Video tháng 10 của Đức Giáo Hoàng – sự hiện diện của phụ nữ trong Hội Thánh

Tham gia « nhiều hơn vào các trách nhiệm »

OCTOBRE 08, 2020 16:51 MARINA DROUJININAPAPE FRANÇOIS

Tránh các hình thức của chủ nghĩa giáo quyền
chúng triệt tiêu đặc sủng của các tín hữu giáo dân

Trong video tháng 10/2020 của Đức Giáo Hoàng, tháng truyền giáo, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi « hãy nới rộng các không gian cho sự hiện diện phụ nữ được mạnh mẽ hơn trong Hội Thánh ». Đức Giáo Hoàng yêu cầu « sự tham gia của phụ nữ trong những vị trí nơi lấy những quyết định quan trọng ».

« Chúng ta hãy cầu nguyện để nhờ vào phép Thánh Tẩy, các tín hữu giáo dân, đặc biệt là các phụ nữ, tham gia nhiều hơn vào những cơ chế có trách nhiệm của Hội Thánh », Đức Giáo Hoàng mời gọi.

Video đã được công bố ngày thứ năm 08/10/2020 và đã được sản xuất bởi Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng (RMPP)

« Bằng nhiều cử chỉ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khơi lên một nỗ lực để cống hiến cho Hội Thánh một sức nặng nữ giới quan trọng hơn », một thông cáo của RMPP nhắc lại. Vào năm 2016, ngài đã nâng lên hàng ngày lễ phụng vụ, ngày kính thánh nữ Maria Mađalêna, và nhấn mạnh với quyết định này « tầm quan trọng của người phụ nữ này, người đầu tiên nhìn thấy dung nhan Đấng Phục Sinh từ kẻ chết, người đầu tiên nhận được từ chính Chúa Giêsu Kitô sứ vụ loan báo sự phục sinh của Người ».

Từ lúc khởi đầu triều đại của ngài, Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm nhiều phụ nữ vào những chức vụ có trách nhiệm tại Rôma.

Sau đây là văn bản « Video của Đức Giáo Hoàng » được dịch ra tiếng Pháp bởi Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng.

Văn bản của Video Đức Giáo Hoàng

Không ai lúc rửa tội đã là linh mục hay giám mục. Tất cả chúng ta đều đã chịu phép Rửa để thành tín hữu giáo dân.

Các tín hữu giáo dân, nam và nữ, là những người chủ chốt của Hội Thánh.

Ngày hôm nay, đặc biệt cần phải nới rộng các không gian cho một sự hiện diện nữ giới mạnh mẽ hơn trong Hội Thánh.

Chúng ta nhấn mạnh trên sự hiện diện giáo dân nữ giới, bởi vì các phụ nữ nói chung thường hay bị gạt ra một bên.

Chúng ta phải phát huy sự tham gia của phụ nữ trong nhiều nơi khác nhau, những nơi người ta lấy những quyết định quan trọng.

Chúng ta hãy cầu nguyện để nhờ phép Thánh tẩy, các tín hữu giáo dân, đặc biệt là các phụ nữ tham gia nhiều hơn vào những cơ cấu trách nhiệm của Hội Thánh, tránh đi những hình thức của chủ nghĩa giáo quyền, chúng thủ tiêu đặc sủng của các tín hữu giáo dân.

(c) RMPP

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/10/08/la-video-du-pape-doctobre-2020-la-presence-des-femmes-dans-leglise/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.