Đóng thuế và làm chứng cho Thiên Chúa – Đức Giáo Hoàng giải thích Phúc Âm

Và sức mạnh của phép Thánh Tẩy (bản dịch đầy đủ)

OCTOBRE 18, 2020 14:22 ANITA BOURDINANGÉLUSPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 18/10/2020

Đóng thuế và làm chứng cho Thiên Chúa : như thường lệ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bình giảng bài Phúc Âm ngày chúa nhật 18/10/2020, trước Kinh Truyền Tin buổi trưa, trên Quảng Trường Thánh Phêrô.

Dưới ánh nắng chan hòa của những ngày tháng Mười tại Rôma, Đức Giáo Hoàng đã nhắc lại chắc chắn là phải đóng thuế, nhưng đồng thời cũng phải trả lại Thiên Chúa « những gì thuộc về Thiên Chúa ».

Bởi vì nếu hình của hoàng đế La Mã được khắc trên đồng bạc ở thời đại Chúa Giêsu, hình ảnh của Thiên Chúa đã được in sâu trong tất cả mọi con người từ thuở ngàn đời và cho đến mãi mãi.

Trong ngày thế giới truyền giáo này, Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh trên sức sống mãnh liệt của phép Thánh Tẩy : « Mỗi người, nhờ vào Phép Rửa, được kêu gọi là một sự hiện diện sống động trong xã hội ».

Sau đây là bài huấn đức của Đức Giáo Hoàng Phanxicô được ban ra bằng tiếng Ý, trong bản dịch nhanh.

AB

Lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước Kinh Truyền Tin.

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Bài Phúc Âm ngày chúa nhật này (x. Mt 22, 15-21) cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã phải đối phó với tính đạo đức giả của các địch thủ của Người. Họ đã nhiều lời khen ngợi Người – lúc đầu, rất nhiều lời khen ngợi – nhưng sau đó họ đã đặt ra một câu hỏi thâm độc để đặt Người vào tình trạng khó khăn và hạ uy tín Người trước dân chúng. Họ hỏi Người : « Có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không ? » (c.17), nghĩa là đóng thuế cho Xê-da.

Vào thời đó, tại Palestine, sự đô hộ của Đế Quốc La Mã đã không được mọi người chấp nhận và người ta hiểu điều đó, chúng là những kẻ xâm lăng -, kể cả với những lý do tôn giáo. Đối với dân chúng, sự thờ phụng hoàng đế cũng đã được nhấn mạnh bởi hình ảnh của ông in trên đồng bạc, là một sự xúc phạm Thiên Chúa của Israel. Những người đối thoại với Chúa Giêsu tin chắc là sẽ không có cách nào khác để trả lời câu hỏi của họ : hoặc là « có » hoặc là « không ». Họ đúng là chờ đợi bởi vì qua câu hỏi này, họ chắc chắn là đặt Chúa Giêsu vướng vào dây, và đã khiến Người rơi vào cạm bẫy.

Nhưng Người biết dã tâm của họ và Người đã thoát ra khỏi cạm bẫy. Người yêu cầu họ đưa cho Người xem một đồng tiền, đồng tiền đóng thuế, Người cầm lấy trên tay và hỏi họ hình in trên đồng tiền là hình của ai. Họ đáp rằng đó là hình của Xê-da, nghĩa là hoàng đế. Như thế, Chúa Giêsu đáp : « Thế thì của Xê-da trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa » (c.21).

Qua câu trả lời này, Chúa Giêsu đã đặt mình lên trên những tranh cãi, Chúa Giêsu luôn ở bên trên. Một mặt, Người công nhận rằng người ta phải đóng thuế cho Xê-da – đối với chúng ta cũng vậy, người ta phải đóng thuế -, bởi vì hình ảnh trên đồng tiền chính là hình của ông ta, nhưng đặc biệt nó nhắc nhở rằng mọi người đều mang trong lòng một hình ảnh khác – chúng ta mang hình ảnh đó trong trái tim, trong linh hồn – : hình ảnh của Thiên Chúa, và chính là đối với Người, và chỉ đối với Người, mà mỗi người đều là con nợ chính cuộc đời của mình, sự sống của chính mình.

Trong câu hỏi này của Chúa Giêsu, người ta không chỉ tìm thấy tiêu chuẩn của sự phân biệt giữa lãnh vực chính trị và lãnh vực tôn giáo, nhưng còn thấy những chỉ thị rõ ràng nổi lên cho sứ mạng của các tín hữu của mọi thời đại, cho cả chúng ta trong ngày hôm nay. Đóng thuế là bổn phận của các công dân, cũng như sự tôn trọng luật pháp chính đáng của quốc gia. Đồng thời, cần thiết phải khẳng định quyền tối thượng của Thiên Chúa trong đời sống con người và trong lịch sử, bằng cách tôn trọng quyền của Thiên Chúa trên những gì thuộc về Người.

Từ đó toát ra sứ mạng của Hội Thánh và của các Kitô hữu : nói về Thiên Chúa và làm chứng cho Người bên cạnh những người nam và nữ trong thời đại của họ. Mỗi người, nhờ vào Phép Rửa, đã được kêu gọi là một sự hiện diện sống động trong xã hội, bằng cách làm cho nó sống động bằng Phúc Âm và nhờ vào nhựa sống của Thánh Thần. Đó là dấn thân với lòng khiêm nhượng, và đồng thời với lòng can đảm, bằng cách mang tới sự đóng góp của mình vào sự xây dựng một nền văn minh tình yêu, nơi công lý và tình huynh đệ hiển trị.

Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp đỡ mỗi người tránh xa mọi tính đạo đức giả và là những công dân lương thiện và xây dựng. Và cầu xin Mẹ nâng đỡ chúng ta, các môn đệ của Chúa Kitô, trong sứ mạng làm chứng Thiên Chúa là trung tâm và ý nghĩa của cuộc đời.

(c) Traduction de Zenit, Anita Bourdin

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/10/18/payer-les-impots-et-temoigner-de-dieu-le-pape-explique-levangile-traduction-compete/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.