Suy tôn Thánh Giá : tình yêu của Thiên Chúa, « một sự điên cuồng »

Tweet của Đức Giáo Hoàng

SEPTEMBRE 14, 2020 14:09 ANNE KURIAN-MONTABONEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 02/9/2020

« Sự mặc khải tình yêu của Thiên Chúa cho chúng ta dường như là một sự điên cuồng. Mỗi lần chúng ta ngước nhìn lên Thánh Giá, chúng ta thấy tình yêu đó. Thánh giá là cuốn sách lớn của tình yêu Thiên Chúa ». Đó là tweet của Đức Giáo Hoàng Phanxicô được đăng hôm 14/9/2020, ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá.

Khi cử hành Thánh Lễ hôm 22/4/2020 trước đây tại Nhà Thánh Martha, Đức Giáo Hoàng đã khẳng định rằng Thánh Giá « quả là cuốn sách lớn về tình yêu của Thiên Chúa. Không phải là một đồ vật tầm thường để bầy chỗ nọ, xếp chỗ kia ». Người đã mời gọi : « Nhìn lên Thánh Giá trong thinh lặng, nhìn ngắm các thương tích, nhìn lên trái tim Chúa Giêsu, nhìn lên toàn diện : Chúa Kitô chịu đóng đinh, Con của Thiên Chúa, bị rã rời, bị sỉ nhục… vì tình yêu. (…) Ở đó có tất cả khoa học, tất cả tình yêu của Thiên Chúa, tất cả sự khôn ngoan Kitô giáo ».

Trong buổi triều kiến chung ngày 28/9/2016, ngài đã khuyến khích rằng : « Với người đang bị nằm liệt trên giường bệnh trong nhà thương, với người đang bị giam giữ trong một nhà tù, với những người bị kẹt trong chiến tranh, tôi nói : hãy nhìn lên Thánh Giá, Thiên Chúa ở với anh chị em, Người ở với anh chị em trên cây Thánh Giá và Người hiến mình cho tất cả anh chị em như Đấng Cứu Độ, cho tất cả chúng ta. Với anh chị em đang đau khổ nhiều, tôi nói : Chúa Giêsu chịu đóng đinh cho anh chị em, cho chúng ta, cho tất cả mọi người ».

Và ngài nhấn mạnh : « Chúa Giêsu đã cứu độ chúng ta bằng cách nằm trên cây thập giá. Tất cả chúng ta đều biết rằng, không dễ gì ‘ở trên thập giá’, trên những thập giá nho nhỏ của chúng ta trong mỗi ngày. Trên thập giá lớn, trong sự đau đớn lớn, Người đã ở lại trên đó và từ đó, Người đã cứu chuộc chúng ta… Bằng cái chết trên thập giá, Đấng vô tội giữa hai tên tội phạm, Người minh chứng rằng sự cứu độ của Thiên Chúa có thể đến với bất cứ người nào trong bất cứ tình trạng nào, kể cả những tình trạng tiêu cực và đau đớn nhất ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/09/14/croix-glorieuse-lamour-de-dieu-une-folie/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.