Video của Đức Giáo Hoàng « Chúng ta tập trung vào trọng yếu »

Lời kêu gọi cho tình huynh đệ giữa các tín hữu

JANVIER 05, 2021 17:03 ANNE KURIAN-MONTABONEPAPE FRANÇOIS

Video của Đức Giáo Hoàng, tháng 01 năm 2021

« Chúng ta là những tín hữu, chúng ta phải quay về cội nguồn của chúng ta để tập trung vào điều trọng yếu. Điều trọng yếu của đức tin chúng ta là tôn thờ Thiên Chúa và yêu thương tha nhân » ; đó là lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong cuốn video ý chỉ cầu nguyện tháng giêng 2021.

Thông điệp được chọn để mở màn năm nay được dành cho tình huynh đệ nhân bản, một bản thông cáo của « Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng » giải thích : Đức Giáo Hoàng yêu cầu, đối diện với tất cả các thách đố của nhân loại, chúng ta mở lòng ra và hợp nhất, với tư cách là những con người, với tư cách là những người anh chị em của nhau, « với những người đang cầu nguyện, mỗi người theo truyền thống tôn giáo của riêng mình, theo tín ngưỡng của riêng mình ».

Và Đức Giáo Hoàng đã nói thêm bằng tiếng Tây Ban Nha, trong lúc các hình ảnh những tín hữu cầu nguyện chạy trên màn hình : « Chúng ta đều là những người anh chị em cầu nguyện. Tình huynh đệ dẫn đưa chúng ta đến việc mở lòng ra với Cha chung của tất cả mọi người và thấy được trong tha nhân một người anh em, một người chị em mà ta chia sẻ cuộc đời, nâng đỡ nhau, yêu thương nhau, hìểu biết nhau.

« Hội Thánh đánh giá cao hành động của Thiên Chúa trong các tôn giáo khác, ngài nói thêm, mà không quên rằng đối với các Kitô hữu chúng ta, nguồn gốc của phẩm giá con người và của tình huynh đệ là ở trong Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô.

Như thế, Đức Giáo Hoàng trình bầy ý chỉ cầu nguyện ngài đề nghị với những người đã chịu Phép Rửa cho cả tháng là : « Chúng ta hãy cầu nguyện, xin Chúa ban cho chúng ta Ơn sống đầy tình huynh đệ với những anh chị em của chúng ta thuộc các tôn giáo khác, ngưng ngay sự chống đối, và cầu nguyện cho nhau, mở ra cho hết cả mọi người

Cha Frederic Fornos, chủ tịch quốc tế của Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, đánh giá rằng : « sau một năm 2020 được ghi dấu bởi sự tác động của đại dịch, trên bình diện y tế cũng như trên bình diện kinh tế xã hội, thật là quan trọng đặc biệt ý chỉ cầu nguyện này của Đức Thánh Cha ngày càng trở nên cần thiết,  giúp cho chúng ta thực sự cảm nhận được chúng ta như là các anh chị em trên con đường của hòa bình.

Theo Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ngài nói thêm, « vai trò của các tôn giáo căn bản là trong mục đích này ». « Tình huynh đệ, tôn trọng và đánh giá cao sự đa dạng, là kiểu mẫu của Nước Thiên Chúa », ngài kết luận.

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

La Vidéo du Pape : “nous concentrer sur l’essentiel” – ZENIT – Francais

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.