Lần chuỗi Mân Côi hàng ngày để sống với Đức Maria

Tháng Mười, tháng Mân Côi, thông điệp gửi tín hữu Balan

SEPTEMBRE 30, 2020 11:49 ANITA BOURDIN AUDIENCE GÉNÉRALEMARIEPAPE FRANÇOIS

Lần chuỗi trong vườn Vatican, 30/5/2020

« Quý Anh Chị Em hãy để Đức Maria tham gia vào những niềm vui, những lo âu, niềm hạnh phúc của Quý Anh Chị Em » : Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khuyến khích các tín hữu Ba Lan hãy sống với Đức Maria, nhờ vào cầu nguyện lần chuỗi hàng ngày, nhất là trong tháng Mười, tháng Mân Côi

Đức Giáo Hoàng quả đã nói với họ mấy câu bằng tiếng Ý trong buổi triều kiến chung ngày thứ tư 30/9/2020, trong sân Thánh Damase của Vatican.

« Quý Anh Chị Em thân mến, Đức Giáo Hoàng nhắc lại, chúng ta sẽ bước vào tháng Mười, theo truyền thống được dâng hiến cho Đức Mẹ Mân Côi. Xin Quý Anh Chị Em hãy trung thành với thói quen cầu nguyện lần hạt trong các cộng đoàn của Quý Anh Chị Em, và nhất là, trong gia đình Quý Anh Chị Em ».

Ngài đã nhấn mạnh rằng kinh này đã cho phép sống suốt cả ngày với Đức Maria : « Bằng cách suy ngắm mỗi ngày những mầu nhiệm cuộc đời của Đức Maria dưới ánh sáng của công trình cứu chuộc của Con Mẹ, Quý Anh Chị Em làm cho Mẹ tham gia vào những niềm vui, những lo lắng và những khoảnh khắc hạnh phúc của Quý Anh Chị Em. Mong rằng với bàn tay Mẹ, Thiên Chúa ban phép lành cho Quý Anh Chị Em »

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/09/30/prier-le-chapelet-tous-les-jours-pour-vivre-avec-marie/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.