Ngày chống tấn công giáo dục – lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Bảo đảm giáo dục mặc dù tranh chấp

SEPTEMBRE 09, 2020 20:03 MARINA DROUJININA 6 AUDIENCE GÉNÉRALEEDUCATIONPAPE FRANÇOIS

Bài Giáo Lý ngày 09/9/2020

Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi « hãy cầu nguyện cho các sinh viên bị mất một cách trầm trọng quyền được giáo dục, bởi vì chiến tranh và nạn khủng bố ».

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đưa ra lời kêu gọi này vào cuối buổi triều kiến chung ngày thứ tư 09/9/2020, sau các bài tổng hợp Bài Giáo Lý bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Ngài đã nhắc rằng ngày 09/9/2020 ; « người ta cử hành Ngày quốc tế bảo vệ giáo dục chống các cuộc tấn công, trong khuôn khổ các cuộc tranh chấp võ trang ».

Đức Giáo Hoàng « hô hào Cộng Đồng quốc tế hãy hành động làm sao để các cấu trúc bảo vệ giới trẻ học hành phải được tôn trọng ».

Mong rằng sẽ không thiếu những nỗ lực để bảo đảm những khuôn khổ an toàn cho sự đào tạo của họ, nhất là trong những tình huống nhân đạo khẩn cấp ».

Quyết định biến ngày 09 tháng 9 mỗi năm thành Ngày quốc tế bảo vệ giáo dục chống mọi sự tấn công đã được đồng thuận biểu quyết tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng 5 vừa qua.

Nên ghi nhớ rằng nghị quyết tuyên bố Ngày này đã được giới thiệu bởi Nước Qatar và được đồng đỡ đầu bởi 62 quốc gia, người ta có thể đọc được trên trang nhà của UNESCO.

Các học đường phải là những nơi an toàn, không có các cuộc tranh chấp và bạo lực », bà Tổng Giám Đốc UNESCO, Audrey Azoulay, đã tuyên bố, bà đã nhiệt liệt khen ngợi quyết định của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Bà đã gặp Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Vatican hồi tháng 12/2018.

Liên Hiệp Quốc đưa ra những con số : « tình hình nguy cấp của hơn 75 triệu trẻ em và thiếu niên từ 3 đến 18 tuổi sống trong 35 quốc gia bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng » và « nhu cầu cấp bách về một sự nâng đỡ giáo dục của họ », từ đó « những lo âu về các ảnh hưởng của bạo lực thường xuyên trên các trẻ em này và trên các khả năng của các em tiếp cận với giáo dục ».

Nghị quyết của Đại Hội Đồng « khẳng định rằng các chính quyền có trách nhiệm đầu tiên là cung cấp một một sự bảo vệ và bảo đảm một nền giáo dục có phẩm chất mang tính bao gồm và công minh ở mọi tầng cấp », đặc biệt là « cho những người đang ở trong những tình trạng mong manh ». Ngoài ra, Đại Hội Đồng còn nhấn mạnh « sự cần thiết phải tăng cường những nỗ lực và gia tăng tài trợ để phát huy các môi trường học đường an toàn và mang tính bảo vệ trong những hoàn cảnh nhân đạo cấp bách ». Đại Hội Đồng sau cùng cũng kêu gọi « hãy tránh mọi hành động ngăn cản trẻ em tiếp cận với giáo dục và hãy tạo điều kiện dễ dàng để tiếp cận với giáo dục trong các tình trạng tranh chấp võ trang ».

Bằng cách tuyên bố Ngày quốc tế bảo vệ giáo dục chống lại tấn công, Liên Hiệp Quốc  « gửi đi một thông điệp minh bạch liên quan đến tầm quan trọng phải giữ cho các học đường là những nơi mang tính bảo vệ và an toàn đối với các học sinh và các nhân viên giảng huấn của họ ». Điều này « là một ưu tiên trong lúc mà các chính quyền tiếp tục chống dịch Covid-19, nó đã dẫn tới sự đóng cửa các trường học đối với hơn 90% dân số học đường và học sinh trên toàn thế giới ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/09/09/__trashed-10/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.