Trên đường đi Assisi, Đức Giáo Hoàng dừng chân nơi các nữ tu Dòng Thánh Clara

Cầu nguyện và ăn trưa

OCTOBRE 03, 2020 14:57 ANNE KURIAN-MONTABONEPAPE FRANÇOIS

Gặp gỡ với các người trẻ và các người già ngày 23/10/2018

Trên đường đi Assisi là nơi ngài sẽ ấn ký sứ điệp « Fratelli tutti » của ngài, « Mọi Người là anh em », về tình huynh đệ, Đức Giáo Hoàng đã bất ngờ dừng chân nơi các nữ tu Dòng Thánh Clara (Dòng Chị Em Thanh Bần), hôm 03/10/2020 tại Spello, trong tỉnh Perouse, ở Umbrio.

Cách khoảng hơn chục cây số trước khi vào thành phố của thánh bổn mạng của ngài, Đức Giáo Hoàng đã bấm chuông gọi cửa nhà dòng các nữ tu : một sự dừng chân coi như một hoạt động « ngoài chương trình » bởi tờ nhật báo của Hội Đồng Giám Mục Ý : Avvenire.

Được đón tiếp tại đan viện Valle Gloria vào khoảng 11 giờ trưa, Đức Giáo Hoàng đã cầu nguyện cùng với các nữ tu. Theo tờ báo, ngài đã dùng bữa với các nữ tu và đã được chào mừng bởi một nhóm tín hữu cư ngụ ở ngoài nhà dòng.

Tại Assisi trong buổi chiều, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành một Thánh Lễ bên cạnh mộ của Thánh Phanxicô và ấn ký bản Sứ điệp thứ ba của ngài, nhân ngày vọng lễ kính thánh bổn mạng của ngài.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/10/03/sur-la-route-dassise-le-pape-sarrete-chez-des-clarisses/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.