Một nền giáo lý phù hợp hơn với sinh thái con người ?

Laudato si’ trong Chỉ Nam mới

JUIN 25, 2020 14:27 ANNE KURIANECOLOGIE HUMAINE INTÉGRALEROME

Chỉ Nam Huấn Giáo @ nxb San Paolo / Thư viện Xuất bản Vatican

Giáo lý và sinh thái con người ? Chỉ Nam mới về Huấn Giáo được công bố hôm 25/6/2020 soi sáng cho quan hệ này, dưới ánh sáng của những chủ đề của sứ điệp Laudato si’ mà Vatican đã dành cả một năm để kích thích sự thực hiện, 5 năm sau khi công bố.

« Trong sứ vụ của mình nhằm phát huy, mọi nơi mọi lúc, sự sống con người và bảo vệ sự sống đó khi nó bị đe dọa, Hội Thánh khẳng định rõ rằng sự sống cá nhân là thiêng liêng và bất khả xâm phạm », người ta có thể đọc thấy trong văn bản : « Giáo lý như thế phải làm mọi điều có thể để làm cho người ta hiểu được giáo huấn của Hội Thánh đối với vấn đề này và đóng góp để tạo ra một nền văn hóa mới ».

Quả vậy, « những vấn đề đạo đức sinh học kêu gọi giáo lý ». Tài liệu đề nghị « những hành trình đặc trưng của giáo dục đức tin và luân lý Kitô giáo » đề cập « những chủ đề như sự sống của con người như là quà tặng của Thiên Chúa, sự tôn trọng và phát triển toàn diện con người, khoa học và kỹ thuật được sắp xếp vì lợi ích của con người ».

Giáo lý dạy cho các giáo lý viên « phải đào luyện một lương tâm » và phải « chú tâm đến các thách đố đặt ra bởi những tiến hóa của khoa học và kỹ thuật ».

Văn bản nói rõ những yếu tố căn bản của sự tuyên bố đức tin trên những chủ đề đạo đức sinh học :

– Thiên Chúa là điểm tựa khởi thủy và sau cùng của sự sống, từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên ;
– con người luôn là sự thống nhất tinh thần và thể xác ;
– khoa học phải phục vụ con người ;
– sự sống phải được chấp nhận trong mọi điều kiện, bởi vì nó được cứu chuộc bởi mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu Kitô.

« Tất cả những gì có thể có được trên mặt kỹ thuật không phải đều được chấp nhận trên mặt luân lý », Tòa Thánh cũng nhắc lại, khi nhấn mạnh « sự khác biệt giữa sự can thiệp điều trị với thao tác » :  « Sự điều trị giúp cho sửa chữa những dị thường di truyền sẽ hợp pháp bao lâu nó dành ưu tiên cho lợi ích của con người mà không đụng chạm đến căn tính và sự toàn vẹn của con người ; trong trường hợp này, bản tính con người không bị tổn hại ». Như vậy, « can thiệp trên phương diện điều trị vào những dòng thế hệ là phù hợp với nhân phẩm, trong lúc mà mọi sự can thiệp vào các dòng chủng hệ, làm biến đổi căn tính của loài người, là không phù hợp với sự tôn trọng con người ».

Tài liệu cảnh giác chống lại « rủi ro của chủ nghĩa ưu sinh », « chủ nghĩa dùng khoa học biến đổi con người » và giới tính, vốn là « một sự xây dựng xã hội được quyết định một cách tự chủ, hoàn toàn tách ra khỏi giới tính sinh học ». « Con người chối bỏ bản tính (cơ hữu) của mình và quyết định tự tạo lấy bản tính cho chính mình », Tòa Thánh phân tích, nhưng, « theo chuyện sáng thế của Thánh Kinh, con người đã được tạo dựng bởi Thiên Chúa như là con người nam và như con người nữ ».

« Hội Thánh ý thức rõ sự phức tạp của các tình huống đôi khi phải trải nghiệm với tư cách cá nhân, trong hoàn cảnh tranh chấp, văn bản nói rõ. Hội Thánh không phán xét con người, nhưng mời gọi hãy tháp tùng họ luôn luôn và trong mọi tình huống. Tuy nhiên, Hội Thánh ý thức rằng, trong một viễn cảnh đức tin, tình dục không chỉ là một dữ kiện thể lý, mà còn là một thực tế cá nhân, một giá trị được giao phó cho tinh thần trách nhiệm của con người ».

Cũng như « thật là khẩn cấp phải cụ thể dấn thân cho việc bảo vệ sự sống », Tòa Thánh cũng kêu gọi một sự dấn thân sinh thái : « Thật là cần thiết phải lắng nghe tiếng kêu của trái đất, vốn gắn liền với tiếng kêu của người nghèo. Trong tiếng kêu đó, vang lên sự rên xiết của muôn loài thọ tạo (x. RM 8,22), tiềm ẩn một lời kêu gọi đến từ Thiên Chúa ».

Giáo lý phải « động viên và nâng đỡ, nơi các tín hữu, một tâm thức và một tinh thần sinh thái, được xây dựng trên sự khôn ngoan của các chuyện Thánh Kinh và trên Huấn Quyền xã hội của Hội Thánh ».

Cần phải khuyến khích « một thái độ tôn trọng đối với tất cả mọi người ; giáo huấn một quan niệm đúng đắn về môi trường và về trách nhiệm của con người ; giáo huấn đời sống nhân đức, giúp cho việc chấp nhận những kiểu sống khiêm nhường và một sự tiết độ to lớn, thoát ra khỏi chủ nghĩa tiêu thụ ; làm nẩy ra giá trị biểu tượng của các thực tế đã được tạo dựng, nhất là trong những dấu chỉ của phụng vụ ».

Một cách cụ thể, « giáo lý sẽ trước hết nhằm giúp đỡ các tín hữu ý thức được rằng sự dấn thân cho vấn đề sinh thái là một phần quan yếu của đời sống Kitô giáo. Thứ nhì, giáo lý loan truyền những chân lý của đức tin đang là nền tảng của chủ đề môi sinh (đó là) : Thiên Chúa Cha toàn năng và là Đấng Tạo Hóa, mầu nhiệm tạo dựng như là quà tặng đi trước con người vốn là ở đỉnh điểm và là người canh giữ, sự tương quan và hài hòa của mọi thực tế gắn liền, sự cứu chuộc gây ra bởi Đức Kitô là con đầu lòng của sự tạo dựng mới ».

Sau cùng « Hội Thánh giúp cho các Kitô hữu sống những quy định luân lý của đức tin, bằng cách nhận dạng những thái độ ngăn chặn các giải pháp, bằng cách đưa ra những lý do thần học và thiêng liêng giúp cho sự trở lại sinh thái và ủng hộ những hành động cụ thể giúp săn sóc cho ngôi nhà chung ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/06/25/une-catechese-plus-adaptee-a-lecologie-humaine/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.