Kinh cầu Đức Bà Lôrettô – Ba lời cầu mới kính Đức Trinh Nữ Maria

Trong đó một lời cầu cho những người di cư, theo tôn ý của Đức Giáo Hoàng

JUIN 20, 2020 16:39 ANNE KURIAN LITURGIEMARIE

Đức Giáo Hoàng tôn kính một pho tượng Đức Trinh Nữ Maria

Theo tôn ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ba lời cầu mới sẽ được điền thêm vào trong « Kinh Cầu Đức Bà Loretto », dâng kính Đức Trinh Nữ Maria : « Đức Mẹ hay thương xót » (Mater misericordiae), « Đức Mẹ là lẽ cậy trông » (Mater spei) và « Đức Bà nâng đỡ người di cư » (Solacium migrantium).

Trong một điệp văn gửi các vị chủ tịch các Hội Đồng Giám Mục được công bố ngày 20/6/2020, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích nhấn mạnh rằng việc cầu nguyện Đức Trinh Nữ Maria là một « con đường ưu tiên và chắc chắn để gặp được Chúa Kitô ».

Sự điền thêm những lời cầu sẽ như sau

(…) Đức Mẹ Chúa Kitô, cầu cho chúng con.

Đức Mẹ hay thương xót, cầu cho chúng con.

Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, cầu cho chúng con.

Đức Mẹ là lẽ cậy trông, cầu cho chúng con.

Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, cầu cho chúng con.

(…)

(…) Đức Bà bào chữa kẻ có tội, cầu cho chúng con.

Đức Bà nâng đỡ người di cư, cầu cho chúng con.

Đức Bà yên ủi kẻ âu lo, cầu cho chúng con.

(…)

Điệp văn của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích

Từ Vatican, ngày 20 tháng 6 năm 2020
Lễ kính Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Trinh Nữ Maria.

Trọng kính Đức Cha,

Trên đường hành hương về thành Giêrusalem trên Trời, để vui hưởng sự hiệp thông không cách rời với Chúa Kitô, Bạn Trăm Năm và Đấng Cứu Độ của mình, Hội Thánh lữ hành dọc theo những nẻo đường của lịch sử trong lúc phó thác cho Đức Maria, Đấng đã tin lời của Chúa. Nhờ Phúc Âm, chúng ta biết được rằng các môn đệ của Chúa Giêsu quả đã học hỏi, từ những lúc đầu, ca ngợi « Đấng có phúc hơn mọi người nữ » và tin tưởng vào sự chuyển cầu từ mẫu của Mẹ. Người ta không thể đếm hết được những tước hiệu và những khẩn cầu mà lòng tôn sùng của các tín hữu Kitô giáo, trong các thế kỷ, đã dành cho Đức Trinh Nữ Maria, con đường ưu tiên và chắc chắn để gặp được Chúa Kitô. Cũng như vào thời đại ngày hôm nay, trải qua bởi những nguyên nhân bất ổn và lầm lạc, sự tôn sùng chạy đến với Mẹ, với đầy tình yêu mến và tin cậy, đặc biệt là cần thiết cho dân của Thiên Chúa.

Là người diễn dịch tình cảm đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, sau khi đón nhận những mong ước được bầy tỏ, đã muốn ấn định rằng trong kinh cầu Đức Trinh Nữ Maria, được mệnh danh là kinh cầu Lôrettô, sẽ được điền thêm các lời khẩn cầu : « Mater misericordiae » (Đức Mẹ hay thương xót), « Mater spei » (Đức Mẹ là lẽ cậy trông)  và « Solacium mignantum » (Đức Bà nâng đỡ người di cư).

Lời cầu thêm đầu sẽ được xen vào sau « Mater Ecclesiae » ( Đức Mẹ là Mẹ Chúa Kitô), câu thêm thứ nhì được điền vào sau « Mater divinae gratiae » (Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa), câu thứ ba để sau câu « Refugium peccatorum » (Đức Bà bào chữa kẻ có tội).

Trong lúc tôi hân hạnh thông báo tới Đức Cha quyết định này để nó được mọi người đều biết và áp dụng, tôi nhân cơ hội này để bầy tỏ với Đức Cha lòng ngưỡng mộ của tôi.

Kẻ tận tụy với Đức Cha trong Chúa.

Hồng Y Robert Sarah
Tổng Trưởng

Đức Cha Arthur Roche
Tổng giám mục thư ký

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/litanies-de-lorette-trois-nouvelles-invocations-a-la-vierge-marie/

 

Sau đây là Kinh Cầu Đức Bà Lôrettô với những lời cầu mới :

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần Amen

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

– Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

– Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

– Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

– Thương Xót Chúng Con.

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

– Thương Xót Chúng Con.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

– Thương Xót Chúng Con.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

– Thương Xót Chúng Con.

Rất Thánh Đức Bà Maria.

– Cầu cho Chúng Con.

Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.

Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh.

Đức Mẹ Chúa Kitô.

Đức Mẹ hay thương xót.

Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.

Đức Mẹ là lẽ cậy trông.

Đức Mẹ cực thanh cực tịnh.

Đức Mẹ cực tinh cực sạch.

Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.

Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.

Đức Mẹ rất đáng yêu mến.

Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm.

Đức Mẹ chỉ bảo đành lành.

Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa.

Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.

Đức Nữ cực khôn cực ngoan.

Đức Nữ rất đáng kính chuộng.

Đức Nữ rất đáng ngợi khen.

Đức Nữ có tài có phép.

Đức Nữ có lòng khoan nhân.

Đức Nữ trung tín thật thà.

Đức Bà là gương nhân đức.

Đức Bà là tòa đấng khôn ngoan.

Đức Bà làm cho chúng con vui mừng.

Đức Bà là Đấng trọng thiêng.

Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng.

Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng.

Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.

Đức Bà như lầu đài Đavid vậy.

Đức Bà như tháp ngà báu vậy.

Đức Bà như đền vàng vậy.

Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.

Đức Bà là cửa Thiên Đàng.

Đức Bà như sao mai sáng vậy.

Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.

Đức Bà bào chữa kẻ có tội.

Đức Bà nâng đỡ người di cư.

Đức Bà yên ủi kẻ âu lo.

Đức Bà phù hộ các giáo hữu.

Nữ Vương các Thánh Thiên Thần.

Nữ Vương các Thánh Tổ Tông.

Nữ Vương các Thánh Tiên Tri.

Nữ Vương các Thánh Tông Đồ.

Nữ Vương các Thánh Tử Vì Đạo.

Nữ Vương các Thánh Hiển Tu.

Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh.

Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ.

Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông.

Nữ Vương hồn xác lên trời.

Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.

Nữ Vương ban sự Bình An.

 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa nhậm lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

– Chúa thương xót chúng con.

Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.

– Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

 

LỜI NGUYỆN: 

Chúng con lạy ơn Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, chúng con trông cậy Đức Bà là Chúa bầu chúng con. Xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ. Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian, chẳng bỏ loài kẻ có tội, lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta. Đức Mẹ cũng một lòng theo con như vậy. Mẹ ôi, khoan thay, nhân thay, chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con. Xin Đức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi chúng con. Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết Thiên Thần cùng trên hết các Thánh. Chúng con còn ở dưới thế nầy như kẻ đi biển cả vậy. Đức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên Bắc vậy. Xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo, kẻo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng. Chúng con trông Đức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa Thiên Đàng xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu cùng mặt Đức Mẹ, được chịu muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành chẳng hay hết chẳng hay cùng. Amen.

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.