô, Đức Giáo Hoàng Phanxicô khuyến khích hãy lập lại một lời cầu nguyện ngắn mà ngài đã học được từ miệng bà nội của ngài.

Trong giờ Kinh Truyền Tin do ngài chủ sự trên Quảng Trường Thánh Phêrô hôm 07/6/2020, Đức Giáo Hoàng đã nhắc tới sự « tôn sùng gắn liền các vị đại tôn sư tinh thần và những con người bình dị của dân Thiên Chúa » : « Trái tim mang tính phàm nhân và mang tính Thiên Chúa của Đức Giêsu là nguồn mạch nơi chúng ta luôn có thể đong múc lòng thương xót, ơn tha thứ, lòng nhân hậu của Thiên Chúa », ngài nói.

Và Đức Giáo Hoàng đã gợi ý : « Chúng ta có thể làm điều này bằng cách dừng lại ở một đoạn Tin Mừng, bằng cách lắng nghe ở trung tâm mỗi cử chỉ, mỗi lời phán của Chúa Giêsu , ở trung tâm có tình yêu, tình yêu của Thiên Chúa Cha, Đấng đã sai Con của Người, tình yêu của Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta. Và chúng ta có thể làm điều đó bằng cách thờ lậy Thánh Thể, ở nơi tình yêu đó hiện diện trong Bí Tích ».

« Như thế, trái tim của chúng ta, dần dần cũng sẽ trở thành kiên nhẫn hơn, rộng lượng hơn, giầu lòng thương xót hơn, giống như Trái Tim của Chúa Giêsu », ngài đã cam kết với các khách hành hương đến trong cuộc hẹn hàng tuần này.

« Có một lời kinh xưa cũ – mà tôi đã học được từ bà nội tôi – kinh nói thế này : ‘‘Lậy Chúa Giêsu, xin Chúa làm cho trái tim con nên giống Trái Tim Chúa’’ », Đức Giáo Hoàng đã nhớ lại. « Đó là một bài kinh đẹp. ‘‘Xin Chúa làm cho trái tim con nên giống Trái Tim Chúa’’. Một bài kinh đẹp, ngắn, để cầu nguyện trong tháng này, ngài nói bằng cách mời gọi cộng đoàn nhắc lại cùng với ngài : ‘‘Lậy Chúa Giêsu, xin làm cho trái tim con nên giống Trái Tim Chúa’’. Một lần nữa : ‘‘Lậy Chúa Giêsu, xin làm cho trái tim con nên giống Trái Tim Chúa’’ ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/mois-du-sacre-coeur-jesus-rends-mon-coeur-semblable-au-tien/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.