Với giáo dân nói tiếng Pháp – lời chúc của Đức Giáo Hoàng cho ngày Lễ Đức Bà Hồn Xác Lên Trời

Ngày lễ thánh bổn mạng của nước Pháp

AOÛT 12, 2020 10:11 ANNE KURIAN-MONTABONEAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Tranh vẽ Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời của họa sĩ Chles Lebrun (Viện bảo tàng Cherbourg)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gửi lời chúc mừng tới người Pháp trong những ngày gần tới lễ Đức Bà Hồn Xác Lên Trời, thánh bổn mạng của nước Pháp, được cử hành vào ngày 15/8/2020.

Khi chào mừng những người nói tiếng Pháp trong buổi triều kiến chung ngày thứ tư 12/8/2020, ngài quả đã có lời : « Cầu chúc Bà Mẹ ân cần này tăng cường đức tin và hy vọng của Quý Anh Chị Em, và phù giúp Quý Anh Chị Em chống lại những tính ích kỷ, tính vô cảm và chủ nghĩa cá nhân nhằm để xây dựng một xã hội huynh đệ và liên đới ».

« Cầu xin Thiên Chúa ban phép lành cho Quý Anh Chị Em », ngài nói thêm bằng tiếng Ý, và đã được dịch ngay sang tiếng Pháp bởi một phiên dịch viên.

Đức Giáo Hoàng Piô XI đã tuyên bố Đức Bà Hồn Xác Lên Trời là thánh bổn mạng của nước Pháp năm 1922.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/08/12/francophones-voeux-du-pape-pour-lassomption/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.