« Để lớn lên trong mọi người lòng yêu Kinh Thánh » – một tài liệu của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

« Sacrae scripturae affectus », được ấn ký nhân ngày kễ kính thánh Giêrôme

SEPTEMBRE 30, 2020 11:23 ANITA BOURDINAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Thánh Giêrôme họa bởi Domenico Ghirlandaio, Nhà thờ Ognissanti ở Firenze

Đây là một tài liệu mới của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, « để làm lớn lên trong mọi người lòng yêu chuộng Kinh Thánh » : Đức Giáo Hoàng đã loan báo điều này bằng tiếng Ý trong buổi triều kiến chung ngày thứ tư 30/9/2020, trong sân Thánh Đamase của Vatican, ngay trong ngày lễ kính thánh Giêrôme : đây là một « Tông Thư » được ấn ký ngày hôm nay, nhân dịp kỷ niệm XVI thế kỷ ngày qua đời của vị Kinh Thánh gia vĩ đại, tiến sĩ của Hội Thánh. Tông Thư mang tên : « Sacrae scripturae affectus ».

Vatican chưa thông báo ngày công bố tài liệu, nó vẫn chưa được đưa lên cổng internet của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Bằng tiếng Tây Ban Nha, trước tiên Đức Giáo Hoàng đã nhắc lại những lời của thánh Giêrôme : « Không biết đến Kinh Thánh, chính là không biết đến Đức Kitô » : « Ngày hôm nay, chúng ta tưởng niệm thánh Giêrôme, người đã say sưa nghiên cứu Thánh Kinh, và đã biến nó thành động cơ và lương thực cho đời sống của ngài. Mong rằng gương sáng của ngài cũng giúp cho chúng ta đọc và biết Lời của Thiên Chúa, « bởi vì không biết đến Kinh Thánh, chính là không biết đến Đức Kitô ».

Tại Dalmate, thánh Giêrôme sinh ra năm 347, trong nước Croatia hiện nay. Ngài lui vào sa mạc, gần Antioche, sống trong sự đền tội giữa sách vở của ngài. Ngài trở thành linh mục. Ngài là một nhà văn và một nhà dịch sách không biết mệt mỏi : chúng ta nợ ngài sách Vulgate, bản dịch Kinh Thánh ra tiếng Latinh. Ngài tới Rôma, nơi đây ngài cộng tác với Đức Giáo Hoàng Đamase, Đức Giáo Hoàng khuyến khích ngài đào sâu sự nghiên cứu của ngài. Sau đó, ngài đi tới Giêrusalem, rồi tới Bêlem, nơi đây ngài lập một nhà dòng gần Vương Cung Thánh Đường Giáng Sinh. Ngài qua đời ngày 30/9/419 hay 420. Ngài là thánh bổn mạng của các nhà khảo cổ và của các Kinh Thánh gia.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/09/30/pour-connaitre-et-aimer-la-bible-un-nouveau-document-du-pape-francois-sacrae-scripturae-affectus/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.