Kinh Truyền Tin – « bóng tối có mặt nhưng ánh sáng Thiên Chúa mạnh hơn »

Suy niệm của Đức Giáo Hoàng (Bản dịch toàn văn)

JANVIER 06, 2021 21:33 ANNE KURIAN-MONTABONEPAPE FRANÇOIS

Kinh Truyền Tin ngày 06 tháng 01 năm 2021

« Bóng tối có mặt và đầy hăm dọa trong cuộc đời của mọi người và trong lịch sử của nhân loại, nhưng ánh sáng của Thiên Chúa mạnh mẽ hơn », Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định khi cử hành giờ Kinh Truyền Tin, ngày 06/01/2021.

Làm thế nào mà ánh sáng của Đức Kitô chiếu lan mọi lúc và mọi nơi ? Đức Giáo Hoàng đã tự hỏi trước giờ kinh do ngài chủ sự trong thư viện riêng của Vatican. Không phải vì « những phương tiện mạnh mẽ của những đế chế của thế giới này », cũng không phải « với những phương pháp nhân tạo, bao thầu », mà qua « sự loan truyền, lời nói và chứng từ… Và kể cả tử vì đạo ».  

Phúc Âm, ngài nói thêm, được phổ biến với ‘‘phương pháp’’ mà Thiên Chúa đã chọn để đến ở giữa chúng ta : sự nhập thể, nghĩa là biến thành người thân cận của người khác, gặp gỡ người đó, cáng đáng thực tế của hắn và mang tới sự làm chứng cho đức tin chúng ta, mỗi người ».

Sau đây là bản dịch những lời của ngài.

Suy ngẫm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Thân chào Quý Anh Chị Em !

Ngày hôm nay, chúng ta cử hành trọng thể lễ Ba Vua, nghĩa là sự hiển linh của Chúa cho tất cả các dân tộc : quả thật, sự cứu độ được thực hiện bởi Chúa Kitô không hề biết đến biên giới, Người là cho tất cả mọi người. Lễ Hiển Linh không phải là một mầu nhiệm khác, chính chỉ là mầu nhiệm Giáng Sinh, nhưng được thấy trong tầm mức của ánh sáng : ánh sáng soi sáng cho mọi người, ánh sáng phải đón nhận trong đức tin và ánh sáng phải mang đến cho người khác bởi lòng bác ái, bởi sự minh chứng, bởi sự loan báo Tin Mừng.

Thị kiến của tiên tri Isaia, được kể lại trong Phụng Vụ trong ngày (x. Is 60,1-6), ngày hôm nay vang vọng một cách thời sự hơn lúc nào hết : « Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân » (c.2). Nơi chân trời này, ngôn sứ loan báo ánh sáng : ánh sáng ban xuống bởi Thiên Chúa cho Giêrusalem và dành để soi sáng con đường của tất cả các dân tộc. Ánh sáng này có sức hút mọi người, tất cả mọi người, ở gần và ở xa, đều lên đường đến đó (x. c.3). Đó là một thị kiến làm mở lòng ra, làm rộng hơi thở, mời gọi tới hy vọng. Chắc chắn, bóng tối có mặt và đầy hăm dọa trong cuộc đời của mọi người và trong lịch sử của nhân loại, nhưng ánh sáng của Thiên Chúa mạnh mẽ hơn. Cần phải đón nhận nó để nó có thể chói sáng trên tất cả mọi người. Nhưng chúng ta có thể tự hỏi : ánh sáng đó ở đâu ? Ngôn sứ nhìn thấy nó từ xa, nhưng điều đó đã thành công lấp đầy trái tim của Giêrusalem bằng một niềm vui không kìm nén được.

Ánh sáng đó ở đâu ? Thánh sử gia Mátthêu, đến lượt mình, khi nhắc đoạn kể các Nhà Chiêm Tinh (x. Mt 2,1-12), đã chứng minh rằng ánh sáng đó là Hài Nhi của Bêlem, chính là Chúa Giêsu, dù cho là vương quyền của Người không được mọi người chấp nhận. Và dù là nhiều người chối từ vương quyền đó, như là Hêrôđê. Người là ngôi sao xuất hiện ở chân trời, Đấng Mêsia đang được chờ đợi. Đấng qua Người, Thiên Chúa thực hiện vương quốc tình yêu, vương quốc công lý, vương quốc hòa bình của Người. Người giáng sinh không chỉ cho một số người, nhưng cho hết thẩy mọi người, hết thẩy mọi dân tộc. Ánh sáng là cho tất cả các dân tộc, ơn cứu độ là cho tất cả mọi dân tộc.

Và sự ‘‘lan tỏa’’ này xẩy ra như thế nào ? Ánh sáng của Đức Kitô lan trải tới mọi thời, mọi chỗ như thế nào ? Nó có phương pháp phổ biến của nó. Nó không thực hiện thông qua các phương tiện mạnh mẽ của các đế chế của thế giới này, luôn tìm cách thu tóm và thống trị. Không, ánh sáng của Đức Kitô lan tỏa thông qua sự loan báo Tin Mừng. Loan báo, lời lẽ, và làm chứng. Và với ‘‘phương pháp’’ mà Thiên Chúa đã chọn để dến giữa chúng ta : sự nhập thể, nghĩa là biến thành người thân cận của người khác, gặp gỡ người đó, cáng đáng thực tế của hắn và mang tới sự làm chứng cho đức tin của chúng ta, của mỗi người. Chỉ như thế, ánh sáng của Chúa Kitô, Đấng là Tình Yêu, có thể rạng rỡ trong tất cả những người đón nhận nó và có thể thu hút những người khác. Ánh sáng của Chúa Kitô lan rộng ra không chỉ với những lời nói, với những phương pháp nhân tạo, bao thầu… Không, không. Đức tin, lời nói, sự làm chứng : chính như thế mà ánh sáng của Chúa Kitô được phổ biến. Ngôi Sao là Chúa Kitô, nhưng chúng ta có thể và chúng ta phải có thể cũng là ngôi sao cho các người anh chị em chúng ta, như những chứng nhân của những kho tàng của lòng nhân hậu và lòng thương xót vô biên mà Chúa Cứu Thế cống hiến nhưng không cho tất cả mọi người. Ánh sáng của Chúa Kitô không lan rộng bởi sự níu kéo, nó lan tỏa bởi sự làm chứng, bởi sự tuyên xưng đức tin. Và cũng bởi sự tử vì đạo.

Như vậy, điều kiện là đón nhận nơi chính mình ánh sáng đó, đón nhận nó ngày càng nhiều hơn. Cẩn thận, những ai nghĩ rằng mình đã có ánh sáng đó, cẩn thận, những ai chỉ nghĩ rằng họ phải ‘‘chế ngự’’ nó ! Chúng ta cũng vậy, như các Nhà Chiêm Tinh, chúng ta được kêu gọi hãy để cho mình được ngạc nhiên thán phục, thu hút, dẫn dắt và trở lại bởi Chúa Kitô : đó là con đường của đức tin, thông qua cầu nguyện và suy ngẫm những công trình của Thiên Chúa, Đấng luôn đổ tràn cho chúng ta niềm vui và sự ngạc nhiên, một sự ngạc nhiên luôn mới mẻ. Sự ngạc nhiên luôn là bước đầu để tiến lên trong ánh sáng đó.

Chúng ta hãy cầu khẩn sự che chở của Đức Maria cho Hội Thánh hoàn vũ, để Hội Thánh gieo rắc trên toàn thế giới Tin Mừng của Chúa Kitô, ánh sáng của tất cả các quốc gia, ánh sáng của tất cả mọi dân tộc.

Traduction de Zenit, Anne Kurian-Montabone

Mai Khôi dịch từ bản tiếng Pháp của Zenit.

Angélus : les ténèbres “sont présentes”, mais “la lumière de Dieu est plus puissante” – ZENIT – Francais

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.