« Gia đình cần được bảo vệ » – Video tháng Bẩy 2020 của Đức Giáo Hoàng

Nhờ Hội Thánh và các Nhà Nước

JUILLET 02, 2020 18:12 ANITA BOURDINFAMILLE

Video tháng 7/2020 của Đức Giáo Hoàng : Chúng ta hãy cầu nguyện để cho các gia đình của ngày hôm nay được đồng hành với tình yêu, sự tôn trọng và lời khuyên bảo

« Gia đình cần được bảo vệ », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định ngay trong  Video của Đức Giáo Hoàng tháng 7/2020 : nhờ Hội Thánh và nhờ các Nhà Nước.

Đức Giáo Hoàng trình bầy trong đó ý chỉ cầu nguyện của ngài cho tất cả tháng Bẩy.

Đức Giáo Hoàng nhắc tới « những nguy hiểm » đối với các gia đình : « có nhiều những nguy hiểm mà các gia đình phải đối phó : nhịp độ của đời sống hiện nay, những căng thẳng… Cha mẹ đôi khi quên không chơi với con cái ».

Ngài chỉ rõ vai trò của Hội Thánh : « Hội Thánh phải khuyến khích các gia đình và ở bên cạnh các gia đình để họ khám phá những con đường cho phép họ vượt lên tất cả những khó khăn đó ».

Ngài kết luận bằng ý chỉ cầu nguyện gửi cho tất cả mọi người, nhờ Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của ngài : « Chúng ta hãy cầu nguyện để các gia đình của ngày hôm nay được đồng hành với tình yêu, sự tôn trọng và lời khuyên bảo ».

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh đến vai trò của các Nhà Nước: « Và, cách riêng, để các gia đình được bảo vệ bởi các Nhà Nước».

Sau đây là sự trình bầy của « Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu »

Đức Giáo Hoàng kêu gọi các Nhà Nước bảo vệ các gia đình

Trong một Vidéo mới của Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến những lúc khó khăn mà các gia đình phải trải qua trong ngày hôm nay, được đánh dấu bởi những căng thẳng của một thế giới đang trong khủng hoảng, và yêu cầu cho các gia đình được « đồng hành với tình yêu, sự tôn trọng và lời khuyên bảo ».

(Thành quốc Vatican, ngày 02/7/2020) – Video của Đức Giáo Hoàng tháng 7/2020 vừa được công bố, cho biết ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha gửi gấm Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng (bao gồm Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể). Ngài ca ngợi các gia đình, đang cần được bảo vệ trong thời buổi khó khăn này. Với nỗi lo âu trong tâm trí, Đức Giáo Hoàng Phanxicô yêu cầu các chính quyền bảo vệ các gia đình và « trên toàn cầu ngày hôm nay, các gia đình được tháp tùng với tình yêu, sự tôn trọng và lời khuyên bảo ».

Các thực tế của gia đình ngày hôm nay khác với thời xưa. Bị chìm đắm trong một nền văn hóa trong đó thời gian được đếm từng phút, trong đó công việc bừa bộn đôi khi ngăn cản việc tạo ra một không gian chung sống và nơi đó, sự nối kết kỹ thuật số, trong nhiều trường hợp, làm thay đổi những quan hệ tình cảm, nhiều gia đình cảm thấy cô đơn và âm thầm đau khổ. Trong thời gian khủng hoảng này, khi chúng ta tiếp tục thấy rõ những hậu quả kinh tế-xã hội của trận đại dịch – như sự mất việc và sự khó khăn trả tiền thuê nhà – điều rõ ràng thấy được nhiều hơn là không con người hay xã hội nào có thể không cần đến gia đình. Bởi thế các chính quyền phải phát huy các chính sách để bao bọc và bảo vệ các gia đình.

Video của Đức Giáo Hoàng tháng này nhấn mạnh rằng gia đình « đang phải đối mặt với nhiều nguy hiểm ». Nó cũng nói thêm đến những vấn đề căn bản liên quan đến đời sống hàng ngày : « Các cha mẹ đôi khi quên cả chơi đùa với con cái của mình ». Bởi vậy Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh đến sự cần thiết đối với Hội Thánh « là phải khuyến khích các gia đình và ở bên cạnh các gia đình để họ tìm ra những con đường cho phép họ vượt lên tất cả những khó khăn này ».

Cha Frederic Fornos S.J., giám đốc quốc tế của Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu đã kưu ý : « Chúng ta biết rằng trong nhiều vùng trên thế giới, hậu quả của đại dịch vẫn còn mạnh mẽ. Nhiều gia đình đang ở trong thiếu thốn và trong sự bấp bênh về công ăn việc làm và về tương lai. Đối mặt với tất cả những điều xấu và bệnh tật của thế giới chúng ta, làm sao để các gia đình này được tháp tùng ? Đức Giáo Hoàng nhắc rằng « gia đình là nền tảng của xã hội và là cấu trúc thích đáng nhất để bảo đảm cho con người được sự thiện toàn cần thiết cho sự phát triền bền vững của họ ». Trong lời hiệu triệu các quốc gia mới đây để họ bảo vệ các gia đình, ngài nhấn mạnh một lần nữa rằng gia đình không chỉ là một chuyện riêng tư, mà là một sự kiện xã hội. Trong thời buổi này, các gia đình cần được nâng đỡ, củng cố, « tháp tùng với tình yêu, sự tôn trọng và lời khuyên bảo ». Cầu nguyện cho ý chỉ đó thúc đẩy chúng ta đến gần với sự phục vụ các gia đình của chúng ta, bằng cách ủng hộ các hội đoàn đang giúp đỡ họ để đương đầu với những thách đố của họ, bởi vì sự cầu nguyện đích thực nhập thể trong đời sống của chúng ta. Trong tháng Bẩy này, chúng ta hãy dành mỗi ngày thời gian rảnh rỗi cho gia đình chúng ta ; mỗi người đều biết cụ thể điều này có nghĩa là gì ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/07/02/la-famille-a-besoin-detre-protegee-la-video-du-pape-de-juillet-2020/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.