Sự hiệp nhất các Kitô hữu – Một tài liệu mới của Vatican về vai trò của giám mục

Sự hợp tác giữa các thánh bộ.

DÉCEMBRE 01, 2020 13:52 ANNE KURIAN-MONTABONEROME

Đại Hội Thượng Hội Đồng Các Giám Mục về Giới Trẻ lần thứ 4 ngày 05/10/2018

Một tài liệu mới của Vatican, nhan đề là ‘‘Giám mục và sự hiệp nhất các Kitô hữu : cẩm nang đại kết’’, sẽ được giới thiệu vào nhgày 04/12/2020 tại Tòa Thánh.

Văn bản là kết quả của sự hợp tác của nhiều thánh bộ : sự thảo luận trên mạng quả đã cho thấy sự tham gia của Đức Hồng Y Kurt Koch, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Cổ vũ Hợp nhất Kitô hữu, của Đức Hồng Y Marc Ouellet, tổng trưởng Thánh Bộ Giám Mục, của Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, tổng trưởng Thánh Bộ Truyền Giảng Phúc Âm cho các dân tộc, và của Đức Hồng Y Leonardo Sandri, tổng trưởng Thánh Bộ Giáo Hội Đông Phương.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Unité des chrétiens : un nouveau document du Vatican sur le rôle de l’évêque – ZENIT – Francais

 448 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.