« Thần học và phòng ngừa » – Đức Giáo Hoàng khuyến khích tố cáo lạm dụng tình dục

Trong bài tựa của một cuốn sách

SEPTEMBRE 07, 2020 17:27 MARINA DROUJININAPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 24/4/2020

Đức Giáo Hoàng Phanxicô khuyến khích tố cáo những vụ lạm dụng tình dục trong bài tựa do ngài viết cho cuốn sách nhan đề là « Thần Học và Phòng Ngừa », tờ nhật báo tiếng Ý Il Messaggero, số ra ngày 06/9/2020 cho biết.

Tác phẩm này đề nghị một sự nghiên cứu thần học liên bộ môn sâu rộng về việc phòng ngừa các vụ lạm dụng trong Hội Thánh, được điều hợp bởi Hội Đồng Châu Mỹ Latinh của Trung Tâm liên ngành nghiên cứu và huấn luyện cho việc bảo vệ các trẻ vị thành niên (CEPROME) của Viện Đại Học Giáo Hoàng ở Mêxicô.

« Sự tố cáo cần thiết phải luôn được kèm theo bởi sự loan báo rằng tất cả chúng ta đều có nhu cầu nghe câu : Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khẳng định, viện dẫn Phúc Âm theo thánh Mátthêu.

Cuốn sách được viết bằng tiếng Tây Ban Nha – sẽ được dịch sang tiếng Ý trong ngày gần đây – tập trung nhiều bài viết bởi các nhà tâm lý học, các linh mục, các chuyên gia ; trên mặt thần học, họ mời gọi đào sâu « điều xấu gây đau đớn của các vụ lạm dụng tình dục này đã xẩy ra trong Hội Thánh công giáo của chúng  ta », Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết.

« Đấu tranh chống các vụ lạm dụng, người ta có thể đọc trong bài tựa, có nghĩa là phát huy và trao trách nhiệm cho các cộng đoàn để họ có khả năng theo dõi và thông báo rằng mỗi cuộc sống đều xứng đáng được tôn trọng và nâng cao giá trị ; nhất là những người nghèo khó nhất không có những phương tiện để khiến cho tiếng nói của họ được lắng nghe ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/09/07/theologie-et-prevention-le-pape-encourage-la-denonciation-des-abus-sexuels/

 427 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.