Tài Chánh « Cần suy nghĩ lại về quan hệ của chúng ta với tiền bạc »

Thông điệp gửi Ủy Ban chuyên gia tài chánh của Hội đồng Âu châu (bản dịch đầy đủ)

OCTOBRE 08, 2020 22:27 HÉLÈNE GINABATFINANCESPAPE FRANÇOIS

Moneyval

« Cần thiết là phải suy nghĩ lại về quan hệ của chúng ta với tiền bạc », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc lại, hôm thứ năm 08/10/2020, với nhóm các chuyên gia về tài chánh của Hội Đồng Âu Châu, Ủy Ban « Moneyval ».

Sự ghi nhận của Đức Giáo Hoàng là như đinh đóng cột : tiền và máu hòa trộn với nhau… « Trong nhiều trường hợp, Đức Giáo Hoàng than phiền, dường như chúng ta đã chấp nhận sự ưu thế của tiền bạc trên con người. Đôi khi, để tích lũy của cải, người ta không quan tâm đến nguồn gốc của nó, đến những hoạt động ít nhiều hợp pháp đã làm ra nó và đến cái lôgíc khai thác có thể là nền tảng của nó. Như thế, trong nhiều vùng, người ta đụng đến tiền bạc và kết quả là máu vấy trên tay mình, máu của những người anh em của mình. Hay là, có thể xẩy ra là các tài nguyên tiền bạc được dành để gieo rắc khủng bố để khẳng định tính bá chủ của kẻ mạnh nhất, kẻ uy quyền nhất, của những kẻ vô lương tâm đã hy sinh mạng sống của người anh em mình để khẳng định uy quyền của họ ».

Ngài chào mừng công việc của các chuyên gia như những người của Moneyval : « Các chính sách chống rửa tiền và khủng bố làm thành một khí cụ kiểm soát của những dòng tài chánh, cho phép can thiệp ở nơi nào những hoạt động trái phép, thậm chí phạm pháp, xuất hiện ».

Ngài đã kêu gọi bắt chước Đức Kitô xua đuổi những kẻ buôn bán của Đền Thánh Giêrusalem : « các đoàn chủ tịch trên đó Quý Anh Chị Em trông nom, thực tế, được dành để bảo vệ một « nền tài chánh trong sạch », ở giữa nó, các « khách thương » bị ngăn chặn không được đầu cơ trong đền thánh này là nhân loại, theo kế hoạch tình yêu của Đấng Tạo Hóa ».

Sau đây là bản dịch bài diễn văn được ban ra bởi Đức Giáo Hoàng Phanxicô bằng tiếng Ý, và cũng được công bố bằng tiếng Anh bởi Vatican.

AB

Bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Quý Anh Chị Em thân mến

Tôi chào mừng Quý Anh Chị Em nhân dịp cuộc viếng thăm của Quý Anh Chị Em với tư cách là các chuyên gia của Ủy Ban Âu Châu để đánh giá các biện pháp chống lại việc rửa tiền và tài trợ khủng bố. Tôi cảm ơn ông chủ tịch của Tòa Kiểm Toán vì những lời tốt đẹp của ông.

Công việc mà Quý Anh Chị Em làm có liên quan với mục tiêu kép này khiến tôi rất ưng ý. Nó gắn liền với sự bảo vệ sự sống, với sự sống chung hòa bình của loài người trên trái đất và với một nền tài chánh không đàn áp những người yếu đuối nhất và những người nghèo khó nhất : tất cả điều này gắn liền với nhau.

Như tôi đã viết trong tông huấn của tôi Evangelii gaudium, tôi nghĩ rằng cần thiết phải suy nghĩ lại về quan hệ của chúng ta với tiền bạc (x. s.55). Quả vậy, trong nhiều trường hợp, dường như chúng ta đã chấp nhận sự ưu thế của tiền bạc trên con người. Đôi khi, để tích lũy của cải, người ta không quan tâm đến nguồn gốc của nó, đến những hoạt động ít nhiều hợp pháp đã làm ra nó và đến cái lôgíc khai thác có thể là nền tảng của nó. Như thế, trong nhiều vùng, người ta đụng đến tiền bạc và kết quả là máu thấm trên tay mình, máu của những người anh em của mình. Hay là, có thể xẩy ra là các tài nguyên tiền bạc được dành để gieo rắc khủng bố để khẳng định tính bá chủ của kẻ mạnh nhất, kẻ uy quyền nhất, của những kẻ vô lương tâm đã hy sinh mạng sống của người anh em mình để khẳng định uy quyền của họ.

Thánh Phaolô VI đã đề nghị rằng, với tiền bạc được sử dụng cho vũ khí và những chi tiêu quân sự khác, nên tạo ra một Ngân Quỹ thế giới để giúp những người nghèo khó nhất (Tông thư Populorum progressio, 51). Tôi đã lấy lại đề nghị này trong sứ điệp Fratelli tutti, yêu cầu rằng, thay vì đầu tư trong sự sợ hãi, trong sự đe dọa hạt nhân, đe dọa hóa học hay sinh học, những tài nguyên này nên được sử dụng « để loại bỏ nạn đói và để phát triển các quốc gia nghèo nhất, để dân chúng của các nước đó không phải cần đến những giải pháp bạo động hay lừa gạt và không phải bị bó buộc rời bỏ đất nước của họ để đi tìm một cuộc sống xứng đáng hơn » (s.262).

Huấn Quyền xã hội của Hội Thánh đã nhấn mạnh sự sai lầm của « giáo điều » tự do mới (x. ibid., 168) theo đó trật tự kinh tế và luân lý sẽ khác biệt và xa lạ với nhau đến độ điều đầu không còn phụ thuộc chút gì với điều thứ nhì (x. Piô XI, Tông thư Quadragesimo anno, 190). Bằng cách đọc lại lời khẳng định này dưới ánh sáng của thời đại hiện nay, người ta ghi nhận rằng « sự thờ lậy con bê bằng vàng xưa (x. Xh 32, 1-35) đã tìm một phiên bản mới và và tàn nhẫn trong chủ nghĩa tôn sùng tiền bạc và trong chế độ độc tài của một nền kinh tế không có khuôn mặt và không có chủ đích thực sự nhân bản » (Tông huấn Evangelii gaudium, 55). Thực chất, « sự đầu cơ tài chánh có chủ đích căn bản là sự ích lợi dễ dàng tiếp tục gây ra những cuộc thảm sát » (Tông thư Fratelli tutti, 168).

Các chính sách chống rửa tiền và khủng bố làm thành một khí cụ kiểm soát của những dòng tài chánh, cho phép can thiệp ở nơi nào những hoạt động trái phép, thậm chí phạm pháp đó, xuất hiện.

Chúa Giêsu đã xua đuổi các kẻ buôn bán của đền thánh (x. Mt 21, 12-13 ; Ga 2, 13-17) và đã phán dạy « anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được » (Mt 6,24). Quả vậy, khi kinh tế mất đi khuôn mặt con người, tiền bạc đã không được sử dụng mà tiền bạc lại được phục vụ. Đó là một hình thức thờ phượng ngẫu thần mà chúng ta được kêu gọi phải phản ứng chống lại, bằng cách đề nghị lại thứ tự hợp lý của mọi chuyện vốn mang lại công ích (1), theo đó « tiền bạc phải phục vụ chứ không phải là cai trị » (Tông huấn Evangelii gaudium, 58 ; Tông Hiến Gaudium et spes, 64 ; x. Laudato si’, 195).

Trong khuôn khổ của sự thực hiện những nguyên tắc đó, chỉ dụ của Vatican gần đây cũng đã có một số biện pháp về mục tiêu làm trong sáng trong sự quản lý các ngân quỹ và cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Ngày 01/6/2020 vừa qua, một Tự Sắc đã được ban hành về một sự quản lý hữu hiệu hơn các tài nguyên và để phát huy sự trong sáng, sự kiểm soát và sự cạnh tranh trong các thủ tục cung cấp các gói thầu trên thị trường công cộng. Ngày 19/8, một nghị định của chủ tịch ban quản lý tông tòa đã đặt các tổ chức thiện nguyện và những pháp nhân của Thành Quốc Vatican vào nhiệm vụ phải báo cáo các hoạt động đáng nghi ngờ với Thẩm Quyền kiểm soát tài chánh.

Các bạn thân mến, tôi nhắc lại với các bạn lòng biết ơn của tôi vì dịch vụ mà các bạn đã cống hiến, tôi coi nó như thế : một dịch vụ, và tôi cảm ơn các bạn. Các đoàn chủ tịch mà các bạn theo dõi, thực chất, là để bảo vệ một nền « tài chánh trong sạch », trong đó « những kẻ buôn bán » bị ngăn chặn đầu cơ trong ngôi đền thánh là nhân loại, theo chương trình thương yêu của Đấng Tạo Hóa. Một lần nữa, xin cảm ơn, công vệc tốt đẹp và xin các bạn đừng quên cầu nguyện cho tôi.

(1) X. thánh Tôma Aquinô, Summa Theologiae, I-II, q. 90, a.

(c) Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/10/08/finances-il-est-necessaire-de-repenser-notre-rapport-a-largent-traduction-complete/

 277 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.