Đức Maria động lòng thương « trước sự đau khổ của những kẻ bé mọn bị đóng đinh »

Tweet của Đức Giáo Hoàng cho Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

SEPTEMBRE 15, 2020 15:04 ANNE KURIAN-MONTABONEPAPE FRANÇOIS

Ảnh tượng « Đức Mẹ Sầu Bi, sự An Ủi của dân Syria »

« Đức Trinh Nữ sầu não, với trái tim bị đâm xuyên qua, đã khóc cái chết của Chúa Giêsu, ngày nay lại chạnh lòng thương với những đau khổ của những kẻ nhỏ bé đáng thương bị đóng đinh và những vật thụ tạo của thế giới này đang bị cướp phá bởi quyền lực con người ».

Đó là tweet của Đức Giáo Hoàng Phanxicô được đăng tải ngày 15/9/2020, cho Lễ Bẩy Điều Thương Khó của Đức Bà. Một tweet mà Đức Giáo Hoàng kết thúc bằng hashtag #TempsDeLaCréation, được cử hành từ ngày 01/9 đến ngày 04/10 theo vết  của Ngày cầu nguyện để bảo vệ môi trường.

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi đã được thiết lập bởi Đức Giáo Hoàng Piô VII để nhớ tới những đau khổ mà Napoleon I đã giáng xuống Hội Thánh, kể cả nếu sự tôn sùng của quần chúng đã nẩy sinh trước đó, đặc biệt nhờ vào công việc tông đồ của các tu sĩ Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ và và Dòng Thương Khó Chúa Giêsu.

Trong một cuộc trao đổi tại Radio Vatican năm 2004, thần học gia chuyên viên về Maria học, Stefano De Fiores, giải thích : « Giáo dân đồng hóa mình với Đức Maria và tìm thấy nơi Mẹ sự biểu lộ nỗi đau của Mẹ. Một nỗi đau vốn là cứu độ, chứ không là thất vọng. Một nỗi đau, mặc dù rất nghiệt ngã, những đã được thông qua đức tin vào sự phục sinh. Bởi vì Đức Maria luôn đi trước người khác trong đức tin. Vì đã nghe rằng Chúa Giêsu sẽ sống lại sau ba ngày, Mẹ đã gìn giữ niềm tin đó trong lòng và Mẹ đã giữ đức tin đó trong toàn Hội Thánh, ngày Thứ Bẩy Tuần Thánh ».

Về câu nói của thánh Bênađô về sự « tử đạo bằng tinh thần » của Đức Trinh Nữ Maria, cha De Fiores xác nhận : « Đây là một cuộc tử đạo bởi vì lời nói của cụ già Simêon với Đức Maria rất rõ ràng : Chúa Giêsu là một dấu hiệu cho người đời chống báng. Sẽ có một sự chống đối Người. Còn chính bà, ông cụ nói với Đức Maria, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Nói cách khác, Đức Maria ở cùng một bên với Chúa Giêsu, đau khổ với Người, và rồi, không nghi ngờ gì nữa, Đức Maria đã tham gia trong tinh thần – với một sự tử đạo bằng tinh thần – vào những thương khó của Chúa Giêsu, Đấng bằng sự chịu đóng đinh trên thập giá, vào sự tử đạo không chỉ là trong tinh thần mà còn là thể chất. Nhưng cũng phải nói một điều : đời sống của Đức Maria đã không phải lúc nào cũng là tử đạo, bởi vì Mẹ cũng có những giờ phút vui mừng, những thời khắc chiêm ngắm.

Đức Maria đau khổ dưới chân Thánh Giá, đến độ thánh Ambrôsiô đã nói : « stantem lego, flentem non lego » – « tôi đọc được rằng Mẹ đứng dưới Thánh Giá, nhưng tôi không đọc thấy là Mẹ khóc ». Đó chính đã là giờ giấc mà phải thực hiện trong tuyệt đỉnh của sự đối nghịch này đối với Chúa Giêsu, và lời tiên tri lưỡi gươm trong trái tim của Đức Maria : sự đau đớn như thế đã là đích thực. Đã vậy, tôi thêm rằng chúng ta không được lùi bước trước « chủ thuyết thống khổ » : chủ thuyết thống khổ không phải là Kitô giáo. Kitô giáo chính là điều mà Chúa Giêsu làm và Mẹ của Người đã hiệp nhất với Người : Người đã biến đổi sự đau khổ ác liệt nhất, nhục nhã nhất, trong không gian cứu độ. Nỗi đau đớn cứu độ mà Đức Thánh Cha thường hay nói đến và trong đó Đức Maria là một ảnh tượng sống động. Phúc Âm của đau khổ là thế : tin mừng vui mà cả sự cô đơn, cả những thời điểm kinh khủng nhất mà tâm thần con người có thể đi qua và có thể biến đổi thành hành động của đức tin, đức cậy và đức ái ».

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/09/15/marie-compatit-a-la-souffrance-des-pauvres-crucifies/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.