Đời sống thánh hiến – một tự sắc để phân định những sự lập dòng

Phòng ngừa những sai lạc nhờ phân định tập thể (bản dịch đầy đủ)

NOVEMBRE 04, 2020 18:02 HÉLÈNE GINABATPAPE FRANÇOISVIE CONSACRÉE

Thánh Lễ Dâng Chúa trong đền Thờ, Đời sống thánh hiến

Bằng một « tông thư dưới hình thức một tự sắc » tựa là « Authenticum charismatis », (Đặc sủng đích thực) được công bố ngày thứ tư 04/11/2020 ; và trong ngày 01/11/2020, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cải tổ sự công nhận theo luật của những cộng đoàn mới của đời sống thánh hiến bằng cách thiết lập một sự phân định lúc lập dòng.

Đồng hành với các giám mục trong tiến trình phân định

Các « viện đời sống thánh hiến » và những « tu hội đời sống tông đồ » của luật giáo phận phải trước hết « được chính thức công nhận bởi Tòa Thánh, nơi độc nhất có quyền phán quyết cuối cùng ».

Quả thật, ngài giải thích, « hành động làm luật bởi giám mục vượt ra khỏi vòng giáo phận và khiến nó thích ứng trong chân trời rộng lớn hơn của Hội Thánh hoàn vũ ».

Từ-khóa như thế chính là « sự phân định » mà Đức Giáo Hoàng muốn nhấn mạnh trước khi một cộng đoàn đời sống thánh hiến được công nhận. Phân định của tính chất giáo hội của cộng đoàn mới. Phân định của sự hữu ích của nó đối với Hội Thánh hoàn vũ và không chỉ là địa phương, vì mục đích của nó. Sự phân định về đặc sủng của người đứng ra như là người thành lập nam hay nữ. Phân định của những sức mạnh được đầu tư vào việc thành lập.

Ở mỗi giai đoạn của sự lập dòng, như thế, chính là từ khóa, và tiến trình phân định này đòi hỏi việc Rôma phải « đồng hành » với các giám mục địa phương trước mọi sự công nhận chính thức.

Một phương thuốc cho những sai lạc và những bê bối của những thập niên vừa qua

Người ta ghi nhận rằng Đức Giáo Hoàng, xuất phát từ nguồn gốc, từ sự thành lập dòng, đề nghị một phương thuốc nhằm phòng ngừa một số những chệch hướng đã xuất hiện trong lịch sử cận đại của Hội Thánh, chẳng hạn vì sai lầm đã không đánh giá đúng đắn đặc sủng của người sáng lập. Nhờ sự cải tổ này, người ta sẽ có thể tránh việc giám mục phải một mình quyết định trong tiến trình đánh giá. Kể từ nay việc đánh giá này sẽ mang tính tập thể, và có thể nói nó mang tính « Thượng Hội Đồng » : cùng nhau và tiến tới.

Chính sự phân định này đã biểu lộ trong hai chữ đầu của tài liệu : nó liên quan đến tiến trình « chứng thực » của một « đặc sủng » sáng lập. Ngày lễ Các Thánh đưa chúng ta về với những khuôn mặt vĩ đại của các thánh sáng lập dòng.

Sau đây là bản dịch đầy đủ tài liệu được Vatican công bố bằng tiếng latinh và tiếng Ý.

AB

Tông thư dưới hình thức Tự Sắc
« Authenticum charismatis »

« Một dấu chỉ rõ ràng sự chân chính của một đặc sủng là tính giáo hội của nó, là khả năng của nó hoà đồng nhịp nhàng trong đời sống Dân Thánh của Thiên Chúa vì lợi ích của tất cả mọi người » (Tông huấn Evangelii gaudium, 130). Các tín hữu có quyền được thông báo bởi các mục tử về tính chân chính của các đặc sủng và sự đáng tin của những vị tự đứng ra như những người sáng lập.

Sự phân định về tính giáo hội và tính đáng tin cậy của các đặc sủng là một trách nhiệm mang tính giáo hội của các mục tử của các Hội Thánh đặc biệt. Nó thể hiện trong sự gánh vác chăm chú mọi hình thức của đời sống thánh hiến, và đặc biệt, trong trách nhiệm mang tính quyết định là đánh giá khả năng tạo ra các Viện đời sống thánh hiến mới và các Tu Hội đời sống tông đồ mới. Thật là chính đáng để đáp trả những ơn mà Chúa Thánh Thần khơi dậy trong Hội Thánh đặc biệt, bằng cách rộng lòng đón nhận các ơn đó trong sự tạ ơn : đồng thời, tránh phải nhìn thấy « mọc lên một cách không thận trọng những viện vô hiệu quả và không có sự sống mãnh liệt phải có » (Công Đồng Vaticanô II, Sắc lệnh Perfectae caritatis, 19).

Trách nhiệm của Tòa Thánh là đồng hành với các mục tử trong tiến trình phân định dẫn tới sự công nhận của Giáo Hội một Viện mới hay một Tu Hội mới trong thẩm quyền giáo phận. Tông huấn Vita consecrata khẳng định rằng sức sống của các Viện và các Hội mới « phải được xác định bởi thẩm quyền của Hội Thánh, Hội Thánh có toàn quyền tiến hành những đánh giá cần thiết, để kiểm tra tính xác thực của mục đích đã gợi hứng cho họ cũng như để tránh sự phát triển quá mức những cơ chế tương tự nhau, với nguy cơ một sự phân mảng nguy hiểm thành những nhóm quá nhỏ bé » (s.12). Các Viện đời sống thánh hiến mới và các Tu Hội đời sống tông đồ mới như thế phải được chính thức công nhận bởi Tòa Thánh là thẩm quyền duy nhất phán quyết sau cùng.

Hành động làm luật bởi giám mục vượt ra khỏi vòng giáo phận và khiến nó thích ứng trong chân trời rộng lớn hơn của Hội Thánh hoàn vũ. Quả vậy, tự bản chất, mọi Viện đời sống thánh hiến hay Tu Hội đời sống tông đồ, dù là xuất hiện trong bối cảnh của một Giáo Hội đặc biệt, « như là ơn phúc dành cho Hội Thánh […] không phải là một thực tế lẻ loi hay ngoài lề, nhưng […]  thuộc về nó một cách mật thiết. [Đời sống thánh hiến] ở trong trung tâm của Hội Thánh như một yếu tố quyết định sứ vụ của mình » (Thư gửi những người thánh hiến, III,5) ;

Trong nhãn quan đó, tôi ban hành sự sửa đổi luật Canon 579, sẽ được thay thế bởi văn bản sau đây :

Episcopi dioecesani, in suo quisque territorio, instituta vitae consecratae formali decreto valide erigere possunt, praevia licentia Sedis Apostolicae scripto data (Các giám mục giáo phận của mình, có thể thành lập các vIện đời sống thánh hiến bằng nghị định hợp pháp, nhưng phải có văn thư chấp thuận của Tòa Thánh trước).

Tôi truyền rằng những gì được quyết định bởi Tông Thư này dưới hình thức tự sắc, phải được áp dụng một cách kiên quyết và bền vững, không bị ngăn cản bởi bất cứ mọi khuynh hướng trái ngược dù là đáng có một ghi chú đặc biệt, và dù là nó được công bố bởi sự đăng tải trên nhật báo Osservatore Romano, sẽ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11 năm 2020 và cũng được đăng tải trên Công Báo của Tòa Thánh (Acta Apostolicae Sedis).

Ban hành tại Latran, ngày 01 tháng 11 năm 2020, Lễ trọng kính Các Thánh, năm thứ tám triều đại giáo hoàng của tôi.

PHANXICÔ

(c) Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/11/04/vie-consacree-motu-proprio-authenticum-charismatis-traduction-complete/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.