Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ ra con đường để trở nên « nhẫn nại, rộng lượng và thương xót hơn »

Đong múc « lòng thương xót, sự tha thứ và lòng nhân hậu của Thiên Chúa » nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu

JUIN 12, 2020 20:30 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

Thánh tâm Chúa Giêsu, Tranh ghép mảnh trong Nhà Nguyện Dòng Tên tại Paray le Monial

Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ ra con đường để trở nên « kiên nhẫn, rộng lượng và giầu lòng thương xót hơn » trong một tweet ngày thứ sáu 12/6/2020, tháng Thánh Tâm.

Đức Giáo Hoàng viết : « Nếu chúng ta đong múc lòng thương xót, sự tha thứ và lòng nhân hậu của Thiên Chúa nơi #Thánh Tâm Chúa Giêsu,  lúc đó trái tim chúng ta, dần dần, sẽ trở nên kiên nhẫn hơn, rộng lượng hơn và giầu lòng thương xót hơn ».

Cách đây một tuần, ngày 05/6/2020, cho ngày thứ sáu đầu tháng 6, Đức Giáo Hoàng đã từng mời gọi cho « cuộc cách mạng lòng nhân hậu » nhờ vào Thánh Tâm Chúa Giêsu : « Thánh Tâm Chúa Kitô bao la đến độ Người muốn đón nhận chúng ta tất cả trong cuộc cách mạng lòng nhân hậu ».

Đức Giáo Hoàng Dòng Tên thường hay nói đến Thánh Tâm Đức Kitô. Đối với các cha Dòng Tên của Canada, « sự sùng bái hiện đại với Thánh Tâm gắn liền chặt chẽ với Dòng Tên ». Các ngài nhớ những ngày : « Năm 1675, nữ thánh Marguerite Marie Alacoque đã nhận được một thị kiến của Đức Kitô tỏ cho bà thấy Thánh Tâm của Người. Những thị kiến của bà đã khiến cho bà bị khinh thường trong dòng Thăm Viếng, nhưng bà đã được Chúa Giêsu an ủi và báo trước cho bà rằng « một người bạn thật sự và toàn hảo » sẽ được sai đến cho bà. Ít lâu sau, một vị linh hướng mới, cha Claude La Colombière, dòng Tên, đã tới tu viện. Ngài công nhận các thị kiến của nữ tu Marguerite Marie Amacoque và cùng với bà xiển dương điều này, kể cả sau khi ngài được sai đi làm các sứ vụ tông đồ khác ».

Ngày 05/10/1986, ĐGH Gioan Phaolô II đã tới cầu nguyện tại nhà nguyện La Colombière và ngài đã nhắc tới sứ vụ của các cha dòng Tên là mang đến cho thế gian sự hiểu biết về Thánh Tâm của Đức Kitô  trong một bức thư gửi bề trên tổng quyền dòng Tên, lúc đó là cha Kolvenbach : « Trong cuộc hành hương của tôi tới Paray Le Monial, tôi muốn đến cầu nguyện trong nhà nguyện nơi sùng kính đức chân phước Claude La Colombière (ngài đã phong thánh cho chân phước năm 1992, Zenit). Ngài đã là « tôi tớ trung thành » mà, trong tình yêu quan phòng, Chúa đã ban cho thánh nữ Marguerite Marie Alacoque như là linh hướng. Trong ít năm của đời sống tu trì và thừa tác mãnh liệt, ngài đã tỏ ra là một « người con gương mẫu » của Dòng Tên mà, theo chứng từ của chính thánh nữ Marguerite Marie Alacoque, thì Đức Kitô đã giao cho cha nhiệm vụ phổ biến sự tôn thờ Thánh Tâm của Người ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/le-pape-francois-indique-un-chemin-pour-devenir-plus-patient-plus-genereux-plus-misericordieux/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.