Hy vọng của thế giới nằm trong sự chúc lành của Thiên Chúa – Bài Giáo Lý bằng tiếng Pháp

« Thiên Chúa không ngừng chúc lành cho sự sống »

DÉCEMBRE 02, 2020 10:59 ANITA BOURDINAUDIENCE GÉNÉRALEPAPE FRANÇOIS

Triều kiến chung ngày 02/12/2020

« Hy vọng của thế giới hoàn toàn nằm trong sự chúc lành của Thiên Chúa », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã giải thích trong Bài Giáo Lý của ngài bằng tiếng Pháp, hôm thứ tư 02/12/2020, trong thư viện riêng của dinh giáo hoàng của Vatican.

Vì lý do đại dịch, Đức Giáo Hoàng quả đã tiếp tục các buổi triều kiến ngày thư tư với một số ít người, với sự hiện diện của 10 cộng tác viên và nhân viên của các phương tiện truyền thông của Vatican.

Trong khuôn khổ các Bài Giáo Lý của ngài về cầu nguyện, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc đến hình thức cầu nguyện đặc biệt này là sự chúc lành, chúc lành của Thiên Chúa và chúc lành của người ta : « Thưa Quý Anh Chị Em, chúng ta ngày hôm nay chú tâm đến sự chúc lành vốn là một tầm vóc cốt yếu của cầu nguyện ».

Sự chúc lành này là một sự đáp trả phép lành của Đấng Tạo Hóa ở nguồn gốc : « Trong những trang đầu tiên của Thánh Kinh, Thiên Chúa không ngừng chúc lành cho sự sống »

Sự chúc lành này là một lời đáp trả sự chúc lành của Đấng Tạo Hóa trong suốt cuộc sống : « Sự chúc lành có một sức mạnh đặc biệt đi theo suốt cả cuộc đời của người nhận được và nó chuẩn bị cho tâm hồn con người để được thay đổi bởi Thiên Chúa ».

Chúc lành này là một sự đáp trả phép lành được hoàn tất trong Đức Kitô : « Hy vọng của thế giới hoàn toàn nằm trong phép lành của Thiên Chúa, Đấng tìm được sự viên mãn nơi Chúa Giêsu Kitô, Lời của Người nhập thể và được cống hiến cho chúng ta trên thập giá ».

« Thiên Chúa đối xử với chúng ta như một vị cha nhân từ và như một bà mẹ hiền dịu, không ngừng yêu thương con cái mặc dù những lỗi lầm của con cái », Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã lưu ý.

Đức Giáo Hoàng đã ban ra thí dụ của các tù nhân « Với Thiên Chúa, kể cả những người tù tội vẫn luôn là các con cái của Người mà ân điển của Người có thể là thay đổi cuộc sống. Bởi vì Người thu nhận chúng ta trong hiện trạng, nhưng người không để chúng ta lại y nguyên trạng ».

Sự ban phép lành của Thiên Chúa là một ân điển không hối tiếc, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh : « Bởi vậy, Chúa Giêsu đã thấy trong những con người bị thải loại và từ chối, phép lành không hề mai một của Đức Chúa Cha ».

Cầu nguyện chúc lành như thế là một « sự đáp trả » : « Sự đáp trả của chúng ta cho phép lành của Thiên Chúa được cụ thể hóa qua cầu nguyện, vốn là vui mừng và tạ ơn ».

Không thể nào đối với người Kitô hữu mà lại đi « nguyền rủa » : « Như thế, chúng ta chỉ có thể chúc lành Thiên Chúa đó, Đấng ban phép lành và học được từ Người là không nguyền rủa người nào mà thay vào đó là chúc lành ».

Sau những tổng hợp Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng ra nhiều thứ tiếng, buổi triều kiến đã kết thúc bởi Kinh Lậy Cha và bởi phép lành của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

“L’espérance du monde réside dans la bénédiction de Dieu”: catéchèse en français – ZENIT – Francais

 344 khách đã đọc bài này
This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.