Môi sinh – Đức Giáo Hoàng kêu gọi hãy « trùng tu Trái Đất »

Và hãy « xóa nợ cho các quốc gia yếu kém »

SEPTEMBRE 01, 2020 12:00 ANNE KURIAN-MONTABONEPAPE FRANÇOIS

Hành Tinh Trái Đất

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi hãy xóa nợ cho những quốc gia yếu kém và hãy sửa chữa sự bất công gây ra cho Trái Đất, trong thông điệp của ngài nhân Ngày Thế Giới Cầu Nguyện lần thứ sáu, cầu cho sự bảo tồn công trình tạo dựng, ngày 01/9/2020.

Ngài tố cáo trong thông điệp « một món nợ sinh thái không lồ », ám chỉ « sự cướp đoạt các tài nguyên » và « sự sử dụng quá lố không gian môi sinh chung cho việc loại bỏ chất thải ».

Nhắc tới những « tác động trầm trọng của các cuộc khủng hoảng y tế, xã hội và kinh tế » sau đại dịch Covid-19, Đức Giáo Hoàng mời gọi hãy « xóa nợ cho các nước yếu kém nhất ». Ngài khuyến khích sự trở lại bình thường vớỉ « các chính sách, các luật pháp và các đầu tư tập trung vào công ích ».

Đức Giáo Hoàng cũng kêu gọi hãy « trùng tu Trái Đất », nghĩa là hãy khôi phục lại « một sự cân bằng khí hậu », hãy khôi phục lại sự đa dạng sinh thái, và hãy phát huy một sự liên đới trong các thế hệ và giữa các thế hệ ». Và điều này rất khẩn cấp : « Chúng ta thiếu thời gian ».

Vấn đề là « làm mọi chuyện có thể để giới hạn sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức 1,5°C » : « vượt quá nó sẽ dẫn tới thảm họa, nhất là cho các cộng đồng nghèo khó nhất trên toàn thế giới », Đức Giáo Hoàng báo trước và mời gọi các nước hãy « chọn lựa các mục tiêu quốc gia có nhiều tham vọng hơn để giảm thiểu khí thải », như Hội nghị thượng đỉnh về Khí Hậu ở Glasgow, Anh Quốc (COP 26).

Lo lắng về « tỷ lệ đáng báo động về sự mất đi tính đa dạng sinh thái », Đức Giáo Hoàng ủng hộ lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc hãy bảo tồn 30% của Trái Đất như là nơi sinh sống được bảo vệ trước năm 2030. Ngài cầu chúc rằng Hội Nghị Thượng Đỉnh về đa dạng sinh thái (COP 15) tại Côn Minh, Trung Quốc, là « một bước ngoặt hướng tới sự khôi phục Trái Đất như ngôi nhà trong đó sự sống tràn đầy, theo thánh ý của Đấng Tạo Hóa ».

Sự trùng tu « theo công lý » liên quan đặc biệt đến các dân tộc bản địa, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh : « Phải bảo vệ các cộng đồng bản địa chống lại các công ty, nhất là các công ty đa quốc gia, mà qua việc khai thác có hại các chất đốt hóa thạch, các khoáng sản, gỗ và các sản phẩm công-nông nghiệp ».

Trước « một kiểu thực dân mới » đang « khai thác một cách đáng xấu hổ các cộng đồng và các nước nghèo nhất đang tìm kiếm một cách tuyệt vọng một sự phát triển kinh tế », Đức Giáo Hoàng yêu cầu hãy quy định các hoạt động của các công ty khai thác và bảo đảm sự tiếp cận với công lý cho những người phải chịu những thiệt hại.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/09/01/environnement-le-pape-appelle-a-reparer-la-terre/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.