Hội Đồng Các Hồng Y – cuộc cải tổ « đang tiến hành rồi », Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh

Cuộc họp tới được ấn định vào tháng 12/2020.

OCTOBRE 13, 2020 20:15 ANNE KURIAN-MONTABONEPAPE FRANÇOISROME

Hội Đồng Các Hồng Y

Cuộc cải tổ Giáo Triều La Mã « đang tiến hành rồi, kể cả dưới những phương diện hành chính và kinh tế », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh trong phiên họp thứ 34 của Hội Đồng Các Hồng Y (C6) đã diễn ra hôm 13/10/2020.

Các thành viên của cơ cấu được thành lập và năm 2013 để phụ tá Đức Giáo Hoàng trong việc cải tổ Giáo Triều La Mã – các Đức Hồng Y Oscar A. Rodriguez Maradiaga, Reinhard Marx, Sean Patrick O’Malley, Oswald Gracias, Pietro Parolin và Giuseppe Bertello, cũng như các vị thư ký Đức Cha Marcello Semeraro và Đức Cha Marco Mellino – đã kết nối trực tuyến vào lúc 16 giờ, theo thông cáo của Phòng Báo Chí Tòa Thánh được phổ biến buổi chiều cùng ngày. Đức Giáo Hoàng cũng đã tham dự phiên họp từ Nhà Thánh Martha.

Cũng theo bản thông cáo, đây là phiên họp « để tóm tắt công việc đã hoàn thành » và nghiên cứu cách thực thi tông hiến mới – sẽ thay thế tông hiến Pastor Bonus (1988) – khi được ban hành. Trong suốt mùa hè, Nhóm C6 đã làm việc trên văn bản, mà bản phác thảo đã được đệ trình Đức Giáo Hoàng. Hiện văn bản này đã được gia cho « các bộ sở quan ».

Phiên họp tới của Hội Đồng Các Hồng Y được ấn định vào thánh 12 tới đây, vẫn trên trực tuyến, vì khủng hoảng y tế bắt buộc.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/10/13/conseil-des-cardinaux-la-reforme-est-deja-en-acte-souligne-le-pape/

 260 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.