Sứ điệp « Tất cả là anh em » sẽ được công bố ngày 04 tháng 10 năm 2020

« Tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội »

SEPTEMBRE 16, 2020 17:42 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại tiểu nguyện đường của Assisi

Sứ điệp « Tất cả là anh em » về « tình huynh đệ và tình bạn xã hội » sẽ được ban ra ngày chúa nhật 04 tháng 10 năm 2020, nhân lễ kính Thánh Phanxicô Assisi, vào lúc 12 giờ (giờ Rôma), Tòa Thánh nêu rõ hôm 16/9/2020.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ tới Assisi, trong tỉnh Perouse, ở vùng Umbrio (Italia), ngày 03/10/2020, để « ban một thông điệp về tình huynh đệ » cho thế giới : ngài sẽ ấn ký tại đó sứ điệp thứ ba của ngài, dành cho chủ đề này. Tin tức đã được loan đi một cách chính thức hôm 05/9/2020 vừa qua.

Vào lúc 15 giờ, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành Thánh Lễ bên cạnh mộ thánh Phanxicô, rồi ngài sẽ ấn ký sứ điệp này, nhan đề là ‘‘Fratelli Tutti…’’ (« Tất cả là anh em »).

Lần viếng thăm thứ tư này của Đức Giáo Hoàng người Argentina tới Assisi sẽ mang tính « riêng tư », vì lý do những hạn chế y tế hiện thời.

Theo vị Quản Thủ Tu Viện Assisi, cha Mauro Gambetti, sự kiện Đức Giáo Hoàng tới để ấn ký sứ điệp « nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết của tình huynh đệ », nhất là trong thời đại dịch này, một bản thông cáo của giáo phận Assisi đã đánh giá.

Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng, tìm được « một sự gợi ý và một sự hỗ trợ » nơi Poverello, cũng nguồn tin trên cho biết. Trong linh đạo của thánh Phanxicô, quả thật Thiên Chúa, vị Cha duy nhất là nguồn mạch ‘‘của tình huynh đệ hoàn vũ’’ hợp nhất một cách nào đó, tất cả các vật thụ tạo : anh mặt trời, chị mặt trăng, chị nước… »

‘‘Fratelli tutti…’’ sẽ là sứ điệp thứ ba của Đức Giáo Hoàng Phanxicô sau Lumen fidei (2013) về đức tin, viết chung với ĐGH Biển Đức XVI, và Laudato si’ (2015) về sinh thái con người toàn diện.

Đề tài tình huynh đệ rất được Đức Giáo Hoàng Phanxicô đắc ý : nó là ở trung tâm của bản Tuyên Ngôn được ký vào tháng 02/2019 với đại imam Al-Azhar tại Abu Dhabi (Tiểu Quốc A Rập Thống Nhất) và sau đó đã có thêm chữ ký của Phật Giáo và Do Thái Giáo.

Đức Giáo Hoàng đã tới Assisi 3 lần, nơi thờ kính thánh bổn mạng của nước Ý và triều đại giáo hoàng này : ngày 04/10/2013, lễ kính thánh Phanxicô đầu tiên của triều đại của ngài, ngày 02/8 và ngày 20/9/2016, trong năm thánh lòng thương xót.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/09/16/lencyclique-tous-freres-sur-la-fraternite-et-lamitie-sociale-publiee-le-4-octobre-2020/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.