Kinh Truyền Tin « sợ hãi là một trong những kẻ thù tệ hại nhất của đời sống Kitô giáo của chúng ta »

Cảm tưởng Thiên Chúa bỏ rơi chúng ta (Bản dịch toàn văn)

JUIN 21, 2020 14:31 ANNE KURIANANGÉLUS ET REGINA CAELIPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 21.6.2020

Sự sợ hãi là một trong những kẻ thù tệ hại nhất của đời sống Kitô giáo của chúng ta », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định trong giờ Kinh Truyền Tin do ngài cử hành ngày 21/6/2020, trên Quảng Trường Thánh Phêrô.

Dẫn nhập kinh kính Đức Mẹ từ một cửa sổ của dinh giáo hoàng trông xuống Quảng Trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng đã suy ngẫm về ba tình huống thử thách cho người Kitô hữu : cám dỗ làm loãng thông điệp của Phúc Âm ; sự bách hại ; cảm tưởng Thiên Chúa bỏ rơi chúng ta.

« Đôi khi, ngài nhấn mạnh, người ta cảm thấy cái khô khan thiêng liêng ; chúng ta không được sợ hãi. Chúa Cha săn sóc chúng ta, bởi vì giá trị của chúng ta là to lớn trước mắt Người. Điều quan trọng là sự thẳng thắn, đó là sự can đảm của sự làm chứng đức tin : ‘‘công nhận Chúa Giêsu trước mặt mọi người’’ và đi tới trong khi làm việc thiện »

Sau đây là bản dịch bài suy ngẫm của ngài.

Lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trong bài Phúc Âm chúa nhật này (x. Mt 10, 26-33) vang lên lời mời gọi của Chúa Giêsu gửi cho các môn đệ của Người là đừng sợ hãi, phải mạnh mẽ và tin tưởng trước những thách đố của cuộc đời, bằng cách cảnh giác cho các ngài trước những nghịch cảnh đang chờ đợi các ngài. Đoạn Phúc Âm ngày hôm nay là thành phần của bài diễn văn truyền giáo, trong đó Thầy chuẩn bị các Tông Đồ cho việc trải nghiệm loan báo Nước Thiên Chúa lần đầu tiên của các ngài. Chúa Giêsu khuyến khích các ngài một cách mạnh mẽ ‘‘đừng sợ hãi’’. Sự sợ hãi là một trong những kẻ thù tệ hại nhất của đời sống Kitô giáo của chúng ta. Chúa Giêsu kêu gọi các ngài : ‘‘Anh em đừng sợ’’, ‘‘anh em đừng sợ’’. Và Chúa Giêsu mô tả ba tình huống cụ thể mà các ngài sẽ phải đối phó.

Trước hết là sự thù nghịch của những kẻ muốn dập tắt Lời của Thiên Chúa, bằng cách làm loãng Lời Chúa hay bằng cách bịt miêng những người loan báo Lời Chúa. Trong trường hợp này, Chúa Giêsu khuyến khích các Tông Đồ hãy phổ biến thông điệp cứu độ mà Người đã giao cho các ngài. Trong lúc này, Người đã thận trọng truyền đạt Lời Chúa, gần như trong bí mật, trong một nhóm nhỏ các môn đệ. Nhưng các ngài sẽ phải nói lên ‘‘trong ánh sáng’’, nghĩa là công khai, và loan báo ‘‘trên các quảng trường’’ – như Chúa Giêsu đã phán – nghĩa là một cách công khai, Phúc Âm của Người.

Khó khăn thứ nhì mà các nhà truyền giáo của Chúa Kitô gặp phải là sự đe dọa thể chất đối với các ngài, nghĩa là sự bách hại trực tiếp chống lại thể xác của các ngài, cho đến chết. Lời tiên tri này của Chúa Giêsu đã được thể hiện trong mọi thời đại : đó là một thực tế đau buồn, nhưng nó chứng tỏ lòng trung thành của các chứng nhân. Biết bao Kitô hữu đã bị bách hại ngay cả trong ngày hôm nay trên toàn thế giới ! Các ngài chịu đau khổ vì Phúc Âm với tình yêu, đó là các thánh tử đạo của thời đại chúng ta. Và chúng ta có thể nói một cách chính xác rằng các ngài còn đông hơn cả các thánh tử đạo của những thế kỷ đầu nữa : biết bao người tử đạo, đơn giản chỉ vì sự kiện họ là Kitô hữu. Với các môn đệ đó của ngày xưa và của ngày nay đang chịu đựng bách hại, Chúa Giêsu căn dặn : « Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn » (c.28). Đừng để mình lo ngại bởi những kẻ đang tìm cách dập tắt sức mạnh Phúc Âm hóa bằng sự ngạo mạn và bằng bạo lực. Quả vậy, họ không thể làm được gì chống linh hồn, nghĩa là chống lại sự hiệp thông với Thiên Chúa. Sự sợ hãi duy nhất mà người môn đệ phải có là sự sợ hãi bị mất đi ơn nghĩa Thiên Chúa, mất đi sự gần gũi và tình bạn với Thiên Chúa, bằng cách từ chối sống theo Phúc Âm và như thế, tự chuốc cho mình cái chết tinh thần, vốn là tội lỗi.

Loại thử thách thứ ba mà các Tông Đồ sẽ phải đối mặt, Chúa Giêsu chỉ rõ trong cảm tưởng mà nhiều người có thể trải nghiệm, cho rằng chính Thiên Chúa đã bỏ rơi họ, bằng cách ở xa và im lặng. Ở đây cũng vậy, ngài kêu gọi đừng sợ bởi vì, dù rằng phải vượt qua các cạm bẫy khác, đời sống của các môn đệ được gắn chặt với bàn tay của Thiên Chúa, Đấng thương yêu chúng ta và che chở chúng ta. Đó cũng là ba cám dỗ : làm nhạt, làm loãng Phúc Âm ; thứ nhì là sự bách hại ; và thứ ba là cảm tưởng Thiên Chúa bỏ chúng ta một mình. Chúa Giêsu cũng đã chịu đựng thử thách này trong Vườn Cây Dầu và trên cây thập giá : « Lậy Cha, sao Ngài bỏ rơi con ? », Chúa Giêsu thốt lên. Đôi khi, người ta cảm thấy cái khô khan thiêng liêng này ; chúng ta không được sợ hãi. Chúa Cha săn sóc chúng ta, bởi vì giá trị của chúng ta là to lớn trước mắt Người. Điều quan trọng là sự thẳng thắn, đó là sự can đảm của sự làm chứng đức tin : ‘‘công nhận Chúa Giêsu trước mặt mọi người’’ và đi tới trong khi làm việc thiện.

Cầu xin Rất Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, gương mẫu của lòng tin cậy và phó thác cho Thiên Chúa vào giờ của nghịch cảnh và nguy nan, phù giúp chúng ta đừng bao giờ lùi bước trước sự nản lòng, mà luôn phó thác cho Người và cho ân sủng của Người, mạnh mẽ hơn sự ác.

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/articles/angelus-la-peur-est-lun-des-pires-ennemis-de-notre-vie-chretienne/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.