Liên Hiệp Quốc – Đức Giáo Hoàng sẽ ngỏ lời với Đại Hội Đồng sau ngày 22/9/2020

Tòa Thánh loan báo

SEPTEMBRE 16, 2020 21:07 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

Cuộc viếng thăm Liên Hiệp Quốc của Đức Giáo Hoàng năm 2015

Theo ông giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Matteo Bruni thông báo hôm 16/9/2020, vào cuối tháng 9 này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ ngỏ lời với Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.

« Đức Thánh Cha sẽ gửi một thông điệp tới Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, trong khuôn khổ « Tuần lễ cấp cao », sau ngày 22/9/2020 », ông Bruni đã tuyên bố khi trả lời báo chí bằng tiếng Ý.

Chúng ta nên nhớ rằng, Đức Giáo Hoàng đã tới Hoa Kỳ tại New York, vào tháng 9 năm 2015 và đã viếng thăm trụ sở Liên Hiệp Quốc trong ít tiếng đồng hồ, và ngài đã đặc biệt đọc một bài diễn văn trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.

Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi các nhà cầm quyền trên thế giới hãy tập trung nỗ lực vào việc bảo vệ môi trường và vào việc chống sự thải loại : « Sự thải loại về kinh tế và xã hội là một sự chối bỏ toàn diện tình huynh đệ con người và là một sự xúc phạm nghiêm trọng tới những quyền con người và tới môi trường sống ».

« Các hiện tượng làm nên cái nền ‘‘văn hóa chất thải’’ ngày hôm nay đang phổ biến và vô hình chung được tăng cường », Đức Giáo Hoàng đã đặc biệt lấy làm tiếc.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/09/16/onu-le-pape-sadressera-a-lassemblee-apres-le-22-septembre-2020/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.