Bài Giáo Lý – Chữa lành bất công của thế gian bằng óc sáng tạo

Bản dịch toàn văn bài suy ngẫm của Đức Giáo Hoàng

AOÛT 05, 2020 16:58 ANNE KURIAN-MONTABONEAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 05 tháng 8 năm 2020

Đảm nhận « một tinh thần sáng tạo và canh tân » để « chữa lành thế gian này đang bị những bệnh trầm kha » : đó là lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ngài đã khởi sự một loạt mới các Bài Giáo Lý trên chủ đề này, nhân buổi triều kiến chung ngày 05/8/2020.

« Như các môn đệ của Chúa Giêsu, Đấng là thầy thuốc của các linh hồn và thể xác, chúng ta được kêu gọi hãy theo đuổi công trình chữa lành và cứu độ của Người trong ý nghĩa thể chất, xã hội và tinh thần », ngài giải thích từ thư viện dinh giáo hoàng của Vatican. Đây là « chữa lành một cách sâu rộng các cấu trúc bất công và những hành động mang tính phá hoại, chia cách chúng ta người này với người kia, đe dọa gia đình nhân loại và hành tinh của chúng ta ».

Đức Giáo Hoàng cũng đã chỉ rõ là ngài đề cập « đến những vấn đề khẩn cấp mà đại dịch đã làm nổi bật, nhất là những căn bệnh xã hội », dưới ánh sáng của Phúc Âm, của các nhân đức thần học và những nguyên tắc của giáo huấn xã hội của Hội Thánh (phẩm giá con người, công ích, ưu tiên chọn lựa người nghèo, phân bổ đồng đều của cải, sự liên đới, sự bổ trợ, sự săn sóc ngôi nhà chung của chúng ta).

Sau đây là bản dịch bài suy ngẫm của ngài.

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Đại dịch còn đang tiếp tục gây ra những vết thương sâu rộng, phơi bầy sự mỏng giòn của chúng ta. Nhiều người đã tử vong, rất đông người đang mang bệnh, trên mọi châu lục. Nhiều người và nhiều gia đình đang phải sống trong một thời kỳ hoang mang bất định, vì những vấn đề mang tính xã hội-kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến những người nghèo khó nhất.

Vì lẽ đó, chúng ta phải mạnh mẽ hướng mắt trông lên Chúa Giêsu (x. Dt 12,2) và với đức tin đó, phải ôm lấy niềm hy vọng vào Nước Thiên Chúa mà chính Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta (x. Mc 1,5 ; Mt 4,17 ; Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo (SGL), 2816). Một vương quốc của chữa lành và của cứu độ đã hiện diện giữa chúng ta (x. Lc 10,11). Một vương quốc của công lý và hòa bình được thể hiện bởi những công trình bác ái, vốn lại làm gia tăng lòng hy vọng và tăng cường đức tin (x.1Cr 13,13). Trong truyền thống Kitô giáo, đức tin, đức cậy và đức ái có giá trị hơn là những tình cảm hay những thái độ. Đó là những nhân đức được truyền vào trong chúng ta nhờ ơn phúc của Chúa Thánh Thần (x.SGL 1812-1813) : các ơn chữa lành chúng ta và làm cho chúng ta trở nên những người chữa bệnh, các ơn mở ra cho chúng ta những chân trời mới, trong lúc mà chúng ta chèo chống trong những vùng nước khó khăn của thời đại chúng ta.

Một cuộc gặp gỡ mới mẻ với Phúc Âm của tin, cậy, mến mời gọi chúng ta hãy có một tinh thần sáng tạo và canh tân. Chỉ có thế, chúng ta mới có thể thay đổi từ gốc rễ các tật nguyền thể chất, tinh thần và xã hội của chúng ta. Chúng ta sẽ có thể chữa lành cách sâu rộng những cấu trúc bất công và những hành động mang tính phá hoại, chia cách chúng ta người này với người kia, đe dọa gia đình nhân loại và hành tinh của chúng ta.

Sứ vụ của Chúa Giêsu cống hiến nhiều thí dụ chữa lành. Khi Người chữa lành những người bị sốt cao (x. Mc 1,29-34), bị phong hủi (x. Mc 1, 40-45), bị bại liệt (x. Mc 2,1-12) ; khi Người ban cho sáng mắt (x. Mc 8,22-26 ; Ga 9,1-7), ban cho nói được hay nghe được (x. Mc 7,31-37), thực chất, Người chữa lành không chỉ một bệnh thể chất mà còn tất cả con người. Khi làm điều đó, Người còn đưa con người vào giữa cộng đồng ; Người giải thoát con người khỏi sự cô lập vì Người đã chữa lành cho hắn.

Chúng ta hãy nghĩ tới câu chuyện rất hay về việc chữa lành người bại liệt ở Capharnaum (x. Mc 2,1-12), mà chúng ta đã nghe lúc đầu cuộc tiếp kiến. Trong khi Chúa Giêsu giảng dạy ở chỗ đi vào trong nhà, bốn người mang đến cho Chúa Giêsu người bạn của họ bị bại liệt ; và vì không thể vào lọt vì quá đông người, họ đã mở mỗt lỗ hổng trên mái nhà và thả người bại liệt nằm trên chõng xuống trước mặt Người trong lúc Người đang giảng dạy. « Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt : Này con, con đã được tha tội rồi » (c.5). Và rồi như một dấu chỉ hữu hình, Người phán thêm : « Ta truyền cho con : Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà » (c.11).

Quả là thí dụ chữa lành tuyệt vời ! Hành động của Đức Kitô là một đáp trả trực tiếp cho đức tin của những người đó, cho niềm hy vọng mà họ đặt trên Người, cho tình yêu mà họ đã bầy tỏ với nhau. Và như thế Chúa Giêsu chữa lành, nhưng Người không chỉ chữa lành bệnh bại liệt, Người chữa lành tất cả, Người thứ tha tội lỗi, Người canh tân đời sống của người bại liệt và của các bạn anh ta. Người làm cho họ tái sinh, chúng ta có thể nói như vậy. Một sự chữa lành thể chất và tinh thần cùng một lúc, kết quả của một cuộc gặp gỡ cá nhân và xã hội. Chúng ta hãy tưởng tượng tình bạn đó, và đức tin của tất cả những người hiện diện trong căn nhà đó, đã gia tăng thể nào nhờ vào cử chỉ của Chúa Giêsu. Cuộc gặp gỡ chữa lành với Chúa Giêsu.

Và lúc đó, chúng ta tự hỏi : bằng cách nào chúng ta có thể giúp chữa lành thế gian của chúng ta ngày hôm nay ? Cũng như các môn đệ của Chúa Giêsu, Người vốn là thầy thuốc của các linh hồn và thể xác, chúng ta được kêu gọi hãy tiếp nối « công trình chữa lành và cứu độ của Người » (SGL, 1421) trong ý nghĩa thể chất, xã hội và tinh thần.

Hội Thánh, mặc dù ban phát ân điển chữa lành của Đức Kitô qua các Bí Tích, và mặc dù Hội Thánh cung cấp những dịch vụ về y tế ở những nơi hẻo lánh nhất của hành tinh, nhưng Hội Thánh không phải là chuyên gia trong việc phòng ngừa hay săn sóc đại dịch. Và Hội Thánh cũng không thể cho ra những chỉ dẫn xã hội-chính trị đặc trưng (x. Thánh Phaolô VI, Tông Thư Octogesima adveniens, 14 maggio 1971,4). Đó là bổn phận của những nhà lãnh đạo chính trị và xã hội. Tuy nhiên, trong suốt các thế kỷ, và dưới ánh sáng của Phúc Âm , Hội Thánh đã phát triển nhiều nguyên tắc xã hội mang tính căn bản (x. Tóm lược Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội, 160-208), những nguyên tắc có thể giúp chúng ta tiến tới, để chuẩn bị tương lai mà chúng ta đang cần thiết. Tôi kể ra đây những nguyên tắc chính, gắn liền với nhau : nguyên tắc về phẩm giá con người, nguyên tắc về công ích, nguyên tắc về sự ưu tiên chọn lựa người nghèo, nguyên tắc về phân bổ đồng đều của cải, nguyên tắc về liên đới, về bổ trợ, nguyên tắc về chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta. Những nguyên tắc đó giúp cho những người lãnh đạo, những người trách nhiệm về xã hội tiếp tục làm cho lớn lên, và đồng thời, cũng như trong trường hợp đại dịch của chúng ta, chữa lành mô thức cá nhân và xã hội. Tất cả những nguyên tắc đó biểu lộ, bằng cách khác nhau, những nhân đức của đức tin, đức cậy và đức ái.

Trong những tuần lễ tới đây, tôi mời gọi Quý Anh Chị Em hãy cùng nhau đối phó với những vấn đề khẩn cấp mà đại dịch đã làm nổi cộm lên, nhất là các bệnh mang tính xã hội. Và chúng ta sẽ thi hành điều đó dưới ánh sáng của Phúc Âm, của những nhân đức thần học và những nguyên tắc của giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Chúng ta cùng nhau khám phá ra làm cách nào truyền thống xã hội công giáo của chúng ta có thể giúp đỡ gia đình nhân loại chữa lành thế gian này đang chịu đựng những căn bệnh trầm kha. Tôi cầu chúc chúng ta suy nghĩ và làm việc cùng nhau như các môn đệ của Chúa Giêsu, Đấng chữa lành, để xây dựng một thế giới tốt đep hơn, tràn đầy hy vọng cho các thể hệ tương lai ( x. Tông Huấn Evangeliî gaudium, 24 tháng 11 2013, 183).

Traduction de Zenit, Anne Kurian

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/08/05/catechese-guerir-linjustice-du-monde-par-la-creativite/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.