« Để dứt khoát với nạn buôn người » – tweet của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

« Tôi hết lòng cảm ơn những người đã hành động giúp cho các nạn nhân vô tội »

JUILLET 30, 2020 18:39 ANITA BOURDIN PAPE FRANÇOIS

Ngày quốc tế chống nạn buôn người 30/7

« Tôi hết lòng cảm ơn những người hành động giúp cho các nạn nhân vô tội của nạn buôn bán con người », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã viết nhân ngày 30/7/2020, Ngày quốc tế chống nạn buôn người.

Đức Giáo Hoàng quả đã đăng tweet này lên trương mục của ngài @Pontifex_fr: « Nạn buôn người vẫn tiếp tục là một vết thương trên thân thể của nhân loại ngày nay. Tôi hết lòng cảm ơn những người hoạt động giúp cho các nạn nhân vô tội của nạn buôn bán con người.  Còn nhiều công việc phải làm ! #EndHumanTrafficking ».

« Chiến dịch « Trái Tim Xanh » là một sáng kiến nhằm động viên dư luận để chống lại nạn buôn bán con người và những hậu quả của nó trên xã hội. Trái tim xanh tượng trưng sự thất vọng của các nạn nhân của nạn buôn người và nhắc nhở chúng ta sự tàn bạo của những kẻ mua đi bán lại con người, Liên Hiệp Quốc đã giải thích trên trang mạng nhân Ngày quốc tế chống nạn buôn người này (Journée mondiale).

Trang mạng này giải thích chủ đề của năm nay : « Năm nay, tiêu đề của Ngày quốc tế chống nạn buôn người đề cao những người làm việc trên tuyến đầu, nghĩa là những người tiên phong trong việc can thiệp để chấm dứt tội ác này. Đó là những con người nam và nữ đang hoạt động trong nhiều lãnh vực và cho phép nhận dạng, nâng đỡ, cố vấn và đồng hành với các nạn nhân hay chống lại sự kiện những tên buôn người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Khắp nơi trên thế giới, nạn đại dịch Covid-19 đã cho thấy rõ tầm quan trọng và vai trò của những người làm việc trên tuyến đầu, trong lúc mà những hạn chế hoạt động được ban hành bởi nhiều chính quyền để chống lại coronavirus lã khiến cho nhiệm vụ (chống buôn người) ngày càng phức tạp hơn.

Thông qua những điều kể lại của những người can thiệp trên tuyến đầu, mô tả công việc của họ với các nạn nhân, chúng ta mong muốn đưa ra ánh sáng sự đóng góp của họ, cũng như sự đóng góp của cấu trúc, của tổ chức và của ê kíp của họ chống lại nạn buôn người : các nhân viên các lực lượng cảnh sát, các cán bộ xã hội, các nhân viên y tế, các thành viên của các tổ chức phi chính phủ và còn nhiều người khác nữa, đã xả thân khắp nơi để bảo vệ những người dễ bị tổn thương.

Ngày này sẽ là cơ hội để chia sẻ các thông điệp tích cực, đưa lên hàng đầu công việc quan trọng được thực hiện bởi những người can thiệp trên tuyến đầu, và nhắc nhở rằng các hoạt động của họ phải được ủng hộ và phải được tiếp tục. Các chứng từ cũng sẽ nhấn mạnh trên cách thức mà những người làm việc đó vẫn phải tiếp tục chống lại nạn buôn người trong thời gian đại dịch COVID-19.

Xin các bạn hãy tham gia ngày này và hãy theo dõi các sự kiện trên các mạng xã hội ! #EndHumanTrafficking »

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/07/30/pour-en-finir-avec-le-trafic-detres-humains-tweet-du-pape-francois/

 412 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.