Kinh Truyền Tin – bí mật của một cuộc đời hạnh phúc

« Chỗ của Chúa Giêsu trong lòng tôi » (Bản dịch toàn văn)

JUIN 29, 2020 18:13 ANNE KURIANANGÉLUSPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 29/6/2020

Bí mật của một cuộc đời hạnh phúc là gì ? Nhận biết Chúa Giêsu « như là Thiên Chúa hằng sống, chứ không phải là một pho tượng », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã trả lời câu hỏi này trong giờ Kinh Truyền Tin do ngài chủ sự ngày 29/6/2020, từ cửa sổ của dinh tông tòa trông xuống Quảng Trường Thánh Phêrô.

Và Đức Giáo Hoàng đã cảnh giác đám đông còn rải rác sau trận đại dịch : « Biết rằng Chúa Giêsu là vĩ đại trong lịch sử, vẫn chưa đủ, và vẫn chưa đủ khi đánh giá cao những điều Người phán hay những điều Người làm : điều quan trọng, chính là vị trí mà tôi dành cho Người trong cuộc đời của tôi, vị trí mà tôi dành cho Chúa Giêsu trong trái tim của tôi ».

Ngài đã mời gọi đừng chỉ đi tìm Thiên Chúa  « trong những lúc cần », để « cầu xin giúp đỡ », « mà hãy phó thác cho Người không chỉ những vấn đề của chúng ta, mà còn phó thác cả cuộc đời của chúng ta nữa ».

Sau cùng, ngài đã đề nghị một cuộc xét mình : « Có phải tôi đã chỉ nghĩ đến những nhu cầu trước mắt của mình hay là tôi tin rằng nhu cầu đích thực của tôi là Chúa Giêsu, Đấng biến tôi thành một quà tặng ? Và bằng cách nào tôi sẽ xây dựng cuộc đời của tôi, với những khả năng của tôi hay với Thiên Chúa hằng sống ? »

Sau đây là bản dịch bài suy ngẫm của ngài.

Lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Ngày hôm nay, chúng ta mừng lễ các thánh bổn mạng của Rôma, các Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô. Và quả là một món quả để được gặp nhau ở đây, được cầu nguyện ở đây, gần nơi mà thánh Phêrô đã tử vì đạo đã được mai táng. Tuy nhiên, Phụng Vụ trong ngày nhắc cho chúng ta một giai đoạn hoàn toàn khác : sách kể rằng ít năm trước đó, thánh Phêrô đã được giải thoát khỏi sự chết. Ngài đã bị bắt, và ngài bị ở trong nhà tù và Hội Thánh, lo sợ cho mạng sống của ngài, đã liên tục cầu nguyện cho ngài. Lúc đó một thiên thần đã xuống giải thoát ngài ra khỏi nhà tù (x. Cv 12, 1-11). Nhưng ít năm sau, khi thánh Phêrô bị tù tại Rôma, Hội Thánh chắc chắn cũng lại đã cầu nguyện. Tuy nhiên, lần này, mạng sống của ngài đã không được miễn xá. Tại sao ngài đã được giải thoát một lần rồi, sau lại không ?

Bởi vì có một hành trình trong cuộc đời của thánh Phêrô, có thể soi sáng hành trình của cuộc đời chúng ta. Chúa đã ban cho ngài nhiều ơn phúc và đã giải thoát ngài khỏi sự dữ : Người cũng đã làm điều đó cho chúng ta. Hay đúng hơn, chúng ta thường đi với Người trong những lúc có nhu cầu, cầu xin sự phù trợ. Nhưng Thiên Chúa nhìn xa hơn và mời gọi chúng ta đi xa hơn nữa, để tìm kiếm không chỉ là những ơn phúc của Người, mà còn là tìm kiếm chính Người, Đấng là Chúa của mọi ơn phúc ; để phó thác không chỉ là những vấn đề của chúng ta, mà còn là phó thác cả mạng sống của chúng ta nữa. Như thế, cuối cùng, Người có thể ban cho chúng ta ơn phúc lớn nhất, ơn hiến dâng sự sống. Phải, hiến dâng mạng sống. Điều quan trọng nhất trong đời là biến mạng sống thành một hiến vật. Và điều đó có giá trị đối với hết thẩy mọi người : cha mẹ đối với con cái và con cái đối với cha mẹ lớn tuổi.  Và ở đây, tôi chợt nhớ tới nhiều người cao niên, đang bị bỏ sống một mình xa gia đình của họ, giống như – xin mạn phép nói thẳng – giống như họ là đồ bỏ. Và đó là một thảm trạng của thời đại của chúng ta : sự cô đơn của những người già. Cuộc sống của các con, các cháu họ không là quà tặng cho những người già. Biến mình thành một hiến vật, nơi người kết hôn, nơi người thánh hiến ; đều có giá trị, ở nhà và ở sở, và đối với tất cả những người thân của chúng ta. Thiên Chúa muốn làm cho chúng ta lớn lên trong hiến tặng ; chỉ có như thế chúng ta mới có thể lớn lên được. Chúng ta chỉ lớn lên nếu chúng ta hiến thân cho người khác. Chúng ta hãy nhìn lên thánh Phêrô : ngài không trở thành một anh hùng vì sự kiện đã được giải thoát khỏi nhà tù, nhưng vì đã hiến mạng sống ở nơi đây. Sự hiến dâng của ngài đã làm thay đổi một pháp trường thành một địa điểm tươi đẹp của hy vọng, mà hiện nay chúng ta đang đứng trên đó.

Đây là điều phải cầu xin Thiên Chúa : không chỉ là ơn phúc nhất thời, mà ơn phúc suốt đời. Bài Phúc Âm ngày hôm nay cho chúng ta thấy đúng lúc cuộc đối thoại đã làm thay đổi thánh Phêrô. Ngài đã nghe Chúa Giêsu hỏi ngài : ‘‘Theo anh, Thầy là ai ?’’. Và ngài thưa lại : « Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống ». Và Chúa Giêsu phán : « Này anh Simôn, con ông Giôna, anh thật là người có phúc » (Mt 16, 16-17). Chúa Giêsu phán điều đó, có phúc. Anh có phúc đã làm điều đó. Chúng ta hãy ghi nhận : Chúa Giêsu phán Có Phúc với thánh Phêrô, người đã thưa với Chúa Thầy là Thiên Chúa hằng sống. Như thế bí mật của một cuộc đời hạnh phúc là gì, bí mật của một cuộc đời hạnh phúc là gì ? Nhận biết Chúa Giêsu, nhưng là Chúa Giêsu như Thiên Chúa hằng sống, chứ không như một pho tượng. Bởi vì biết rằng Chúa Giêsu là vĩ đại trong lịch sử là chưa đủ, đánh giá cao những điều Người phán hay Người làm là chưa đủ : điều quan trọng, chính là vị trí tôi dành cho Người trong cuộc đời của tôi, vị trí đó mà tôi dành cho Chúa Giêsu trong trái tim của tôi. Chính vào lúc đó mà thánh Phêrô đã nghe Chúa Giêsu phán : « Anh là Đá, và trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy » (c.18). Ngài đã không được gọi là ‘‘đá’’ bởi vì ngài là một người vững vàng và đáng tin cậy. Không, ngài sẽ làm nhiều sai lầm về sau, ngài thực sự không đáng tin cậy, ngài làm nhiều điều sai lầm, ngài đã đi cả đến chỗ chối bỏ thầy mình. Nhưng ngài đã chọn xây dựng đời mình trên Chúa Giêsu, tảng đá ; – theo bài Thánh Kinh – không trên ‘‘thịt máu’’, nghĩa là không trên chính ngài, trên các khả năng của ngài, mà trên Chúa Giêsu (x. c.17), vốn là tảng đá. Chính Chúa Giêsu mới là tảng đá trên đó ông Simon trở thành đá. Chúng ta cũng có thể nói như thế về thánh Phaolô Tông Đồ, người đã hiến dâng tất cả cho Phúc Âm, coi tất cả những thứ khác như là rác rưởi, để có được Đức Kitô.

Ngày hôm nay, trước các thánh Tông Đồ, chúng ta có thể tự hỏi : ‘‘Và tôi, tôi sẽ tổ chức cuộc đời tôi như thế nào ? Tôi có chỉ nghĩ đến những nhu cầu trước mắt của mình hay là tôi nghĩ rằng nhu cầu thực sự của tôi là Chúa Giêsu, Đấng làm cho tôi thành một tặng phẩm ? Và tôi sẽ xây dựng cuộc đời mình như thế nào, với khả năng của mình hay với Thiên Chúa hằng sống ?’’ Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ đã hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa, phù giúp chúng ta đặt Người vào nền tảng của mỗi ngày ; và xin Mẹ chuyển cầu cho chúng ta để chúng ta có thể, nhờ ơn Thiên Chúa, làm cho cuộc sống của chúng ta trở thành một hiến phẩm.

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/06/29/angelus-le-secret-dune-vie-heureuse/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.