« Đức Maria cầu nguyện và khẩn xin Con của Mẹ giải quyết vấn đề này »

« Đức Trinh Nữ Maria, người phụ nữ của cầu nguyện » (bản dịch đầy đủ)

NOVEMBRE 18, 2020 13:07 ANITA BOURDINAUDIENCE GÉNÉRALEMARIEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến ngày 18/11/2020

Sự cầu nguyện của Đức Maria là thầm lặng (…) Sự hiện diện của Đức Maria tự bản thể đã là một lời cầu nguyện », Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích trong Bài Giáo Lý mới này về cầu nguyện, hôm thứ tư 18/11/2020, từ thư viện riêng của Vatican. Nhưng ngài nói thêm : « Phúc Âm chỉ kể lại cho chúng ta mỗi một lần cầu nguyện của Đức Maria : đó là tại tiệc cưới ở Cana ».

Quả là Đức Giáo Hoàng đã đặc biệt dừng lại trên đoạn kể về Tiệc Cưới Cana (Gioan 2) để minh họa lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria : « Phúc Âm chỉ kể cho chúng ta một lần cầu nguyện của Đức Maria : tại Cana, khi Mẹ xin với Con mình, cho những người đáng tội nghiệp sắp gây ấn tượng xấu trong buổi tiệc cưới này. Chúng ta hãy mường tượng : tổ chức một bữa tiệc cưới và chấm dứt bằng sữa tươi bởi vì hết rượu ! Ấn tượng xấu biết chừng nào ! Và Mẹ cầu xin với Con mình giải quyết vấn đề đó. Sự hiện diện của Đức Maria tự bản thể đã là một lời cầu nguyện rồi ».

Theo Đức Giáo Hoàng, sự hiện diện thầm lặng của Đức Maria là sự hiện diện của « người mẹ » vốn cũng là « môn đệ », nghĩa là Mẹ để Đức Kitô hành động : « Một sự hiện diện thầm lặng của người mẹ và của người môn đệ. Đức Maria hiện diện bởi vì Mẹ là Mẹ, nhưng Mẹ cũng hiện diện bởi vì Mẹ là người môn đệ đầu tiên, người môn đệ đã học được những điều của Chúa Giêsu một cách tốt nhất. Đức Maria không bao giờ nói : « Anh em lại đây, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện ». Nhưng Mẹ nói : « Anh em hãy làm những gì Người phán bảo anh em », Mẹ luôn chỉ Chúa Giêsu. Thái độ đó là đặc trưng của người môn đệ, và Mẹ là người môn đệ đầu tiên, Mẹ cầu nguyện như là người Mẹ và Mẹ cầu nguyện như là người môn đệ ».

Sau đây là bản dịch chính thức Bài Giáo Lý được Đức Giáo Hoàng Phanxicô được ban ra bằng tiếng Ý.

AB

Bài Giáo Lý – 15. Đức Trinh Nữ Maria, người phụ nữ của cầu nguyện

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Trong hành trình các Bài Giáo Lý về cầu nguyện, ngày hôm nay chúng ta gặp gỡ với  Đức Trinh Nữ Maria, như người phụ nữ của cầu nguyện. Đức Trinh Nữ đã cầu nguyện. Khi thế gian còn chưa biết, khi Mẹ còn là một cô gái đơn sơ hứa hôn với một người thuộc dòng dõi Vua Đavid. Đức Maria cầu nguyện. Chúng ta có thể mường tượng người con gái thành Nazareth cầm trí trong thinh lặng, đối thoại thường xuyên với Thiên Chúa, Đấng sẽ sớm giao cho Mẹ sứ vụ của Mẹ. Khi đó Mẹ đã được đầy ơn phúc và được tinh tuyền vô nhiễm từ lúc được thụ thai, nhưng Mẹ vẫn chưa biết được ơn gọi bất ngờ và phi thường của mình và biển cả phong ba mà Mẹ sẽ phải vượt qua. Một điều chắc chắn : Đức Maria thuộc nhóm lớn những người khiêm nhường trong lòng mà các sử gia chính thức không điền vào sách vở của mình, nhưng với những điều đó Thiên Chúa đã chuẩn bi cho Con của Người ngự đến.

Đức Maria không tự ý hướng dẫn cuộc đời của mình : Mẹ đợi Thiên Chúa cầm cương trên con đường của Mẹ và dẫn dắt Mẹ đi tới nơi mà Người muốn. Mẹ ngoan hiền, và với sự sẵn sàng này, Mẹ dọn đường cho những biến cố lớn mà Thiên Chúa can dự vào thế gian. Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo nhắc nhở chúng ta sự hiện diện liên tục và đầy quan tâm của Mẹ trong chương trình nhân lành của Chúa Cha và trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu (x. SGL s. 2017-2018).

Khi Đức Maria đang cầu nguyện, thì tổng lãnh thiên thần Gabriel đến truyền tin ở Nazareth. Lời thưa ‘‘Tôi đây’’, nhỏ bé nhưng mênh mông, khi đó đã làm tất cả công trình tạo dựng nhẩy nhót vui mừng, đã được đi trước trong lịch sử cứu độ bởi nhiều lời thưa ‘‘tôi đây’’ khác, bởi nhiều những sự tuân phục đầy tin cậy, bởi nhiều sự sẵn sàng tuân theo thánh ý Thiên Chúa. Không có cách nào tốt hơn để cầu nguyện, như Đức Maria, là tự đặt mình trong một thái độ cởi mở, mở rộng lòng ra với Thiên Chúa : ‘‘Lậy Chúa, bất cứ điều gì Chúa muốn, bất cứ khi nào Chúa muốn và bất cứ Chúa muốn như thế nào’’. Nghĩa là mở rộng tấm lòng ra với thánh ý của Thiên Chúa.

Và Thiên Chúa luôn đoái nhận. Có biết bao các tín hữu đã sống như thế trong sự cầu nguyện của họ ! Những người có lòng khiêm nhượng trong lòng nhất cầu nguyện như thế, với lòng khiêm nhượng thiết yếu, chúng ta có thể nói như vậy ; với một lòng khiêm nhượng đơn sơ : « Lậy Chúa, bất cứ điều gì Chúa muốn, bất cứ khi nào Chúa muốn và bất cứ Chúa muốn như thế nào’’. Và những người đó cầu nguyện như thế, bằng cách không hề giận dữ bởi vì ngày tháng đầy những vấn đề, nhưng bằng cách đi tới thực tế và bằng cách biết rằng trong tình yêu khiêm nhượng, trong tình yêu hiến tặng trong mỗi tình trạng, chúng ta trở thành các khí cụ ân sủng của Thiên Chúa. Lậy Chúa, bất cứ điều gì Chúa muốn, bất cứ khi nào Chúa muốn và bất cứ Chúa muốn như thế nào. Một kinh cầu đơn giản, nhưng chính là đặt cuộc đời chúng ta trong tay của Chúa : mong rằng chính Người sẽ hướng dẫn chúng ta. Tất cả chúng ta có thể cầu nguyện như thế, gần như không thành tiếng.

Cầu nguyện biết làm dịu lo âu : nhưng, chúng ta đều lo âu, chúng ta luôn mong muốn những chuyện trước khi cầu xin chúng và chúng ta muốn chúng ngay lập tức. Mối lo đó làm khổ chúng ta, và cầu nguyện biết xoa dịu lo âu, nó biết biến lo âu thành sự sẵn sàng. Khi tôi lo lắng, tôi cầu nguyện và sự cầu nguyện mở lòng tôi ra và làm cho tôi sẵn sàng tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Đức Trinh Nữ Maria, trong những giây phút Truyền Tin, đã biết xua đi sợ hãi, trong lúc Mẹ tiên liệu những gì sẽ xẩy ra mà câu ‘‘xin vâng’’ của Mẹ sẽ đưa đến cho Mẹ những thử thách rất khắc nghiệt. Nếu, trong cầu nguyện, chúng ta hiểu rằng mỗi ngày hiến dâng cho Thiên Chúa là một ơn gọi, như thế chúng ta mở rộng tấm lòng chúng ta và chúng ta tiếp nhận mọi sự.

Người ta học thưa rằng ; ‘‘Lậy Chúa, Bất cứ điều gì Chúa muốn. Xin Chúa hứa với con rằng Chúa sẽ hiện diện trên mỗi bước đường con đi’’. Điều đó là quan trọng : cầu xin với Chúa sự hiện diện của Người trên mỗi bước đường chúng ta đi : Cầu xin Người không bỏ chúng ta một mình, cầu xin Người đừng bỏ chúng ta trong cơn cám dỗ, cầu xin Người đừng bỏ chúng ta trong những lúc tồi tệ. Mục đích của Kinh Lậy Cha là như thế này : ơn phúc của chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu xin với Chúa.

Đức Maria đồng hành trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu, đến tận khi Người chết và sống lại ; và sau cùng Mẹ tiếp tục, Mẹ đồng hành những bước đầu tiên của Hội Thánh còn non trẻ (x. Cv 1,14). Đức Maria cầu nguyện cùng với các môn đệ đã trải qua cơn nhục nhằn thập giá. Mẹ cầu nguyện với thánh Phêrô, người đã sa ngã vì sợ hãi và đã ăn năn hối cải. Đức Maria ở đó, với các môn đệ ở giữa các người nam và nữ mà Con Mẹ đã kêu gọi để hình thành cộng đoàn của Người. Đức Maria không thủ vai trò của một linh mục giữa họ, không ! Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ cầu nguyện với họ và cầu nguyện cho họ. Và, lại nữa, lời cầu nguyện của Mẹ đi trước tương lai sẽ thể hiện : nhờ công trình của Thần Khí, Mẹ đã trở thành Mẹ của Thiên Chúa, và nhờ công trình của Thần Khí, Mẹ trở thành Mẹ của Hội Thánh.

Bằng cách cầu nguyện với Hội Thánh non trẻ, Mẹ trở thành Mẹ của Hội Thánh, Mẹ đồng hành với các môn đệ trong những bước đầu tiên của Hội Thánh trong cầu nguyện, trong khi chờ đợi Thần Khí. Trong thầm lặng, luôn trong thầm lặng. Lời cầu nguyện của Đức Maria là thầm lặng. Phúc Âm chỉ kể cho chúng ta có một lời kinh của Đức Maria : tại Cana, khi Mẹ khẩn xin Con Mẹ, cho những người đáng tội nghiệp sắp gây ấn tượng xấu trong buổi tiệc cưới này. Chúng ta hãy mường tượng : tổ chức một bữa tiệc cưới và chấm dứt bằng sữa tươi bởi vì hết rượu ! Ấn tượng xấu biết chừng nào ! Và Mẹ cầu xin với Con mình giải quyết vấn đề đó. Sự hiện diện của Đức Maria tự bản thể đã là một lời cầu nguyện rồi, và sự hiện diện của Mẹ ở giữa các môn đệ trong Nhà Tiệc Ly, trong khi chờ đợi Thần Khí, là đang cầu nguyện. Như thế, Đức Maria làm cho Hội Thánh sinh ra, Mẹ là Mẹ của Hội Thánh. Sách Giáo Lý giải thích : « Hồng ân của Thiên Chúa – nghĩa là Thần Khí – được đón nhận nơi lòng tin của người nữ tỳ khiêm tốn của Ngài, sự đón nhận mà Ngài đã đợi chờ từ lúc khởi sự thời gian » (SGL, s.2617)

Nơi Đức Trinh Nữ Maria, sự trực giác tự nhiên của nữ giới được gia tăng bởi sự hiệp nhất rất đặc biệt của Mẹ với Thiên Chúa trong cầu nguyện. Bởi thế, khi đọc Phúc Âm chúng ta ghi nhận đôi khi dường như Mẹ biến mất, để rồi sau đó mẹ tái xuất hiện loáng thoáng trong những giờ phút then chốt : Đức Maria đã mở ra cho tiếng nói của Thiên Chúa dẫn dắt lòng Mẹ, dẫn dắt bước đi của Mẹ tới nơi cần có sự hiện diện của Mẹ. Một sự hiện diện thầm lặng của người Mẹ và của người môn đệ. Đức Maria hiện diện vì Mẹ là Mẹ, nhưng Mẹ cũng hiện diện vì Mẹ là người môn đệ đầu tiên, người đã học những điều của Chúa Giêsu một cách tốt nhất. Đức Maria không bao giờ nói : « Anh em lại đây, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện ». Nhưng Mẹ nói : « Anh em hãy làm những gì Người phán bảo anh em », Mẹ luôn chỉ Chúa Giêsu. Thái độ đó là đặc trưng của người môn đệ, và Mẹ là người môn đệ đầu tiên, Mẹ cầu nguyện như là người Mẹ và Mẹ cầu nguyện như là người môn đệ.

« Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng » (Lc 2,19). Chính như thế mà thánh sử gia Luca đã mô tả Mẹ của Chúa trong Phúc Âm của tuổi thơ. Tất cả những gì xẩy ra chung quanh Mẹ, kết cuộc cũng có một phản ánh trong sâu thẳm tâm hồn mẹ : những ngày tràn niềm vui, cũng như những lúc đen tối nhất, khi Mẹ cũng khó mà hiểu được con đường mà sự Cứu Chuộc phải đi qua. Tất cả đã kết thúc trong lòng Mẹ, để rồi được đãi lọc trong cầu nguyện và được hiển linh bởi cầu nguyện.

Dù là những cống phẩm của Ba Vua, hay là cuộc trốn chạy sang Ai Cập, đến cái ngày thứ sáu thương khó khủng khiếp : Mẹ giữ gìn tất cả và mang tất cả vào trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Có người đã so sánh trái tim của Đức Maria với một viên trân châu rực rỡ vô song, được hình thành và mài rũa bởi sự kiên trì đón nhận thánh ý Thiên Chúa thông qua những mầu nhiệm của Chúa Giêsu được suy ngẫm trong cầu nguyện. Sẽ thật tốt đẹp nếu chúng ta cũng có thể giống Mẹ chúng ta đôi chút ! Với trái tim mở ra với lời của Thiên Chúa, với trái tim thầm lặng, với trái tim vâng phục, với trái tim biết nhận lấy Lời của Thiên Chúa và để cho lời đó lớn lên với sự gieo mầm điều thiện của Hội Thánh.

© Librairie éditrice du Vatican

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

https://fr.zenit.org/2020/11/18/marie-prie-et-demande-a-son-fils-de-resoudre-ce-probleme-traduction-complete/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.