« Để cho mình được Thiên Chúa thách thức » – tấm vé thiêng liêng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Lời tiên tri « thay đổi lịch sử »

JUILLET 23, 2020 17:57 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

Thánh Lễ ngày 29/6/2020, Lễ kính các thánh Phêrô và Phaolô

Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi những người chịu phép Rửa hãy « để cho mình được Thiên Chúa thách thức », và như thế trở thành « lời tiên tri »

Trong một tấm vé thiêng liêng dưới hình thức một trang tweet được đăng trên trương mục của ngài : @Pontifex_fr, Đức Giáo Hoàng Phanxicô quả đã viết : « Lời tiên tri nẩy sinh khi người ta để cho Thiên Chúa thách thức mình »

Ngài liền thêm lời cảnh giác chống-vùng-thoải-mái : và « không phải khi người ta quản lý được sự bình thản của mình và người ta kiểm soát được hết mọi thứ ».

Bị lay động từ bên trong

Chính là một đoạn trong bài giảng của ngài cho Thánh Lễ kính các thánh Phêrô và Phaolô, ngày 29/6/2020 vừa qua. Đức Giáo Hoàng thổ lộ : « Điều làm tôi đau lòng khi tôi nghe nói rằng ‘‘Chúng tôi muốn có một Hội Thánh mang tính tiên tri’’. Phải. Bạn làm gì để Hội Thánh trở thành tiên tri ?  Phải có những cuộc sống thể hiện được phép lạ tình yêu của Thiên Chúa. Không phải là sức mạnh mà là sự cố kết. Không phải là lời nói, mà là cầu nguyện. Không phải là những tuyên bố, mà là phục vụ… Không phải những lý thuyết, mà là sự làm chứng ».

Ngài đưa ra tấm gương của các thánh Phêrô và Phaolô : « Các thánh Tông Đồ của chúng ta đã được Chúa Giêsu thách thức. Thánh Phêrô đã từng được nghe hỏi : « Còn anh, anh bảo Thầy là ai ? » (x. Mt 16,15). Vào lúc đó, ngài đã hiểu rằng những ý kiến tổng quát không làm Chúa quan tâm, mà (Người quan tâm đến) sự chọn lựa cá nhân đi theo Người. Cũng như thế, cuộc đời thánh Phaolô đã thay đổi sau một sự thách thức của Chúa Giêsu : « Saul, Saul, tại sao ngươi bắt bớ Ta ? » (Cv 9,4).

Hơn cả sự thách thức, theo Đức Giáo Hoàng, chính là sự « lay động tự nội tâm » : « Chúa đã lay động ngài từ trong nội tâm : hơn cả việc làm cho ngài ngã ngựa trên đường Damas, Người đã quật ngã tính tự phụ là người của tôn giáo và là người đáng kính nể. Như thế con người Saul kiêu căng đã trở thành Phaolô : Phaolô có nghĩa là « nhỏ bé ». Sau những thách thức đó, sau những đổi đời đó là những lời tiên tri : « Anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy » (Mt 16,18) ; và với thánh Phaolô : « Người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt dân ngoại » (Cv 9,15).

Phúc Âm lật đổ các điều khẳng định

Và đây là đoạn mà Đức Giáo Hoàng đã nhắc lại trong tweet của ngày hôm 23/7/2020 : « Như vậy, lời tiên tri nẩy sinh khi người ta để mình được Thiên Chúa thách thức : chứ không phải khi người ta quản lý được sự bình thản của mình và người ta kiểm soát được hết mọi thứ. Nó không nẩy sinh ra trong tư tưởng của tôi, nó không sinh ra từ con tim khép kín của tôi. Nó sinh ra nếu chúng ta để mình được Thiên Chúa thách thức. Khi Phúc Âm lật đổ những điều khẳng định, lời tiên tri sẽ phóng lên ».

Đức Giáo Hoàng đã mời gọi « hãy mở lòng ra » với điều mà Thiên Chúa thách thức : « Chỉ người nào mở lòng ra với những ngạc nhiên của Thiên Chúa mới trở thành tiên tri. Và đó là các thánh Phêrô và Phaolô, các thánh tiên tri nhìn xa thấy rộng : thánh Phêrô, người đầu tiên tuyên xưng rằng Chúa Giêsu là « Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống ! » (Mt 16,16) ; thánh Phaolô báo trước sự chấm dứt cuộc đời của ngài : « Giờ đây, tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính ; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi » (2Tm 4,8) ».

« Ngày hôm nay chúng ta cần lời tiên tri, nhưng phải là lời tiên tri đích thực : chứ không phải những kẻ ba hoa hứa hẹn những điều không thể có được, nhưng là những chứng từ rằng Phúc Âm là có thể », Đức Giáo Hoàng nhấn mnh.

Những người được Thiên Chúa yêu

Đừng tìm cách « lấy lòng hết thẩy mọi người » : « chúng ta không cần phải giầu có, nhưng cần phải yêu thương người nghèo ; không kiếm  tiền cho chính chúng ta, mà phải xả thân cho người khác ; không cần sự đồng ý của tất cả mọi người, cảm thấy vừa ý mọi người – ở xứ tôi, người ta nói : ’’cảm thấy vừa lòng Thiên Chúa và vừa lòng ma quỷ’’, cảm thấy vừa lòng với hết mọi người – ; không, đó không phải là một lời tiên tri.

Và « lời tiên tri » được trải nghiệm này là nguồn mạch của sự vui mừng nội tâm : « Nhưng chúng ta cần có niềm vui cho thế giới tương lai ; không phải những dự án mục vụ có vẻ có trong đó sự hữu hiệu của chúng, như thể đó là những bí tích, những dự án mục vụ hữu hiệu, không, nhưng chúng ta cần có những mục tử cống hiến đời sống của mình : những người yêu của Thiên Chúa ».

« Người yêu », đó là từ ngữ mà Đức Giáo Hoàng cũng đã dùng cho sứ vụ của các thánh Phêrô và Phaolô ! « Như thế, thánh Phêrô và thánh Phaolô đã loan báo Chúa Giêsu, với tư cách là những người yêu. Thánh Phêrô, trước khi bị đóng đinh trên thập giá, không hề nghĩ tới mình mà nghĩ tới Chúa của ngài và, nhận thấy mình bất xứng được chết giống Người, đã yêu cầu được đóng đinh ngược đầu xuống đất. Thánh Phaolô, trước khi bị trảm quyết, chỉ nghĩ tới việc hiến mạng sống mình và viết rằng ngài muốn « được đổ máu để làm lễ tế » (2Tm 4,6).

Thay đổi lịch sử

Theo Đức Giáo Hoàng, đó mới là « tiên tri » : « Không phải bằng lời nói. Đó mới là tiên tri, tiên tri làm thay đổi lịch sử ».

Chính Đức Giáo Hoàng đã kết thúc bài giảng của ngài bằng một thách thức : « Luôn luôn có những kẻ phá hoại sự hiệp nhất và dập tắt lời tiên tri, nhưng Chúa tin tưởng nơi chúng ta và Người hỏi bạn : « Còn con, con có muốn là người xây dựng hiệp nhất không ?  Con có muốn là ngôn sứ của Nước Trời của Thầy trên mặt đất không ? ». Thưa Quý Anh Chị Em, chúng ta hãy để cho mình được Chúa Giêsu thách thức chúng ta và hãy lấy can đảm để thưa với Người rằng : ‘‘Vâng, con muốn !’’ ».

Ngay từ năm 2016 chẳng hạn, trong một thông điệp cho Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi 2017, Đức Giáo Hoàng đã nói về những người trẻ và về cách thức mà lời của Chúa Giêsu Kitô « thách thức » họ : « Trước cảm nhận phổ biến về một đức tin mệt mỏi hay bị thu nhỏ lại trong những ‘‘bổn phận phải thi hành’’, những người trẻ của chúng ta đã có mong muốn khám phá sự thu hút luôn mang tính thời sự của dung nhan Chúa Giêsu, muốn để được hỏi và được thách thức bởi lời phán và cử chỉ của Người, và cuối cùng, được mơ mộng, nhờ vào Người, về một cuộc sống tràn đầy tính nhân bản, vui tươi để hiến mình cho tình yêu ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/07/23/se-laisser-provoquer-par-dieu-tweet-du-pape-francois/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.