Sinh thái toàn diện – phải « hành động » – « không phải ngày mai, ngay ngày hôm nay »

« Hệ thống kinh tế hiện nay không đứng vững » (bản dịch đầy đủ)

OCTOBRE 11, 2020 22:04 ANITA BOURDINPAPE FRANÇOIS

Vẻ đẹp của Công Trình Tạo Dựng

Cuộc « đếm ngược » đã bắt dầu : phải hành động « không phải ngày mai, mà ngay hôm nay », bởi vì « hệ thống kinh tế hiện tại không đứng vững » : Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói những lời này trong một thông điệp truyền hình được gửi đi ngày thứ bẩy 10/10/2020, cho các tham dự viên của một bíến cố trên mạng thế giới mệnh danh là « Countdown » (« Đếm ngược »), được tổ chức bởi TED nhắm tới những giải pháp tức thời cho cuộc khủng hoảng khí hậu.

« Chúng ta phải hành động hết sức cấp bách, Đức Giáo Hoàng nói thêm. Mỗi người trong chúng ta có thể thủ một vai trò quý giá nếu tất cả chúng ta đều lên đường trong ngày hôm nay. Không phải ngày mai, mà là ngày hôm nay. Bởi vì tương lai được xây dựng trong ngày hôm nay, và nó không được xây dựng một mình, mà trong cộng đồng và trong hòa hợp ».

Ngài đặc biệt chỉ rõ rằng « trái đất phải được cầy xới và chăm sóc, được trồng cấy và được bảo vệ » : « Chúng ta không thể vắt nó như vắt một trái cam. Và chúng ta có thể nói rằng, chăm sóc trái đất chính là một quyền của con người ».

Mục đích rất là rõ ràng : xây dựng, trong thập niên tới đây, một thế giới trong đó chúng ta có thể đáp ứng các nhu cầu của các thể hệ hiện tại, bao gồm tất cả mọi người, mà không làm nguy hại đến những khả năng của các thế hệ tương lai.

Đức Giáo Hoàng đề nghị ba hướng giải quyết : « phát huy, ở mọi cấp, một nền giáo dục chăm sóc ngôi nhà chung », « nhấn mạnh vào nước và lương thực », phát triển « sự chuyển đổi năng lượng »

Ngài khuyến khích đặc biệt khen thưởng các xí nghiệp « có nỗ lực cụ thể trong giai đoạn chuyển tiếp này để đặt những thông số như là tính bền vững, sự công bằng xã hội và sự phát huy công ích ở trung tâm các hoạt động của họ »

Sau đây là bản dịch nhanh thông điệp của Đức Giáo Hoàng được ban ra bằng tiếng Ý.

AB

Thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Xin chào !

Chúng ta đang sống trong một thời điểm lịch sử được đánh dấu bởi những thách thức khó khăn. Thế giới bị rung động bởi cuộc khủng hoảng gây ra do đại dịch Covid-19, nó đã làm xuất hiện ra một thách thức toàn cầu khác : đó là cuộc khủng hoảng xã hội – môi sinh.

Điều này khiến tất cả chúng ta phải đối chứng với sự cần thiết phải có một lựa chọn.

Sự lựa chọn giữa cái gì đáng kể và những gì không. Sự lựa chọn giữa tiếp tục làm lơ trước những đau khổ của những người nghèo khó nhất và tiếp tục ngược đãi ngôi nhà chung của chúng ta là Trái Đất, hay là dấn thân ở mọi cấp để thay đổi cách hành động của chúng ta.

Khoa học nói với chúng ta, ngày càng nhiều chính xác, rằng cần phải cấp bách hành động  – và tôi không có nói ngoa, khoa học nói đó – nếu chúng ta muốn có một hy vọng nào đó tránh được những biến đổi khí hậu trầm trọng và thảm khốc. Và cho chuyện này, phải hành động thật cấp bách. Đó là một sự kiện khoa học.

Lương tâm nói với chúng ta rằng chúng ta không thể dửng dưng với những đau khổ của những người nghèo nhất, với những bất bình đẳng đang gia tăng về kinh tế và với những bất công xã hội. Và kể cả kinh tế, nó cũng không thể chỉ giới hạn vào sự sản xuất và sự phân phối. Nó cần thiết phải tính tới sự tác động của nó trên môi trường và tới phẩm giá của con người. Người ta sẽ có thể nói rằng kinh tế tự nó phải sáng tạo, trong những phương pháp của nó, trong cách hành động của nó. Tính sáng tạo.

Tôi muốn mời gọi Quý Anh Chị Em cùng nhau làm một chuyến du hành. Một chuyến du hành của sự thay đổi và của hành động. Được làm thành không phải bằng lời nói, nhưng nhất là bằng hành động cụ thể và không thể để đến ngày mai.

Tôi gọi đó là một « cuộc du hành », bởi vì nó cần có một sự « di chuyển », một sự thay đổi ! Từ cuộc khủng hoảng này, không ai trong chúng ta có thể đi ra nguyên vẹn như trước – chúng ta không thể đi ra giống như trước : từ một cuộc khủng hoảng, chúng ta không bao giờ đi ra giống như trước – ; và sẽ phải có thời gian và những nỗ lực để đi ra. Sẽ phải đi ra từng bước một, phải giúp đỡ những người yếu đuối, thuyết phục những người hoài nghi, nghĩ ra những giải pháp mới và dấn thân thực hiện chúng.

Nhưng mục đích là rõ ràng : xây dựng, trong thập niên tới đây, một thế giới trong đó chúng ta sẽ có thể đáp ứng những nhu cầu của các thế hệ hiện tại, bằng cách bao gồm tất cả mọi người, không gây tổn hại đến những khả năng của các thế hệ tương lai.

Tôi muốn mời gọi tất cả các tín hữu, Kitô giáo hay ngoài Kitô giáo, và tất cả những người thiện chí, hãy đi theo con đường này, xuất phát từ niềm tin của mình hay nếu không có niềm tin, xuất phát từ ý chí của mình, từ thiện chí của mình. Mỗi người trong chúng ta, với tư cách là những cá nhân và tư cách là những thành viên của các nhóm – gia đình, cộng đoàn đức tin, xí nghiệp, hội đoàn, cơ chế – có thể mang lại một sự đóng góp có ý nghĩa.

Trước đây năm năm, tôi đã viết sứ điệp Laudato si’,  dành cho sự chăm sóc ngôi nhà chung. Nó đề nghị quan niệm « sinh thái toàn diện », để cùng nhau đáp trả tiếng kêu của trái đất nhưng cũng là tiếng kêu của những người nghèo khổ. Sinh thái toàn diện là một lời mời gọi có nhãn quan toàn bộ của sự sống, xuất phát từ xác tín rằng tất cả trên thế giới được kết nối với nhau và rằng, như đại dịch nhắc nhở với chúng ta, chúng ta lệ thuộc lẫn nhau, và cũng lệ thuộc vào Mẹ Trái Đất của chúng ta. Từ nhãn quan này tuôn ra sự cần thiết phải đi tìm những phong cách khác để hiểu sự tiến bộ và để đo lường nó, không giới hạn lại chỉ vào những tầm vóc kinh tế, kỹ thuật, tài chánh và vào sản phẩm thô, nhưng bằng cách dành một tầm quan trọng trung tâm cho những tầm vóc đạo đức-xã hội và giáo dục.

Ngày hôm nay tôi muốn đề nghị ba hướng hành động.

Như tôi đã viết trong Laudato si’, sự thay đổi và  định hướng cho con đường của sinh thái toàn diện trước hết cần đến một sự tiến hành mô phạm (x. s. 202).

Đề nghị thứ nhất là phát huy ở mọi cấp, một nền giáo dục chăm sóc ngôi nhà chung, bằng cách phát triển sự hiểu biết rằng các vấn đề môi trường đều gắn liền với những nhu cầu của con người – phải hiểu nó ngay từ đầu : các vấn đề môi trường đều gắn liền với những nhu cầu của con người – ; một nền giáo dục được đặt nền tảng trên những dữ kiện khoa học và trên một sự tiếp cận đạo đức. Cả hai là quan trọng. Tôi được khuyến khích bởi sự kiện là có nhiều bạn trẻ đã có sẵn rồi một sự nhậy bén về sinh thái và xã hội mới, và nhiều người trong họ đã đấu tranh mãnh liệt để bảo vệ môi trường và cho công lý.

Đề nghị thứ nhì là phải nhấn mạnh đến nước và lương thực. Tiếp cận với nước sạch và nước uống là một quyền cốt yếu và phổ quát của con người. Nó mang tính cốt yếu, bởi vì nó là điều kiện sống còn của con người và vì lý do đó, nó là một điều kiện để thực thi tất cả các quyền khác và các trách nhiệm khác. Bảo đảm một sự dinh dưỡng thích hợp cho tất cả mọi người nhờ vào những phương pháp nông nghiệp không mang tính phá hủy phải trở thành mục đích căn bản của mọi quy trình sản xuất và phân phối lương thực.

Đề nghị thứ ba là đề nghị về sự chuyển đổi năng lượng : Một sự thay thế, dần dần nhưng phải ngay từ bây giờ, các nhiên liệu hóa thạch bằng những nguồn năng lượng sạch. Chúng ta chỉ có ít năm, các nhà khoa học tính toán chỉ còn khoảng 30 năm – chúng ta có ít năm, dưới 30 năm – để giảm thiểu mạnh mẽ những khí thải mang hiệu năng nhà kính trong bầu khí quyển. Sự chuyển tiếp này phải không chỉ là mau lẹ và có khả năng đáp ứng những nhu cầu về năng lượng trong hiện tại và trong tương lai, mà còn phải chú ý tới những hậu quả đối với người nghèo, những dân địa phương và những người đang làm việc trong những ngành sản xuất năng lượng.

Một cách để khuyến khích sự thay đổi này là điều khiển các xí nghiệp hướng tới sự cấp bách để cam kết trong việc chăm sóc toàn vẹn cho ngôi nhà chung, bằng cách loại bỏ những đầu tư cho những xí nghiệp không đáp ứng những thông số của sinh thái toàn diện và khen thưởng những xí nghiệp đã có nỗ lực cụ thể trong giai doạn chuyển tiếp để đặt những thông số như sự bền vững, công lý và sự phát huy công ích ở trung tâm các hoạt động. Nhiều tổ chức công giáo và các tín ngưỡng khác đã lấy trách nhiệm làm việc trong chiều hướng này. Thực chất, trái đất phải được cầy xới và chăm sóc, trồng cấy và bảo vệ ; chúng ta không được vắt nó như vắt một trái cam. Và chúng ta có thể nói rằng điều đó, chăm sóc trái đất, chính là một quyền của con người.

Ba đề nghị này phải được hiểu như là thành phần của một tổng hợp hành động rộng lớn mà chúng ta phải tiến hành một cách bao gồm để đạt tới một giải pháp bền vững cho các vấn đề.

Hệ thống kinh tế hiện nay không đứng vững. Chúng ta đang phải đối đầu với sự đòi hỏi về đạo đức, và sự cấp bách thực tế, để suy nghĩ lại nhiều chuyện như : chúng ta sản xuất như thế nào, chúng ta tiêu thụ như thế nào, suy nghĩ về cái văn hóa chất thải của chúng ta, cái nhìn ngắn hạn, sự bóc lột người nghèo, sự thờ ơ với họ, những bất bình đẳng đang gia tăng và sự lệ thuộc với những nguồn năng lượng độc hại. Bao là thách thức. Chúng ta phải nghĩ tới chúng.

Sinh thái toàn diện gợi ý một quan niệm mới về quan hệ giữa chúng ta và thiên nhiên. Điều này dẫn tới một nền kinh tế mới, trong đó sự sản xuất của cải được hướng tới sự sung túc toàn diện của con người và tới sự cải thiện – chứ không phải sự phá hoại – đối với ngôi nhà chung của chúng ta. Điều này còn có ý nghĩa là một nền chính trị mới, được quan niệm như một trong những hình thức cao cấp nhất của lòng bác ái. Phải, tình yêu là giữa các con người với nhau, nhưng tình yêu cũng là chính trị. Nó liên quan đến tất cả các dân tộc và nó liên quan đến thiên nhiên.

Bởi vậy, tôi mời gọi Quý Anh Chị Em tất cả hãy làm cuộc du hành này. Tôi cũng đã đề nghị trong Laudato si’ và trong sứ điệp mới Fratelli tutti.  Như thành ngữ « đếm ngược » đã gợi ý, chúng ta phải cấp bách hành động ngay. Mỗi người trong chúng ta có thể thủ một vai trò quý giá nếu chúng ta tất cả đều lên đường trong ngày hôm nay. Không phải ngày mai, ngay ngày hôm nay. Bởi vì tương lai được xây dựng trong ngày hôm nay, và không phải xây dựng một mình, mà trong cộng đồng và trong hòa hợp.

Cảm ơn !

(c) Traduction de Zenit, Anita Bourdin

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/10/11/ecologie-integrale-il-faut-agir-pas-demain-aujourdhui-traduction-complete/

 367 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.