« Fratelli tutti » Đức Giáo Hoàng mời gọi tình thương trong chính trị

Một lập trường thực tế chứ không phải là không tưởng

OCTOBRE 04, 2020 12:49 ANNE KURIAN-MONTABONEPAPE FRANÇOIS

Chúc Giáng Sinh cho các nhân viên của Vatican

Nếu ai đó giúp đỡ một người cao niên qua sông, thì đó là bác ái tuyệt vời, còn người lãnh đạo chính trị thì ông ta xây một cây cầu, và đó cũng là bác ái », Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết trong sứ điệp Fratelli tutti về tình bạn xã hội, được công bố hôm 04/10/2020. Sống « tình thương » trong chính trị, liệu có thể được không ? Đức Giáo Hoàng khẳng định đó không phải là một điều không tưởng, cũng không phải một điều viển vông.

Trong sứ điệp này được ấn ký hôm vọng lễ tại Assisi, trong thành phố thánh bổn mạng của ngài, Đức Giáo Hoàng kêu gọi hãy « phục hồi tiếng tăm cho chính trị », bằng cách đặt nó vào việc « phục vụ công ích đích thực », và bằng cách xây dựng « một trật tự xã hội và chính trị mà tâm hồn của nó sẽ là bác ái xã hội ».

Quả là tình yêu « được thể hiện trong tất cả mọi hoạt động tìm cách xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn », không chỉ ở cấp cá nhân mà còn ở cấp xã hội » : « Có một thứ tình yêu gọi là ‘‘hoàn toàn tự phát’’, ngài giải thích, nó bao gồm những hành động tiến hành trực tiếp từ nhân đức bác ái đối với những con người và các dân tộc. Cũng có một thứ tình yêu ‘‘chỉ đạo’’ : những hành động bác ái thúc đẩy tạo ra những cơ chế lành mạnh hơn, những quy định công chính hơn, những cấu trúc liên đới hơn »

Và Đức Giáo Hoàng đã nói thêm : « Chính từ lòng bác ái mà người ta đồng hành với một người đau khổ, và cũng chính là bác ái mà tất cả những gì người ta thực hiện, dù rằng không trực tiếp tiếp xúc với con người đó để thay đổi hoàn cảnh xã hội vốn là nguồn gốc của sự đau khổ… Nếu ai đó giúp đỡ người khác bằng cách cống hiến cho họ thức ăn, thì người làm chính trị tạo ra cho người đó một việc làm và ông ta thực hiện một loại bác ái rất cao cấp đưa hành động chính trị của ông lên hàng cao quý ».

Đối với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, « tinh thần chính trị đích thực » phải là « một tình thương ưu tiên chọn những người sau chót, nó kín đáo thúc đẩy mọi hành động mưu ích cho họ ». « Những chính trị gia được kêu gọi hãy chăm sóc sự mỏng manh, sự mỏng manh của các dân tộc và của con người » và kể cả trong chính trị, « có thể thương mến với lòng nhân hiền ».

Nói cách khác, « những lo lắng lớn của một chính trị gia không thể là những lo lắng gây ra bởi một sự suy sụp trong thăm dò ý kiến, nhưng bởi sự kiện là không giải quyết được một cách hữu hiệu những tai họa đánh xuống xã hội của mình », bởi vì điều quan trọng hơn cả không phải là sự « thành công » mà là sự làm ra « dồi dào hoa trái »

« Nếu tôi thành công giúp đỡ dù chỉ một người để người đó sống tốt hơn, điều này đã chứng minh sự cống hiến của cuộc đời tôi rồi… Không hề mất thời gian của mình, ngài nhấn mạnh, khi yêu thương kẻ nhỏ bé nhất trong những con người như là một người anh em, như thể anh ta chỉ có một mình trên thế gian ». Dù rằng « những mục tiêu to lớn hằng mong ước trong những sách lược chỉ đạt được có phần nào đó thôi, tuy nhiên không có công trình nào được làm bằng tình yêu « sẽ bị mất đi… cũng không có sự mệt mỏi rộng lượng nào, không có một sự kiên nhẫn đau khổ nào ». Tất cả những thứ đó xâm nhập thế giới, như một sức mạnh của sự sống ».

« Chính trị thực chất quý trọng hơn là nó có vẻ, hơn là trên thị trường, hơn là những hình thức khác do sự trang điểm của truyền thông », Đức Giáo Hoàng nói tiếp, trước khi đặt ra những câu hỏi cuối cùng vốn phải là những câu hỏi của những người cầm quyền : không phải ‘‘Có bao nhiêu người đã ủng hộ tôi ? Có bao nhiêu người đã bầu cho tôi ? Bao nhiệu người đã có hình ảnh tích cực về tôi ?’’… nhưng đúng hơn là : ‘‘Tôi đã đặt tình yêu nào trong công việc ? Tôi đã làm gì để làm cho dân chúng thăng tiến ? Dấu ấn nào tôi đã để lại trong sự sống của xã hội, sợi dây liên hệ thực sự nào tôi đã xây dựng lên, tôi đã giải phóng được những sức mạnh tích cực nào, hòa bình xã hội nào tôi đã gieo rắc, tôi đã thực hiện được gì ở địa vị đã được giao phó cho tôi ?’’

Tình yêu tha nhân là thực tế

Tình yêu trong chính trị, công lý, hòa bình, là « một ảo tưởng của một thời đại khác » sao ? Đối với những người sống sự « thất vọng », Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng những lời nói của ngài không phải là những điều « viển vông » : « Nếu người ta chấp nhận nguyên tắc quan trọng của các quyền xuất phát từ sự kiện duy nhất là sở hữu phẩm giá con người không thể tước bỏ, có thể chấp nhận sự thách đố mơ mộng và nghĩ tới một nhân loại khác. Người ta có thể khao khát một hành tinh bảo đảm đất sống, mái nhà và việc làm cho tất cả mọi người. Đó là con đường đích thực của hòa bình, và không là chiến lược, không có ý nghĩa và ở trước mắt, gieo rắc sợ hãi hay sự nghi ngờ đối mặt với những đe dọa bên ngoài ».

Ngài khuyến khích « một giấc mơ tình huynh đệ và tình bạn xã hội không chỉ ở trong những lời nói ». « Nhận biết mỗi con người như là một người anh chị em và tìm kiếm một tình bạn xã hội bao gồm tất cả mọi người không phải chỉ là những ảo tưởng » ; Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, nhưng « điều này đòi hỏi quyết định và khả năng tìm được những con đường hữu hiệu khiến chúng có thể thực sự có thể được ».

Nhờ vào « tình yêu xã hội », ngài đánh giá, « có thể tiến tới một nền văn minh tình yêu theo đó, tất cả chúng ta có thế cảm thấy mình được kêu gọi » : « Bác ái, bằng tính năng động phổ quát của nó, có thể xây dựng một thế giới mới, bởi vì nó không phải là một tình cảm cằn cỗi mà là cách tốt nhất để đạt tới những con đường phát triển hữu hiệu cho tất cả mọi người. Tình yêu xã hội là một sức mạnh có khả năng khơi lên những con đường mới để đối phó với những vấn đề của thế giới ngày nay và để canh tân sâu sắc từ bên trong các cấu trúc, các tổ chức xã hội, các tiêu chuẩn luật pháp.

« Tình yêu tha nhân là thực tế và không lãng phí bất cứ cái gì cần thiết để thay đổi dòng chẩy của lịch sử có lợi cho những người nghèo », Đức Giáo Hoàng cũng viết, bằng cách đưa ra gương sáng của người Samari hiền hậu, ông ta « đã cần phải có sự hiện hữu của một quán trọ để cho phép ông ta giải quyết điều mà, một mình ông vào lúc đó, ông không thể đảm đang được.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/10/04/fratelli-tutti-le-pape-invite-lamour-en-politique/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.