Ngày Tỵ Nạn Thế Giới – trong họ có Chúa Giêsu hiện diện vì Người cũng đã bị buộc phải trốn chạy

Thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trên Twitter

JUIN 20, 2020 17:04 ANNE KURIANPAPE FRANÇOIS

Người tỵ nạn

Cả trong ngày hôm nay, Chúa Giêsu vẫn còn bị buộc phải trốn chạy như thời vua Hêrôđê, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh trong một tweet được đưa lên ngày 20/6/2020, cho Ngày Tỵ Nạn Thế Giới.

« Trong những người tỵ nạn và những người tản cư, có Chúa Giêsu hiện diện, Người cũng đã bị bắt buộc trốn chạy để thoát hiểm, như thời của vua Hêrôđê. Trong khuôn mặt của họ, chúng ta được kêu gọi hãy nhận ra dung nhan của Chúa Kitô đang chất vấn chúng ta (x. Mt 25, 31-46) »

Lời trích dẫn này đã được rút ra từ thông điệp cho Ngày thế giới người di cư và tỵ nạn lần thứ 106, sẽ được cử hành vào ngày 27/9/2020 : « Trong chuyến trốn chạy sang Ai Cập, Chúa Giêsu Hài Đồng đã trải nghiệm, cùng với cha mẹ Người, tình trạng bi thảm của người tản cư và tỵ nạn « được đặc trưng bằng sự sợ hãi, sự bấp bênh, những phiền toái », Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh.

« Ngày nay, khốn nỗi, ngài viết thêm, hàng triệu gia đình có thể được nhận diện trong thực tế buồn thảm này. Hầu như mỗi ngày, truyền hình và báo chí đưa những tin tức về người tỵ nạn trốn chạy nạn đói, chiến tranh, và những hiểm nguy trầm trọng, để đi tìm sự an toàn và một cuộc sống xứng đáng, cho chính họ và cho gia đình họ. Nơi mỗi người trong họ, có sự hiện diện của Chúa Giêsu, Người cũng đã bị buộc phải trốn chạy để được thoát nạn, như dưới thời vua Hêrôđê. Trên khuôn mặt của họ, chúng ta được kêu gọi hãy nhận ra dung nhan của Đức Kitô bị đói, bị khát, bị trần trụi, bị bệnh hoạn, là người xa lạ và là tù nhân, đang chất vấn chúng ta (x. Mt 25, 31-46)

Ngày này, do quyết định của Đức Giáo Hoàng, ba lời cầu mới đã được thêm vào Kinh Cầu Đức Bà của Lorette dâng lên Đức Trinh Nữ Maria, trong đó có câu « Đức Bà là niềm an ủi người di cư ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/journee-des-refugies-en-eux-jesus-est-present-force-de-fuir/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.