« Fratelli tutti » – con đường « của tình huynh đệ phổ quát và của sự săn sóc thiên nhiên »

Con đường duy nhất để tiến tới sự phát triển toàn diện và hòa bình

OCTOBRE 04, 2020 13:25 ANITA BOURDINANGÉLUSPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 04/10/2020

« Con đường duy nhất để đi đến phát triển toàn diện và hòa bình » chính là « tình huynh đệ nhân bản » và « sự chăm sóc Thiên Nhiên », Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên bố.

Trong một tweet, Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh đến sự gợi hứng của trường phái Phan Sinh lên các sứ điệp của ngài : « #SaintFrançoisdAssise, vị Thánh này của tình yêu huynh đệ, của sự đơn sơ và của niềm vui, đã gợi hứng cho tôi viết sứ điệp Laudato si’, thúc đẩy tôi lần này cống hiến sứ điệp hiện nay cho tình huynh đệ và tình bạn xã hội. #FratelliTutti »

Một mặt, Đức Giáo Hoàng đã nhắc, sau Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật 04/10/2020, sứ điệp « Fratelli tutti » của ngài, được gợi hứng bởi thánh Phanxicô : « Hôm qua, tôi đã đi tới Assisi để ấn ký sứ điệp mới Fratelli tutti về tình huynh đệ và tình bạn xã hội. Tôi đã dâng sứ điệp này lên Thiên Chúa từ trên mộ của thánh Phanxicô, người đã gợi hứng cho tôi cũng như trong sứ điệp trước đây, Ladato si’ ».

Sau Kinh Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh sự liên minh của hai yếu tố cho tương lai của nhân loại, theo vết xe các vị tiền nhiệm của ngài : « Các dấu chỉ thời gian cho thấy rõ ràng rằng tình huynh đệ nhân bản và sự chăm sóc Thiên Nhiên làm thành con đường duy nhất để đi tới sự phát triển toàn diện và hòa bình đã được chỉ rõ bởi các thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, Phaolô VI và Gioan Phaolô II ».

Đức Giáo Hoàng đã hiến tặng văn bản cho tất cả những người trên Quảng Trường Thánh Phêrô, trong ấn bản trên giấy của nhật báo Osservatore Romano bằng tiếng Ý : « Với Quý Anh Chị Em trên Quảng Trường, và cả những người bên ngoài, ngày hôm nay, tôi sung sướng hiến tặng bản sứ điệp trong ấn bản đặc biệt của nhật báo Osservatore Romano (bằng tiếng Ý). Và với ấn bản này các ấn bản hàng ngày bắt đầu ra lại ».

« Cầu xin thánh Phanxicô đồng hành trên con đường huynh đệ trong Hội Thánh, giữa các tín hữu của mọi tôn giáo, và giữa tất cả các dân tộc », Đức Giáo Hoàng đã mong ước.

Mặt khác, minh họa « sự chăm sóc Thiên Nhiên », Đức Giáo Hoàng đã nói tới ở cuối của « Thời Tạo Dựng » ; « Thời Tạo Dựng » kết thúc ngày hôm nay, nó đã bắt đầu hôm 01/9/2020 vừa qua. Chúng ta đã cử hành « Năm Thánh Trái Đất » với các anh em chúng ta của các Giáo Hội Kitô giáo ».

Trong một Tweet khác được đăng tải sau đó trong ngày, Đức Giáo Hoàng thêm : « Bảo vệ thế giới chung quanh chúng ta và chứa chấp chúng ta, chính là chăm sóc chính chúng ta vậy. Nhưng chúng ta phải tiếp tục là một tập thể « chúng ta » đang ở trong ngôi nhà chung. #TempsdelaCréation #FratelliTutti »

Ngài đã chào mừng sự dấn thân cho « ngôi nhà chung » của các phong trào và các hội đoàn khác nhau : « Tôi chào mừng các vị đại diện của Phong Trào công giáo thế giới cho khí hậu, các hội Laudto si’ và các hội đoàn dựa trên đó, dấn thân trong hành trình sinh thái toàn diện. Tôi sung sướng vì những sáng kiến toát ra ngày hôm nay ở nhiều nơi. Tôi đặc biệt ghi nhận vùng đồng bằng sông Pô ».

Quả thật là người ta đã khánh thành một « Khu Vườn Laudato si’ » ; Đề án này, được gợi ý bởi sứ điệp Laudato si’, được ghi nhận trong khuôn khổ các cuộc cử hành nhân năm sinh nhật của Laudato si’, được thông báo bởi Đức Giáo Hoàng, chúng đã được trình bầy hôm 04/10/2020 tại Rosolina (vùng Rovigo).

Nó đã được triển khai bởi 7 thành phố trong vùng (ngoài Rosolina, Ariano nei Polesine, Corbola, Loreo, Porto Viro, Porto Tolle, Taglio di Po), vùng Venetia và nhóm Veneto Agricoltura, cũng như bởi Thánh Bộ về phát triển con người toàn diện của Tòa Thánh.

Dự án « Khu Vườn Laudato si’ » được nẩy sinh từ ý kiến của một mô thức phát triển mới, nhờ sự cộng tác của 7 chính quyền địa phương và những lực lượng diện địa về sản xuất, kinh tế, giáo dục và xã hội.

Theo vết bánh xe của sự công bố sứ điệp Laudato si’ (2015), các chính quyền này đã quyết định tạo ra một sự cộng tác để làm tăng giá trị và bảo vệ các hệ thống sinh thái và sự đa dạng sinh học trong vùng Đồng Bằng sông Pô, bằng cách gắn liền với những hoạt động của con người và cũng tạo ra một ngôn ngữ biểu đạt được gợi ý bởi sự kết nối.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/10/04/fratelli-tutti-la-route-de-la-fraternite-universelle-et-du-soin-de-la-creation/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.