Hành xử uy quyền theo Phúc Âm

« Không đẹp khi thấy những người có quyền thế đi tìm lợi ích cá nhân của mình » (bản dịch đầy đủ)

OCTOBRE 04, 2020 12:38 ANITA BOURDINANGÉLUSPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 04 tháng 10 năm 2020

« Ngày hôm nay cũng thế, Thiên Chúa chờ đợi những hoa lợi vườn nho của Người từ những kẻ Người đã sai đi tới đó làm việc » : trước Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật 04/10/2020, trên Quảng Trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã giải thích dụ ngôn những tên làm vườn nho giết người được đọc trong Thánh Lễ ngày 04/10/2020.

Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh về việc hành xử uy quyền theo Phúc Âm : « Điều là chân thật, cao quý, chính trực, tinh tuyền, đáng yêu, đáng kính ; vốn là nhân đức và đáng được hưởng sự ca ngợi, mà mọi sự đều là mục tiêu sự dấn thân hàng ngày của chúng ta. Đó là thái độ của uy quyền, và của mỗi người chúng ta, dù cho là trong sự nhỏ bé nhất của nó, vẫn có một uy quyền nào đó ».

« Thật không đẹp khi thấy trong Hội Thánh những người có uy quyền đi tìm lợi ích riêng của mình », Đức Giáo Hoàng ứng khẩu nhấn mạnh.

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh trên đoạn này trong bài giảng của ngài, trong một tweet : « Dụ ngôn những kẻ làm vườn nho sát nhân » (Mt 21, 33-45) là một cảnh báo cho tất cả mọi thời đại, kể cả thời đại của chúng ta. Vườn nho là vườn nho của Chúa, chứ không phải của chúng ta. Và Thiên Chúa chờ đợi hoa trái vườn nho của Người từ những kẻ mà Người đã mời gọi tới đó làm việc. #EvangileduJour »

Sau đây là bản dịch nhanh những lời của Đức Giáo Hoàng bằng tiếng Ý trước Kinh Truyền Tin.

AB

Lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước Kinh Truyền Tin

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trong bài Phúc Âm ngày hôm nay (x. Mt 21, 33-45), Chúa Giêsu, cố ý báo trước cuộc khổ nạn và cái chết của Người, kể dụ ngôn những kẻ làm vườn nho sát nhân, để cảnh báo các thượng tế và các kỳ mục trong dân đang đi trên con đường lầm lạc. Những người này quả đã nuôi dưỡng những gian ý đối với Người và họ tìm cách để thủ tiêu Người.

Chuyện dụ ngôn kể về một người chủ trước khi phải đi xa, đã chăm lo cho vườn nho của mình (x. C.33), và giao nó cho những thợ trồng nho. Rồi, đến mùa thu hoạch, ông sai đầy tớ về để thu hoa lợi ; nhưng những kẻ trồng nho đã đón các đầy tớ của ông bằng gậy gộc và còn đã giết chết một vài người. Ông chủ lại sai thêm nhiều đầy tớ khác, đông hơn, nhưng họ cũng chịu chung số phận (x. c.34-36). Sự quá quắt đã xẩy ra khi chủ nhân quyết định sai con trai của ông đi : bọn thợ trồng nho không kiêng nể gì người con, trái lại, chúng nghĩ rằng nếu thủ tiêu người con, chúng sẽ có thể cướp được ruộng nho, và chúng cũng giết luôn người con (x. c.37-39).

Hình ảnh vườn nho tượng trưng dân mà Thiên Chúa đã chọn và đã săn sóc đào tạo ; các đầy tớ được người chủ sai đi là các tiên tri, được Thiên Chúa sai, còn như người con là hình ảnh của Chúa Giêsu. Và giống như các tiên tri đã bị loại bỏ, Đức Kitô cũng đã bị loại bỏ và giết chết.

Vào cuối câu chuyện, Chúa Giêsu hỏi các thượng tế và kỳ mục trong dân : « Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia ? » (c. 40). Và họ, bị thuyết phục bởi sự lôgíc của câu chuyện, chính họ tuyên bố sự kết án của họ : ông chủ – họ nói – ông ta sẽ trừng trị nặng nề những kẻ ác này và sẽ giao vườn nho « cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông » (c.41).

Bằng dụ ngôn rất khắt khe này, Chúa Giêsu đặt những người đối thoại với Người trước trách nhiệm của họ, và Người làm với một sự trong sáng tuyệt đối, nhưng chúng ta đừng nghĩ rằng sự cảnh báo này chỉ có giá trị đối với những người đã loại bỏ Chúa Giêsu. Nó có giá trị cho tất cả mọi thời đại, kể cả thời đại của chúng ta. Ngày hôm nay cũng thế, Thiên Chúa đợi chờ hoa lợi vườn nho của Người từ những người mà Người đã sai đi làm việc trong đó.

Ở mọi thời, những người có uy quyền trên dân của Thiên Chúa có thể bị cám dỗ làm lợi cho riêng mình, thay vì làm lợi cho chính Thiên Chúa. Nhưng vườn nho là của Chúa, không phải của chúng ta. Uy quyền là một dịch vụ – và trong phục vụ, không được khai thác người khác -, và như thế nó phải được hành xử cho ích lợi của tất cả mọi người và cho sự truyền bá Phúc Âm. Thật không đẹp khi thấy trong Hội Thánh những người có uy quyền lại đi tìm lợi ích riêng cho mình.

Thánh Phaolô, trong bài đọc hai của phụng vụ ngày hôm nay, nói với chúng ta làm sao trở thành những người thợ tốt trong vườn nho của Chúa : những gì là chân thật, cao quý, là chính trực, là tinh tuyền, là đáng mến, là đáng kính ; cái gì là nhân đức và đáng khen, mong rằng tất cả những điều đó là mục đích sự dấn thân hàng ngày của chúng ta. Thái độ của uy quyền này, và của mỗi người trong chúng ta, dù là trong sự nhỏ bé của mình, cũng có một uy quyền nào đó.

Như thế, chúng ta sẽ trở nên một Hội Thánh luôn phong phú hơn về hoa lợi của sự thánh thiện, chúng ta sẽ vinh danh Chúa Cha, Đấng thương yêu chúng ta với một sự dịu hiền vô tận, Chúa Con, Đấng tiếp tục ban cho chúng ta sự cứu độ, Chúa Thánh Thần, Đấng mở lòng chúng ta và thúc đẩy chúng ta tới sự viên mãn của điều thiện.

Bây giờ, chúng ta hướng về Rất Thánh Đức Nữ Đồng Trinh Maria, hợp nhất thiêng liêng với các tín hữu đang tập họp trong các thánh địa của Pompéi để khẩn cầu, và trong tháng Mười này chúng ta nhắc lại sự dấn thân để đọc kinh Mân Côi.

Copyright – Traduction de Zenit, Anita Bourdin

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/10/04/lexercice-de-lautorite-selon-levangile-traduction-complete/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.